Algemene adviezen rondom bleomycine gebruik en COVID-19:

Algemene adviezen rondom leverproblemen bleomycine:

Specifieke adviezen per stadium rondom leverproblemen bleomcyine en het bewaren van bleomycine voor die patiënten die het het meest nodig hebben:

  1. Voor early stage favorable patiënten: weglaten van bleomycine en behandelen met AVD kuren. Weglaten van bleomycine bij deze patientengroep geeft ca. 4% progressie vrije overleving verlies.
  2. Voor early stage unfavorable patiënten (m.u.v. IIB bulky of extranodaal): zo mogelijk wel behandelen met volledig ABVD gezien weglaten van bleomycine mogelijk gepaard gaat met >4% PFS verlies. a. Na 2 kuren en een negatieve FDG-PET scan geen bleomycine meer (conform richtlijn)
  3. Stadium IIB bulky of extranodaal en III/IV patiënten zoveel mogelijk inclusie in de lopende studies waarbij geen (EORTC COBRA) of voor de helft van de patiënten (GHSG HD21) bleomycine gegeven wordt. Bijgevoegd de studieprotocollen en lijst van deelnemende centra in Nederland.
  4. Stadium IV Hodgkin buiten studieverband waarbij voor ABVD gekozen zou worden vervangen door BrAVD (regulier en vergoed). Bijgevoegd vindt u het behandelschema van BrAVD.
  5. Ouderen>60 jaar: behandelen met CHOP schema (zie richtlijn)
  6. Noodoplossingen bij volledig tekort aan bleomycine:
  7. in samenwerking met Takeda en ZN gewerkt aan de mogelijkheid om ook bij stadium I/II unfavorable en stadium III patiënten de bleomycine tijdelijk te kunnen vervangen door brentuximab-vedotin. Mocht dit aan de orde komen dan volgt nader bericht.
  8. indien dit niet wordt verkregen dan voorkeur voor weglaten bleomycine ook bij stadium II unfavorable. Bij niet bereiken van CR na 2 kuren dan voorkeur voor off-label BrECADD kuren. Ook hierover vindt momenteel overleg plaats. Voorkeur voor start van AVD boven o.a. CHOP kuren gezien meer literatuur over deze combinatie en effectiviteit bij jonge patiënten met het Hodgkin lymfoom.

Author: "Koen de Heer"

Created: 2020-04-23 do 21:53