CTC-classificatie

Inhoudsopgave

1 CTC, algemeen

Grade Degree of severity
1 Mild, with mild or no symptoms; no interventions required
2 Moderate; minimal intervention indicated; some limitation of activities
3 Severe but not life threatening; hospitalization required; limitation of patient's ability to care for him/herself
4 Life threatening; urgent intervention required
5 Death related to adverse event

2 CTC, hematologische toxiciteit

Adverse reaction Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5
Anemia Hb LLN - 6,2 (= 10.0 g/dL) Hb 6,2 - to 5,0 (= 8.0 g/dL) Hb <5,0 of transfusie levensbedreigend dood
Neutropenia N LLN - 1,5 1,0 - 1,5 0,5 - <1,0 N <0,5 N/A
Thrombocytopenia TR LLN - 75 50 - 75 25 - 50 <25 N/A
Febrile neutropenia N/A N/A ANC <1 en 1x T >38.3°C or >1 uur ≥38.0°C levensbedreigend dood
           

3 CTC, veel voorkomend

Adverse reaction Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5
Infusie-reactie Mild, tijdelijk, geen interventie of onderbreking nodig Onderbreking infusie, snelle reactie op behandeling of profylaxe geindiceerd Langdurig, reageert niet snel op behandeling, of recidief na eerst reactie op therapie, of opname nodig  Levensbedreigend, snel ingrijpen noodzakelijk Dood
Creatinine increase >1 to 1.5 × baseline; >ULN to 1.5 × ULN  >1.5 to 3.0 × baseline; >1.5 to 3.0 × ULN  >3.0 × baseline; >3.0 to 6.0 × ULN  >6.0 × ULN N/A
Fatigue Relieved by rest Gaat over met rust, beperkt ADL, niet kunnen werken Gaat niet over met rust, beperkt zelfzorg N/A N/A
Fever 38.0°C to 39.0°C >39.0°C to 40.0°C >40.0°C gedurende ≤24 hours >40.0°C gedurende >24 uur Dood
Infections and infestations Asymptomatic or mild symptoms; observations only; intervention not indicated  Moderate symptoms; minimal intervention indicated; limitation of instrumental ADL  Severe or medically significant but not immediately life threatening; hospitalization indicated; limitation of self care ADL  Levensbedreigend, snel ingrijpen noodzakelijk Dood

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-02-01 vr 10:00

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate