Acquired Amegakaryocytic Thrombocytopenic Purpura (AATP)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • beenmergonderzoek incl. cytogenetica / moleculaire diagnostiek
 • B12/FZ, ferritine
 • CT
 • serologie: CMV, EBV, hepatitis C, parvo
 • op indicatie autoimmuunserologie (SLE, RA)

2 Therapie

 • cyclosporine meest genoemde therapie:
  • startdosering 5 mg/kg/dag oraal
  • doelspiegel tussen 150 and 350 ng/mL
  • evt met ATG (of ATG bij onvoldoende respons of ernstige presentatie)
  • kost enkele weken tot respons, weken tot maanden continueren, taper na normalisatie trombocyten
 • bij refractoriteit allo te overwegen
 • ook als effectief beschreven
  • ATG (evt. met ciclosporine)
  • danazol in case reports beschreven als effectief
  • rituximab
  • mycophenolate mofetil
  • azathioprine
  • alemtuzumab
  • TPO receptor agonists
 • therapie ITP vaak niet effectief
  • prednison
  • IVIG
  • cyclofosfamide
  • vincristine
 • gezien risico op MDS/AML/AA langdurige FU

3 Prognose

 • meerdere varianten
  • relapsing / remitting course
  • langdurige respons op ciclosporine mogelijk
  • cave progressie tot AA / MDS / AML

4 Presentatie

 • zeldzaam
 • trombopenie bij sterk afgenomen megakaryopoiese
 • in principe normaal omgevend beenmerg
 • cytogenetische afwijkingen komen voor (rol niet duidelijk)
 • aanwijzingen voor zowel cellulaire als humorale oorzaak van onderdrukking van zeer vroege voorlopers megakaryocyten, als defect in cytokine-gemedieerde regulatie van megakaryopoiese

5 Oorzaken

 • onderdeel van (ontwikkelende) AA
 • prodromaal verschijnsel MDS / AML / B-NHL
 • autoimmuun (SLE, RA, Stills)
 • viraal (CMV, EBV, parvo, hepatitis C)
 • toxisch (benzeen)
 • B12-deficientie (?)

6 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-07-16 zo 21:06