Verdenking acute leukemie

Inhoudsopgave

1 Stappenplan

2 Aanvullend beenmergonderzoek

Strikt noodzakelijk voor adequate behandeling acute leukemie zijn:

 • cytogenetisch onderzoek
 • moleculair onderzoek
 • bij ALL moleculaire MRD (bij AML in toekomst MRD middels IFT)

Indien buiten kantooruren behandeling opgestart moet worden, kunnen afgenomen en bewaard worden:

 • materiaal voor cytogenetica (AMC): 2 mL beenmerg first-pull in heparine; bij bloed: 2x 10 mL, op kamertemperatuur bewaren

Overleg met dienstdoend klinisch chemicus. Zodra weer onder kantooruren: overleg met lab, adequaat monster? Zo niet, neem evt. opnieuw materiaal af.

3 Complicaties

3.1 Hyperviscositeit

 • geen erytrocytentransfusie
 • TR-grens >30
 • overweeg leukaferese

4 To do

 • protocollen
  • reviseren: APL, Burkitt, AML, ALL
  • alle benodigde kuurprotocollen uit bovenstaande protocollen
   1. voor de 1e 2 maanden up-to-date: iProva, bestelformulier, infuuslijst
   2. daarna alle protocollen
 • zelf kunnen?
  • tegenwoordig is fundoscopie niet ingewikkeld?
  • voorzichtig polsen bij nefro: hoe ingewikkeld is erytrocyt- / leukaferese?
 • financien: inkoop akkoord en op de hoogte
 • literatuur
  • onderbouwing noodzaak leukaferese (afhankelijk van leeftijd?)
  • welk onderzoek moet wanneer op beenmerg / bloed: moleculair
  • sluit normale fundoscopie hyperviscositeit uit?
  • waarde Sudan Black bij geen diagnose AML/ALL?
  • is er bewijs voor HEPA-filteren van lucht?
  • complicaties als bloeding en infectie reden voor spoedbehandeling? en tumorlysis?
  • is bij geen diagnose gemengde behandeling dexa met hydroxyureum of cytarabine (feitelijk behandeling "AML met hyperviscositeit") tot een diagnose gesteld is een goede strategie?
  • is lage dosis cytarabine beter dan hydroxyureum bij hyperviscositeit?
 • geneesmiddelen
  • ligt er ATRA op stock?
  • onverkrijgbare middelen kuurprotocollen (ook >2 maanden): asparaginase, ATO, mitoxantrone, etc.?
  • lijst maken van benodigde medicatie bij snelle start therapie: hydroxyureum, fasturtec, cytarabine, daunorubicine, etc.
  • ligt alle benodigde medicatie voor snelle start op stock?
 • externe partijen
  • leukaferese mogelijk via Sanquin?
  • hoe snel is PCR APL-RARa 15;17 in diensttijd?
  • hoe lang kunnen op weekend/feestdagen afgenomen materialen bewaard worden?
   • cyto, moleculair
   • na hydrea of andere chemotherapie cytogenetica niet mogelijk?
  • is er een indicatie voor een gevalideerde IFT-MRD AML? zo ja, waar doen? en bij noodzaak snelle behandeling buiten kantooruren: hoe lang houdbaar, mogelijk tijdens chemotherapie?
  • echogeleide CVL mogelijk, CVL via IC?
  • portable HEPA-filter mogelijk?
 • verpleging Flevo
  • voorbereiden op nieuwe kuren
  • mogelijkheid chemotherapie in weekend?
  • alternatief inductie met hydroxyureum (alleen lage dosis ara-C…?)

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-07-03 wo 13:51

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)