Polyneuropathie en M-proteine

Inhoudsopgave

1 Verplichte diagnostiek

 • gradering polyneuropathie (Kaplow et al.)
 • kliniek: bij M-proteine vaak distaal sensorimotorisch
  • soms puur sensorisch (met name bij of anti-MAG, maligniteit)
  • bij amyloidose vaak ook autonome component
 • EMG
 • indien IgM: anti-MAG-antistoffen
 • uitsluiten onderliggend lymfoom dan wel multipel myeloom conform richtlijn MGUS
 • DD nalopen afhankelijk van EMG
  • gemengd: CANOMAD (chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, IgM paraprotein, cold agglutinins, and disialosyl antibodies)
  • axonaal:
   • hematologisch: amyloidose, cryoglobulinemie, Castleman, CIAP
   • niet-hematologisch: glucose, medicatie, alcohol, systeemziekte, hypothyreoidie
  • demyeliniserend:
   • hematologisch: IgM-MGUS, POEMS
   • niet-hematologisch: CIDP en vasculitis

2 Beleid

 • bij onderliggende maligniteit behandeling maligniteit te overwegen
 • bij toename polyneuropathie progressie (tot) maligniteit overwegen/uitsluiten
 • anti-MAG-antistoffen
  • monotherapie rituximab of DRC (aangezien CR waarschijnlijk nodig is)
  • axonale polyneuropathie kan ontstaan uit langdurige demyeliniserende of bij andere oorzaak
 • zonder anti-MAG
  • demyeliniserend
   • IgM-MGUS: bij ernstige/invaliderende en progressieve polyneuropathie ook therapie te overwegen
   • overweeg therapie voor standaard CIDP (IVIg, steroiden, plasmaferese)
    • vaak effectiever dan anti-MGUS-therapie, met name bij IgA/IgG[1]
    • geen bewijs dat IgA/IgG-MGUS en M-proteine iets anders is dan coincidentie
    • of dat de toxische therapie nuttig is cq. beter dan de therapie voor CIDP
 • axonaal
  • zoek naar onderliggende alternatieve verklaring
  • vermijdt contact met toxinen: glucose, medicatie, alcohol, systeemziekte, hypothyreoidie

3 Referenties

 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjh.14492
 • CBO-RICHTLIJN MONOKLONALE GAMMOPATHIE (PARAPROTEÏNEMIE), 2001
 • Rajabally. Neuropathy and paraproteins: review of a complex association. European Journal of Neurology 2011, 18: 1291–1298.
 • European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of paraproteinemic demyelinating neuropathies. Report of a Joint Task Force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society – first revision Joint Task Force of the EFNS and the PNS. Journal of the Peripheral Nervous System 15:185–195 (2010).

[1] Dyck. Plasma exchange in polyneuropathy associated with monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med. 1991;325(21):1482.

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-12-13 di 13:39