Prolymfocytenleukemie (PLL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 T-PLL

1.1 verplicht aanvullend onderzoek

 • CT
 • IFT perifeer bloed of beenmerg: CD52++, pan-T-celmarkers (CD2, CD3, CD7) en TCL1
 • HTLV negatief
 • bij twijfel over diagnose FISH 11q14 te overwegen (bij 80% afwijking aanwezig)

1.2 beleid

 • asymptomatisch: wait-and-see
 • CD52 positief: voorkeur alemtuzumab-chemotherapie boven alleen chemotherapie
 • CT:
  • SCT
   • allo bij fitte jongere
   • auto indien geen kandidaat allo
  • na single agent alemtuzumab: pentostatin toevoegen

1.3 prognose

 • vaak <2 jaar ondanks therapie
 • bij minderheid indolentere variant
 • geen duidelijke prognostische factoren

2 B-PLL

2.1 verplicht onderzoek

2.2 behandeling

 • rare asymptomatic patient without complications: wait-and-see
 • not cured with conventional treatment
 • younger patients may be candidates for allo
 • most commonly treated with regimens used for CLL, not directly compared
 • most frequently partial responses, and rarely durable
 • without deletion 17p or TP53 mutations:
  • FCR or BR
  • >70 years or comorbidities ibrutinib
  • evt. single agent rituximab
 • 17p or TP53 mutations: ibrutinib, alemtuzumab compassionate use
 • R/R: ibrutinib, idelalisib, venetoclax, rituximab, obinutuzumab, splenectomy, splenic irradiation
 • chlorambucil alone is not very effective in B-PLL
 • CHOP partial responses in up to one-third of cases
 • incorporation of rituximab appears to increase response rates and deepen the level of response

2.3 brief

B-cel prolymfocytenleukemie is een zeer zeldzame vorm van kanker, waarbij patiënten zich over het algemeen presenteren met een leukemie, splenomegalie en B-symptomen. De diagnose wordt gesteld door de typische morfologie en immunofenotypering van het perifeer bloed. Het klierbiopt werd verricht om een Richterse transformatie en andere vormen van B-cel NHL, zoals het marginale zonelymfoom en een mantelcellymfoom, uit te sluiten. De behandeling van B-PLL volgt in grote lijnen de behandeling van B-CLL, hoewel de verschillende behandelregimes niet direct vergeleken zijn. De prognose is variabel waarbij in kleine historische cohorten de mediane overleving mediaan ongeveer 3 jaar bedroeg. Helaas bestaan er geen gevalideerde prognostische scoresystemen om de prognose nader te bepalen. Wel is een p53-mutatie geassocieerd met een slechtere uitkomst.

Advies: FC-R indien sequencing van het p53-gen (verricht in de afgelopen 6 maanden) geen mutatie toont. Bij snel recidief kan reinductie middels ibrutinib en allogene stamceltransplantatie overwogen worden.

3 prognose

 • heterogeen
 • geen evidente prognostische markers: anemie, trombopenie, hoge leeftijd, MYC-afwijkingen, p53-mutatie

3.1 criteria

 • >55% prolymfocyten in bloed/beenmerg en MCL uitgesloten (cycline D1, of SOX11)
 • B-PLL de novo
  • specifieke IFT
  • komt voor bij vnl. oudere Kaukasiers
  • vaak splenomegalie en geen of beperkte lymfadenopathie, vaak B-symptomen
  • vaak anamie, trombopenie, hoog leukocytengetal
  • denk aan ook SMZL: soms lastig onderscheid, B-PLL aggressiever en geen villi
 • prolymfocytaire transformatie uit CLL
  • zeldzaam
  • PA/IFT zoals bij CLL, soms sterke SmIg
  • geen monomorf beeld maar mengsel CLL/PLL-cellen
  • histologie beenmerg als bij CLL

3.2 genetica

 • frequent genetische afwijkingen, echter niet specifiek
 • vaak complex karyotype (≥3 afwijkingen)
 • 60% afwijking MYC (rearrangements en increased copy number)
 • 40% deletie 17p en p53-mutatie
 • 30% trisomie 18 en 30% del13q en 25% trisomie 3 en 25% deletie 8p
 • mutaties gevonden in TP53, MYD88, BCOR, MYC, SF3B1, SETD2, CHD2, CXCR4, BCLAF1
 • voorheen werd frequent t(11;14)(q13;q32) gevonden, waarschijnlijk echter MCL
 • trisomie 12 sluit niet uit (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8464229)

4 Referenties

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-05-21 do 12:07