De hematologische aandoening van patient leidt tot een verhoogd risico op ischemische hart- en vaatziekten. De overige risicofactoren op hart- en vaatziekten dienen daarom scherper dan normaal gereguleerd te worden, net zoals bijvoorbeeld bij diabetes mellitus. Als vuistregel zou bijvoorbeeld in de risicotabellen 10 jaar bij de kalenderleeftijd opgeteld kunnen worden. Zou u de controle van deze risicofactoren op u willen nemen?