Miltruptuur

Inhoudsopgave

1 differentiaal diagnose

 • Op basis van 845 cases grofweg 7% idiopathisch en 93% pathologisch (Renzulli et al.)
  • Neoplastisch (30.3%)
  • Infectieus (27.2%)
  • Inflammatoir niet-infectieus (20%)
  • Medicamenteus/behandeling-gerelateerd (9.2%)
  • Mechanisch (6.8%)
  • Idiopathisch (normale milt) (6.4%)
 • zie Tabel 1 in Renzulli et al.

2 verplicht onderzoek

 • anamnese: alarmsymptomen maligniteit (B-symptomen, vergrote lymfklieren), medicatie (o.a., antistolling, G-CSF), keelpijn of andere aanwijzingen voor EBV/CMV/HIV, zwangerschap, klachten passend bij pancreatitis, klachten passend bij amyloidose (orthostatische hypotensie, neuropathie, gastrointestinale klachten), malaria/TB/Dengue/Typhoid fever gebied geweest, familie: hematologische aandoeningen, sikkelziekte/thalassemie, stapelingsziekten, auto-immuunziekten (SLE/RA)
 • lichamelijk onderzoek: lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, cardiale souffle, endocarditis stigmata
 • laboratoriumonderzoek: bloedbeeld met diff, BSE, leverlab, hemolyse parameters, HIV, EBV, CMV, lipase, M-proteine, IGRA
 • op indicatie: Hb-varianten, ANA, RF, diagnostiek naar malaria, dengue of typhoid fever
 • beeldvorming:
  • acute moment: echo of CT abdomen voor beoordeling intraperitoneale lekkage
  • X-thorax: RIP, lymfadenopathie?
  • eventueel aanvullend MRI milt (na resorptie hematoom)

3 prognose

 • mortaliteit 12%
 • risicofactoren voor mortaliteit: splenomegalie, leeftijd >40 jaar, hematologische maligniteit

4 beleid

 • acuut: via chirurg/radioloog splenectomie, milt-sparende operatie, embolisatie milt arterie, of conservatief

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-03-10 zo 22:35

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate