Het Almeers hematologisch formularium

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu


Dit betreft een samenvatting van de therapiekeuzes die zijn gemaakt in het Flevoziekenhuis.
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Er wordt in volgorde van voorrang gebruik gemaakt van:
- landelijke richtlijnen
- regionale afspraken of het regionale MDO
- lokale invulling op basis van wetenschappelijke literatuur of keuze

Spiekbriefje en protocol langdurige chemotherapie-geinduceerde neutropenie
Alle hematologische kuurprotocollen van het Flevoziekenhuis (IE)
Checklist chemotherapie
Tumorlysis (IE)

1 Ziekten

Acuut lymfatisch B-NHL Myeloproliferatieve ziekten
ALL/LBL DGBCL CML
Burkitt FL / MZL MF
  B-CLL PV
Myeloid LPL ET
AML MCL HES
APL HCL aCML
MDS Primair cerebraal lymfoom CMMoL
  Polyneuropatie (bij MGUS) mastocytose
Benigne PTLD WHO 2008
AA PLL CEL
ITP Hodgkinlymfoom CMML
AIHA HL CNL
TMA en TTP NLPHL MDS/MPN
PNH   MDS/MPN-RS-T
cryoglobulinemie Plasmacelziekten MPN unclassifiable
ijzerstapeling Multipel myeloom  
MGUS POEMS Algemeen
Hemoglobinopathie   CVL-infectie
HLH T-NHL Aspergillose
Porfyrie T-NHL CVRM-controle via HA (na RT of bij MPD)
HH ENKL  
Sideroblastair T-LGL  


2 Tergooi / studies

Table 1: Aandachtgebieden / Verwijzingen
Tergooiziekenhuizen Flevoziekenhuis
  10-daags decitabine
potentiële studiedeelname potentiële studiedeelname
…nog verder in te vullen …nog verder in te vullen
   
Table 2: Studies
naam status lijn ziekte type documenten
Tergooi          
HOVON 110 on hold >1 FL fase I/II  
HOVON 124 gesloten >1 MCL fase I/II  
Flevo          
AFFECT-2 potentieel nvt HDM fase II +rand NTVH
LUPIAE ingediend >1 FL registry  
ACE-CL-311 ingediend 1e CLL registratiestudie schema, inclusie
HOVON 158 ingediend >1 CLL fase II hovon.nl
CALORI open nvt mucosits interviews eCRF (v7), IC, IC-F , ING , VAS
B-cel BIOBANK open alle B-celziekten biobank inclusie
HOVON 152 open 1e DHL fase II inclusie, therapie, FU, protocol
HOVON 89 gesloten 1e MDS fase II protocol
HOVON 143 gesloten 1e MM fase II schema, FU
GLOW gesloten 1e CLL registratiestudie schema / FU
HOVON 140 gesloten 1e CLL registratiestudie schema, schema-tabel, FU, protocol
AMC          
HOVON 141 gesloten       schema, FU, protocol
ZUMA-1 open       inclusie
CDK9 open       inclusie, schema, FU, DLT3 Klinische problemen

4 Wetenschap

5 Onderwijs

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-03-13 vr 18:08

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)