BIOBANK B-celmaligniteiten

Inhoudsopgave

1 wat wordt gevraagd?

 • lichaamsmateriaal
  • perifeer bloed: 4 buisjes, in principe alleen bij poliklinische routine-afnamen.
  • beenmerg: 5 mL EDTA-buis beenmerg extra indien beenmergonderzoek toch al verricht wordt.
 • logistiek
  • perifeer bloed: hematoloog meldt per mail oncologie@flevoziekenhuis.nl aan, en evt. mondeling.
  • beenmerg: een kruisje op beenmergaanvraagformulier
  • informed consent: wordt afgenomen door VSO

2 inclusie-criteria

 • CLL
  • 2x per jaar zolang geen behandeling gegeven wordt
  • pas weer deelname vanaf 3 maanden na chemo
  • als L <15, of L <13 en <50% lymfo’s: geen deelname, dat is onvoldoende materiaal
 • WM
  • PB: 2x/jaar
  • BM: iedere keer als beenmergonderzoek nodig is voor routinezorg
  • behandeling geen bezwaar
 • MM en andere B-NHL
  • PB: alleen bij diagnose
  • BM: iedere keer als beenmergonderzoek nodig is voor routinezorg
  • behandeling geen bezwaar

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-10-14 zo 19:04

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate