Het Almeers hematologisch fomularium

Dit betreft een samenvatting van de therapiekeuzes die zijn gemaakt bij de hematologiebespreking in het Flevoziekenhuis. Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Er wordt in volgorde van voorrang gebruik gemaakt van:
- landelijke richtlijnen
- regionale afspraken
- lokale invulling op basis van wetenschappelijke literatuur of keuze

kdeheer@flevoziekenhuis.nl

B-NHL
DGBCL
FL / MZL
B-CLL
LPL
MCL
HCL
Primair cerebraal lymfoom
Polyneuropathie / MGUS
PTLD

Plasmacelziekten
Multipel myeloom
POEMS

Hodgkinlymfoom
HL
NLPHL
T-NHL
T-NHL NOS
T-LGL

Acuut lymfatisch
ALL/LBL
Burkitt

Myeloid
AML
MDS

Algemeen
CVL-infectie
Aspergillose
CVRM-controle via HA (na RT of bij MPD)
Myeloproliferatieve ziekten
CML
MF
PV
ET
HES
CMMoL
mastocytose

Benigne
AA
ITP
AIHA
TMA en TTP
PNH
cryoglobulinemie
ijzerstapeling
MGUS
Hemoglobinopathie
HLH
Studies
CTC-classificatie
Algemene zaken rond studies
Biobank
CIRS calculator
CIRS uitleg

GLOW: schema / FU
140: inclusie, schema, FU
   FU R-FC met aant
CDK9: DLT, inclusie, FU, schema
141: schema, FU prot
143: schema, FU
       FU met notites
152: inclusie, therapie
Werkzaam op intranet (IE)
Kuurprotocollen
Checklist chemotherapie
Tumorlysis

Klinische problemen hemolyse
Erytrocytose
Eosinofilie

Miltruptuur

Therapeutica Daratumumab
Checkpoint-inhibitors
Huisartsenkaarten
erytrocytose
erytrocytose - flow chart
leukocytose
eosinofilie
eosinofilie - flow chart
lymfocytose
trombocytose
neutropenie
trombopenie
lymfadenopathie
M-proteine
verhoogd ferritine
verhoogd ferritine - flow chart