Asplenie, al dan niet functioneel

Inhoudsopgave

1 beleid

1.1 vaccinatie

 • PCV13 bij voorkeur 2 maanden vóór PPV-23
 • PPV23 bij voorkeur 2 maanden na PCV-13
 • Hib eenmalig
 • NeisVac-C eenmalig
 • influenza, jaarlijks herhalen
 • PPV23 na 5 jaar eenmalig herhalen
  • voor personen die eerder al gevaccineerd werden met alleen PPV23: 5 jaar na de eerdere PPV23 éérst PCV13 geven, gevolgd door PPV23 na 2 maanden

1.2 antibiotische profylaxe

 • profylaxe feneticilline, 250 mg 2 dd of 500 mg 1 dd gedurende de eerste 2 jaar na splenectomie
 • bij overgevoeligheid: azitromycine, 250 mg 1dd of claritromycine 500 mg 1dd

1.3 zo nodig antibiotische voor thuis

 • bij koorts
  • amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd, of
  • bij overgevoeligheid: claritromycine 500 mg 2 dd gedurende 1 week of, indien profylactisch macroliden worden gebruikt, moxifloxacine 400 mg 1dd
 • bij dierenbeten:
  • amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd gedurende 1 week, of
  • bij overgevoeligheid: clindamycine, 600 mg 3 dd én ciprofloxacine 500 mg 2 dd gedurende 5 dagen

2 literatuur

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-05-22 wo 17:44

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate