Deelname aan studie

Inhoudsopgave

1 Stappen bij studie-inclusie

 1. nalopen inclusie-criteria
  • let op: sommige criteria vereisen aanvullend onderzoek
  • dit wordt soms gezien als "studie-specifieke procedure" (bijv. cytogenetica bij CLL in GLOW-studie, soms ook beenmergonderzoek of CT)
  • dit onderzoek mag pas na het informed consent worden ingezet en wordt dan vergoed
  • indien patient vanwege deze criteria niet kan deelnemen is sprake van een "screen failure"
  • per studie en studie-specifieke procedure verschilt het of dit acceptabel is: soms
  • indien het onderzoek toch reeds verricht is en het studie-protocol niet specificeerd of dit onderzoek gebruikt kan worden in het kader van de screening: overleg met de sponsor
 2. informed consent
 3. registratie
 4. screeningsfase: alle studie-specifieke onderzoeken
 5. randomisation, let op: dit moet vaak binnen een bepaalde periode na de registratie plaatsvinden
 6. start therapie, let op: dit moet vaak binnen een bepaalde periode na de randomisatie plaatsvinden

1.1 belang van goede planning

 • gezien de soms korte maximale termijnen is het verstandig na tekenen informed consent meteen alle onderzoek van de screeningsfase en de start van de therapie in te plannen!

2 responscriteria

2.1 CLL

 • voor de iwCLL wordt bij de "1,5 cm kliergrootte" als criterium voor CR de lange as bedoeld
 • er staat ook de mogelijkheid SD

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-02-21 vr 11:15

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)