Erytrocytose

Inhoudsopgave

1 algemeen

 • verhoogd hematocriet:
  • man: >0,51
  • vrouw: >0,48

2 Onderzoek

 • stappenplan, ga niet meer naar een volgende stap zodra een stap iets overlevert
  • stap 1: labfout –> herhalen
  • stap 2: jeuk na douchen, splenomegalie, of leuko- of trombocytose –> meteen Jak2
  • stap 3: uitsluiten relatieve erytrocytose
   • dehydratie / diuretica
   • roken
  • stap 4: fysiologische secundaire erytrocytose?
   • OSAS-anamnese / Pickwick
   • saturatiemeting: chronische hypoxie (<92%)
   • verblijf op grote hoogte
   • roken: HbCO >5% (carboxyhemoglobine): roken
    • gaskachel, tunnelwerkers; methemoglobinemie
  • stap 5: polycythaemia vera uitsluiten, moleculaire PV-cascase: Jak2 V617F-mutatie > exon 12-mutatie
  • stap 6: overweeg op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek de zeldzame oorzaken
  • stap 7: EPO (uit spijtserum), zie Mossuz et al. hoe de waarden te interpreteren
   • laag: BM-onderzoek, EPO-R-mutatie, idiopathische primaire erytrocytose
   • hoog: echo/CT-buik
    • erytropoëtineproductie door tumor
    • nier/levertumor, hemangioblastoom, feochromocytoom
    • nierafwijkingen niercysten, hydronefrose
  • overweeg onderzoek naar zeldzame oorzaken bij uitgesproken erytrocytose zonder verklaring
  • overweeg cytogenetica, EEC
  • overweeg bij geisoleerd, mild verhoogd Ht en geen andere aanwijzingen voor PV: meting rode bloedcelvolume om relatieve erytrocytose ten gevolge van een laag plasma volume uit te sluiten (Ht < 0.60 bij mannen en < 0.56 bij vrouwen)

3 Zeldzame oorzaken

 • niertransplantatie
 • leveraandoeningen: cirrhose en hepatopulmonaal syndroom, virale hepatitis
 • dysregulatie van zuurstofdetectie chuvash-polycytemie: VHL-gen analyse
 • nierarteriestenose
 • medicatie
  • EPO
  • autotransfusies
  • androgenen
  • anabole steroïden
 • endocriene stoornis
  • cushingsyndroom
  • primair hyperaldosteronisme
 • verhoogde affiniteit van hemoglobine voor zuurstof? bloedgas (p50 Hb-O2-curve)
  • intoxicatie kobalt (in het verleden voorgeschreven bij refractaire anemie)
  • verworven of congenitale methemoglobinemie
  • hemoglobinopathie: elektroforese
 • 2,3-DPG-deficiëntie: bepalen (indien laag d.d. hereditair verhoogd ATP)

4 Referentie

Auteur: Koen de Heer

Created: 2020-09-14 ma 21:22