Extranodaal NK/T-cellymfoom (ENKL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

Let op: in SMILE kan nu ook PEG-asparaginase gebruikt worden.

1 Verplicht onderzoek

 • biopt, vereist voor diagnose
  • EBV-positiviteit
  • NK/T cell markers (CD56) of cytotoxische moleculen
 • flexibele endoscopie
 • PET-CT
 • beenmergonderzoek
 • EBV-PCR op plasma
 • zorgvuldige stadiering
 • indien beperkt stadiering: score volgens Yang
 • PINK-E

2 Stadiering

 • Stage I(E) = enkelvoudige extranodale betrokkenheid
  • vaak bovenste luchtwegen met of zonder betrokkende aangrenzende structeren
  • bijv. nasal cavity, the maxillary antra, anterior or posterior ethmoid sinus, sphenoidal sinus, orbit, superior alveolar bone, cheeks, superior buccinator space, or hard palate
 • stadium II(E) = stadium I(E) plus:
  • cervicale lymfeklieren (= aangrenzende stadium II-E), of
  • andere supradiafragmale lymfeklieren, of
  • betrokkenheid andere lokalisaties KNO-gebied: Waldeyer's ring, oropharynx, hypopharynx

3 Therapie

3.1 Algemeen

 • weinig consensus over therapie[5]
  • enkel kleine studies verricht
  • geen gerandomiseerde studies
 • dosis radiotherapie is 54-60 Gy, retrospectief danbetere resultaten
 • relatief veel data over ziekte van elders, relatief veelvoorkomend (5-10% van de NHL aldaar) bij
  • Aziaten (China, Japan, Korea)
  • oorspronkelijke bewoners Centraal-Amerika (Peru, Mexico)
 • overweeg altijd HLH: dan HLH-94 gevolgd door gerichte therapie

3.2 Vroeg stadium

 • gelokaliseerd stadium I of "aangrenzende II" van nasaal type
  • ORR 80-90%, 77% CR, OS-5jr 70-80%, PFS 60-70%
  • laag-risico volgens Yang of niet fit: overweeg radiotherapie zonder chemotherapie
   • OS@5y 89% vs 60%, UpToDate biedt deze optie niet!
  • hoog-risico: lokale RT met chemotherapie
   • concurrent of sandwich (3x CHOP - RT - 3x CHOP)
   • keuze chemotherapie, opties:
    • CHOP "want SMILE niet beter dan CHOP"
    • geen CHOP "want CHOP ineffectief bij gevorderd stadium"
    • alternatief: modified SMILE, GDP, wekelijks cisplatin gevolgd door VIDL, gereduceerde DeVIC
    • voordeel mSMILE: kan als sandwich worden toegepast, zie ook
  • toxiciteit:
   • 30% lokale mucositis
   • laat: problemen slijmvliezen, huid, speekselklier, oog
   • recidief binnen bestralingsveld

3.3 Gevorderd stadium of niet-nasaal

 • gevorderd is meer dan stadium I of "aangrenzend stadium II",
 • anthracycline-bevattende therapie geen effect bij hogere stadia
 • SMILE
  • contra-indicaties: 70+, lympho's <500/microL, severe organ dysfunction (grade 3/4 cytopenias, liver or kidney dysfunction)
  • ORR of 70-90%, CR of 45-70%, PFS@1y 50-60% en @5y 40-60%, OS@1y 50-60% en @5y 30-40%
  • toxiciteit: infecties (61 percent), cytopenias, nephrotoxicity, liver dysfunction, hyperglycemia, allergic reaction
  • SMILE kent TRM
 • alternatieven
  • ander L-asparaginase bevattend schema: (reduced) DeVIC
  • gemcitabine-bevattend schema: GDP (alleen ervaring mee bij Aziatische patienten)
  • VIPD (kent ook TRM)
  • indien CD-30-positief: brentuximab
  • PD-L1?

3.4 Consolidatie

 • Responsmeting
  • flexibele nasale endoscopie met biopten
  • EBV-DNA PCR
  • PET/CT scan 6-8 weken na chemotherapie en 12 weken na RT
  • wandverdikking komt voor bij nasale lesies zonder vitale tumorcellen
 • Indicatie consolidatie
  • PR bij beperkt en gevorderd stadium
  • CR bij gevorderd stadium
  • bij recidief altijd
 • Invulling
  • Meer chemotherapie indien geen kandidaat voor transplantatie
  • Transplantatie
   • autoloog of allogeen
   • beide controversieel
   • retrospectieve studie suggereren betere resultaten na SCT in 1e CR/PR

3.5 Reconstructieve chirurgie

 • kapotte bodem orbita met visusstoornis
 • schade harde palatum met eetproblemen

3.6 Recidief

 • 2e lijn chemotherapie, keuze uit alternatieven 1e lijn
 • doel PR waarna transplantatie
 • bestaat kans op langdurige PFS na transplantatie, zonder niet

3.7 Tweede recidief

 • consequentie in principe palliatie
 • PD-1-remmers hoopvol

3.8 Follow-up

 • EBV-DNA op plasma
 • MRI en/of CT aangezicht iedere 6 maanden 1e 3 jaar, daarna 1x/jaar 2 jaar lang
 • PET/CT bij afwijkingen

3.9 CZS-profylaxe

 • controversieel
 • over het algemeen niet gedaan
 • gebruik voldoende ruimte marge bij RT aan zijde CZS

4 Prognose

 • zonder behandeling: overleving van maanden
 • bij ENKL primair buiten luchtwegen ontstaan: tweederde gevorderd
 • lokale ziekte (t/m stadium II-E)
  • 75% reageert goed op RT +/- chemotherapie
  • mediaan OS 3-5 jaar en 60% langdurige PFS
  • zie Yang
 • gevorderde ziekte
  • 4 maanden mediaan
  • 20% langdurige PFS
  • zie PINK-E en Liu et al.
  • specifiek stadium IV: data niet goed te vinden
 • zie scores van Yang en PINK-E
 • EBV-PCR
  • voor start therapie: niet meetbaar versus laag versus hoog (>500 copies/mL)
  • na therapie sterk voorspellend (ref 1, ref 2)
 • in Azie slechtere prognose gerapporteerd

4.1 Yang

 • van toepassing op vroeg-stadium ENKL
 • laag-risico = geen van de volgende criteria:
  • leeftijd >60 jaar
  • LDH verhoogd
  • WHO >1
  • stadium >I
  • ingroei door primaire tumor in omgevende structuren/organen
 • referentie: Yang et al.

4.2 PINK-E

 • classificatie
  • low risk = 0 punten
  • intermediate risk = 1
  • high risk = ≥2
 • factoren:
  • age greater than 60 years
  • stage III or IV disease
  • non-nasal disease
  • distant lymph-node involvement
 • PINK-E met als 5e criterium: meetbare PCR op EBV
  • low-risk = 0 or 1
  • intermediate-risk = 2
  • high-risk = ≥3

5 Ziekte-kenmerken

kenmerk voorkomend  
stadium I 81%  
stadium II 17%  
klierbetrokkenheid 17% klieren zelden primaire lokalisatie
verhoogd LDH 46%  
BM-betrokkenheid 10%  
B symptoms 35%  
NK-origine 90% klein deel cytotoxische T-cel (en klonale TCR)
NK-cel leukemie zelden samengaand anders: CD16 vaak positief

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-09-06 wo 10:46