Checkpoint inhibitors

Inhoudsopgave

1 middelen

 • Antilichamen tegen T-celremmende T-celreceptoren
  • CTLA4: ipilimumab
  • PD-1: pembrolizumab, nivolumab
 • Antilichamen tegen T-celremmende liganden
  • PD-L1: atezolizumab, durvalumab, avelumab
  • CD80/86: nog geen

2 Toxiciteit

huid maculopapulaire rash, pruritus, bulleuze dermatitis, Stevens Johnson, toxische epidermale necrolyse
darm colitis, pancreatitis
longen pneumonitis
hematologie AIHA, ITP, HUS, AA, VTE, lymfopenie, verworven hemofilie
lever hepatitis
nefrologie nierfunctiestoornis
endocrien primaire en centrale hypothyreoidie, hyperthyreoidie, primaire bijnierinsufficientie, hypofysitis, DM type 1/2
reumatologie artritis, myositis, polymyalgia
neurologie encefalitis, meningitis, myelitis, myasthenie, Guillain Barre, polyneuropathie, autonome polyneuropathie
oculair uveitis/iritis, episcleritis, blefaritis
cardiaal myositis, pericarditis, aritmie, ventrikel dysfunctie
 • infusiereactie

3 behandeling

 • zie NCCN-richtlijnen
 • grove samenvatting:
graad 1: milde klachten door en controles verscherpen, tenzij neurologisch, hematologisch, hart
graad 2: klacht geeft fysieke beperkingen uitstel tot herstel tot graad 1, evt. steroiden (0,5-1 mg/kg)
graad 3: ernstig, opname nodig, zelfzorg beperkt staken, hoge dosis steroiden (1-2 mg/kg, afbouwen in 4-6 weken), bij endocriene uitval alleen suppletie, overweeg low-dose herstart
graad 4: levensbedreigend niet meer herstarten

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-02-10 zo 19:58

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate