Het Almeers hematologisch fomularium

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu


Dit betreft een samenvatting van de therapiekeuzes die zijn gemaakt in het Flevoziekenhuis.
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Er wordt in volgorde van voorrang gebruik gemaakt van:
- landelijke richtlijnen
- regionale afspraken of het regionale MDO
- lokale invulling op basis van wetenschappelijke literatuur of keuze

Spiekbriefje en protocol langdurige chemotherapie-geinduceerde neutropenie
Alle hematologische kuurprotocollen van het Flevoziekenhuis (IE)
Checklist chemotherapie
Tumorlysis (IE)

1 Ziekten

B-NHL
DGBCL
FL / MZL
B-CLL
LPL
MCL
HCL
Primair cerebraal lymfoom
Pnp plus MGUS
PTLD

Plasmacelziekten
Multipel myeloom
POEMS

Hodgkinlymfoom
HL
NLPHL
T-NHL
T-NHL NOS
T-LGL

Acuut lymfatisch
ALL/LBL
Burkitt

Myeloid
AML
APL
MDS

Algemeen
CVL-infectie
Aspergillose
CVRM-controle via HA (na RT of bij MPD)
Myeloproliferatieve ziekten
CML
MF
PV
ET
HES
CMMoL
mastocytose

Benigne
AA
ITP
AIHA
TMA en TTP
PNH
cryoglobulinemie
ijzerstapeling
MGUS
Hemoglobinopathie
HLH


2 Klinische problemen

3 Behandelingen

4 Studies

Studies
Algemene zaken rond studies
CTC-classificatie
CIRS: calculator, uitleg


naam inclusie schema FU    
BIOBANK inclusie        
GLOW   schema / FU      
CDK9 inclusie schema FU DLT  
HOVON 89         protocol
HOVON 140 inclusie schema FU (aant bij R-FC)   protocol
HOVON 141   schema FU   protocol
HOVON 143   schema FU (notities)    
HOVON 152 inclusie therapie      
HOVON 159   schema      
ZUMA-1 inclusie        

5 Onderwijs

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-08-20 di 12:42

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)