Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 verplicht aanvullend onderzoek

1.1 inleiding

 • trombocytengetal dient minimaal <100 te zijn voor de diagnose ITP

1.2 aanvullend onderzoek

 • anamnese:
  • alarmsymptomen maligniteit
  • dieet: kinine-houdende producten: tonic / bitter lemon
  • medicatie
  • alcoholgebruik
  • familie-anamnese: AML / MDS / trombopenie
  • recente transfusie
 • lichamelijk onderzoek:
  • lymfadenopathie
  • splenomegalie
  • hemorragische diathese
 • bloedonderzoek:
  • bloedbeeld
  • MCV
  • uitstrijkje perifeer bloed: dysplasie, maligne lymfocyten, fragmentocyten, May-Hegglin
  • leverproeven
  • IgA / IgM / IgG: onderliggende B-celmaligniteit of CVID?
  • hemolyseparameters (alternatieve diagnose TTP, Evans?)
  • aPTT / PT (passend bij aPS of DIS)
  • CRP
 • eerder normaal trombocytengetal?
 • serologie HBV (rituximab), HCV, HIV

1.3 aanvullend onderzoek op indicatie:

 • trombocyten in citraat (bij geen bloedingsneiging)
 • echo milt (indien lichamelijk onderzoek niet goed mogelijk is)
 • bij bijpassende kliniek:
  • D-dimeren, fibrinogeen (bij verdenking DIS)
  • LE- en RA-serologie
  • HAV, HBV, HEV, EBV/CMV
  • HIT-antistoffen / 5xT-score
  • alloimmuun antistoffen (gericht tegen HPA-1a, PTP)
 • van dubieuze waarde (in principe niet verrichten):
  • H.pylori-diagnostiek

1.4 indicatie beenmergonderzoek

 • falen op eerstelijns therapie
 • leeftijd geen criterium
 • trombopenie geen contra-indicatie voor botbiopt

2 DD geisoleerde trombopenie

 • artefact
  • pseudotrombopenie
 • toegenomen afbraak
  • primaire ITP
  • secundaire ITP
   • auto-immuunziekten
   • lymfoproliferatieve ziekte
   • acute virale infectie (EBV, CMV, rubella) en dengue / malaria
   • chronische virale infectie zoals HIV / HCV
   • ALPS
   • anti-fosfolipidensyndroom (eerder trombose, verlengde aPTT)
   • post-stamceltransplantatie
   • geassocieerd met CVID
   • medicatie / HIT
   • dieet (kinine-bevattende dranken)
  • splenomegalie
 • afgenomen aanmaak
  • MDS
  • verworven amegakaryocytaire aplasie
  • congenitale trombopenie
   • giant platelet syndrome
   • May-Hegglin anomalie
   • syndroom Wiskott-Aldrich, Alport, Fanconi, thrombocytopenia-absent radius (TAR)
  • alcoholgebruik
  • ziekte van Von Willebrand, type 2B
  • syndroom van Bernard-Soulier (CD42) of Glanzman (CD41, CD61)
 • toegenomen verbruik
  • grote bloeding, dan vaak ook verdunning door transfusies
  • DIS
  • TTP/TMA
  • posttransfusie purpura
 • wisselende trombopenie meestal: sepsis/DIC of HIT/medicatie/kinine

3 therapie

3.1 indicatie therapie

 • bloedingsneiging en trombo's <50
 • dwingende indicatie antistolling en <50
 • alleen in eerstelijn: geen bloedingsneiging maar <20 (of <30 bij risicofactoren bloeding)

3.2 altijd overwegen bij ernstige ITP

 • tranexaminezuur: 4dd 1000 mg, contra-indicatie: hematurie
 • lokale applicatie (neusbloeding, mondslijmvliesbloeding)
 • bij menstruerende vrouwen onderdrukken menstruatie middels progestageen, bijv. 1dd 5 mg primolut
 • staken antistolling
 • evt. stress-schema steroiden rond chirurgie
 • behandelen hypertensie
 • obstipatie vermijden
 • geen NSAID's

3.3 lijnen therapie

 1. steroiden: dexamethason 40 mg 4 dagen 1dd
  • op dag 10 te herhalen bij trombocyten <30 1
  • 80% respons (tot 3 weken na start), 30% langdurig
  • respons zelden eerder dan na 2 dagen bij dexamethason (en 4 dagen bij prednison)
  • alternatief: hoge dosis prednison, nadelen:
   • toxischer wat betreft glucocorticoide werking maar niet effectiever2
   • "niet durven afbouwen als trombo's weer wat dalen/stabiliseren"
 2. splenectomie, liefst laparoscopisch
  • liefst tevoren trombocyten >50 middels overbruggingstherapie (bv. middels dexa indien eerder kortdurende respons steroiden, IVIg of TPO-agonisten)
  • evt. peroperatieve trombocyten na afklemmen a.lienalis
  • in principe pas vanaf half jaar na diagnose, met name bij jonge patient
  • 60% langdurige remissie, 80% respons, recidieven meestal 1e 6 maanden na chirurgie (cave bijmilt)
 3. TPO-agonist
  • gezien toedieningsvorm eerste keus: eltrombopag
  • onbekende lange termijn-effecten, respons >80%
 4. rituximab (niet vergoed / off-label)
  • 20% langdurige remissie, respons 60% tot 8 weken na therapie, 40% CR
  • tevoren vaccinaties als nog geen splenectomie verricht is
 5. daarna geen volgorde van voorkeur
  • alternatieve TPO-agonist: romiplostim, ook bij geen respons op eltrombopag
  • langdurig low-dose steroiden (7,5 mg 1dd of minder) met incidenteel pulsen
  • azathioprine

3.4 therapie bij bloeding:

 • IVIg 1 gr/kg/dag gedurende twee dagen
  • respons al mogelijk na 6 uur, gemiddeld na 1-3 dagen, rond de 2-7 dagen ligt piek, duur van de respons is 2-3 weken
  • chronisch gebruik: hoge kosten, kans op hyperviscositeit
 • bij levensbedreigende bloeding, evt. combineren met:
  • hoge dosis steroiden: methylprednisolonstootkuur
  • trombocytentransfusie, liefst tijdens of na inlopen IVIg, dan 1-uurs- en 24-uurs opbrengst bepalen

4 bijzondere situaties

4.1 zwangerschap

4.1.1 DD

 • vaker komen voor in zwangerschap de diagnosen:
  • zwangerschapstrombopenie (>70, derde trimester)
  • pre-eclampsie (hypertensie, prote├»nurie, derde trimester
  • HELLP: leverproefstoornis (verschil met TTP: HELLP geeft vaak afwijkende stollingstijden, geen neurologische klachten anders dan epilepsie bij eclampsie, herstel binnen 3 dagen na partus
  • TTP
  • ITP

4.1.2 therapie

 • indicatie therapie als buiten zwangerschap en alleen op geleide van trombocytengetal van de moeder
 • trombocytengetal >50: geen consequenties, wel frequent vervolgen (via gynecoloog)
 • anders: streven naar trombocyten >50 ten tijde van bevalling
  • bij trombopenie <50 in principe 1 week voor partus starten met dexamethason
  • bij geen geplande partus ongeveer met week 37
  • trombocytentransfusie tijdens partus
   • <30 bij vaginale partus
   • <50 bij sectio
   • timing bij korte opbrengst: postpartum gezien grootste kans op bloeding die periode
 • eerste keus therapie: glucocorticoid
  • partus niet op korte termijn (<2 weken) verwacht: prednison vanwege geringere steroidexpositie van kind
  • anders dexamethason vanwege voordeel bij foetale longrijping
 • tweede keus: IVIG
 • eerstelijns therapie van keus bij noodzaak tot snelle stijging: combinatie dexamethason en IVIG
  • bijv. bij beginnende partus / indicatie epidurale anesthesie
  • bij bloedingsneiging
 • liever geen rituximab of TPO-agonisten vanwege mogelijk effecten op foetus
 • liever geen splenectomie: bij vroege zwangerschap kans op vroeggeboorte, later lastige procedure bij grote uterus
  • indien noodzakelijk liefst in 2e trimister
 • sectio is op maternale gronden / trombocytenwaarde is hier geen reden voor
 • altijd klinische bevalling
 • in principe geen epidurale anesthesie
 • kunstverlossing zoveel mogelijk vermijden; UpToDate: liever forceps dan vaccuum
 • postnatale zorg via kinderarts vanwege kans op neonatale trombocytopenie
  • kans circa 12%, tot 1 week postpartum, nadir dag 4
  • kans is gecorreleerd met maternale splenectomie en ernst trombopenie
  • maar is ook bij normaal maternaal trombocytengetal mogelijk
  • kans van 1% op ernstige perinatale bloeding

5 toekomst

 • toevoegen TPO aan steroiden: na 6 en 12 mnd CR +17%

Voetnoten:

1

Wei et al. Blood 2016: 269

2

Mithoowani. Lancet Haematol. 2016: e489.

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-09-23 zo 14:52

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate