Erytrocytose

Inhoudsopgave

1 algemeen

 • verhoogd hematocriet:
  • man: >0,51
  • vrouw: >0,48

2 verplicht aanvullend onderzoek

 • stap 1: labfout –> herhalen
 • stap 2: jeuk na douchen, splenomegalie, of leuko- of trombocytose –> meteen Jak2
 • stap 3: relatieve erytrocytose?
  • dehydratie / diuretica
  • roken
 • stap 4: fysiologische secundaire erytrocytose?
  • OSAS-anamnese / Pickwick
  • saturatiemeting: chronische hypoxie (<92%)
  • verblijf op grote hoogte
  • roken: HbCO >5% (carboxyhemoglobine): roken
   • gaskachel, tunnelwerkers; methemoglobinemie
 • stap 5: polycythaemia vera? Jak2-mutatie en evt. exon 12-mutatie
 • stap 6: niertransplantatie?
 • stap 7: EPO
  • laag: BM-onderzoek, EPO-R-mutatie, idiopathische primaire erytrocytose
  • hoog: echo/CT-buik
   • erytropoëtineproductie door tumor
   • nier/levertumor, hemangioblastoom, feochromocytoom
   • nierafwijkingen niercysten, hydronefrose

2.1 zeldzaamheden

 • leveraandoeningen: cirrhose en hepatopulmonaal syndroom, virale hepatitis
 • dysregulatie van zuurstofdetectie chuvash-polycytemie: VHL-gen analyse
 • nierarteriestenose
 • medicatie
  • EPO
  • autotransfusies
  • androgenen
  • anabole steroïden
 • endocriene stoornis
  • cushingsyndroom
  • primair hyperaldosteronisme
 • stap 7: verhoogde affiniteit van hemoglobine voor zuurstof? bloedgas (p50 Hb-O2-curve)
  • intoxicatie kobalt (in het verleden voorgeschreven bij refractaire anemie)
  • verworven of congenitale methemoglobinemie
  • hemoglobinopathie: elektroforese
 • stap 8: 2,3-DPG-deficiëntie: bepalen (indien laag d.d. hereditair verhoogd ATP)

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-10-14 zo 19:05

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate