Acute myeloide leukemie

Inhoudsopgave

1 onderzoek

 • algemeen lab, aPTT/PT, tumorlysislab (urinezuur, HCO3-, lactaat, PO4-, Ca+), bloedgroep
 • morfologie (verdenking APL?! dan spoed-PCR)
 • moleculair panel (groot pakket)
  • RT-qPCR bij NPM1, RUNX1, BCR-abl
  • vooralsnog geen NGS
 • immunofenotypering (ook op MRD voor het geval van een intermediate risk)
 • karyotypering
 • indien relevant zwangerschapstest
 • overweeg kiemceldiagnostiek bij verdenking erfelijke AML, zie erfelijke MDS/AML-predispositie
 • LP na klaren van blasten uit perifeer bloed
  • L >100 (>40 op een per patient basis beslissen)
  • verdenking CZS-lokalisatie / focale klachten (numb chin)
  • extramedullaire ziekte
  • blastaire dendritische neoplasie
 • indien >65 frailty-score (evt. via ouderengeneeskundige)
  • frail als: HCT-CI >2, 3MS <77, SPPB <9
  • HCT-CI >2: +/- 50% populatie, +/- 30% toxische mortaliteit (studie MDACC)
 • vooorbereiding hoge dosis therapie (de dag voor de start van de behandeling)
  • echogeleide CVL (trombo's tevoren >50)
  • ECG en X-thorax
  • bij allo-kandidaat HLA-typering: HLA-A,B,C en HLA-DR/DQ HR
  • serologie: HBV, HCV, HIV; bij allo-kandidaat: HAV, HEV, CMV, EBV
  • semenpreservatie of bespreken invriezen oocyten
  • icc tandheelkunde
  • ejectiefractie / echo cor

2 therapie

2.1 algemeen

 • altijd twee spoedvragen:
  • morfologisch passend bij APL: spoed PCR
  • hyperleukocytose
   • contra-indicatie bloedtransfusie bij L >50
    • bij dwingende alleen na leukaferese
   • TR-grens >30
   • dexamethason 2dd 10 mg 3 dagen
   • cito cytoreductie
    • start hoge dosis chemotherapie
    • of, om tijd te winnen:
     • 3dd 1000 mg hydroxyureum, of
     • eenmalig 500 mg cytarabine i.v. à 3 uur
    • niet: hydroxyureum tot L <30 niet per se beter dan meteen hoge dosis chemotherapie
   • frequente controles
 • behandeling evt. spontaan TLS
 • bij therapie
  • anti-emetica: primperan 10 mg z.n. 3dd, zofran 8 mg 2dd
  • tumorlysisprofylaxe: hyperhydratie, allopurinol 1dd 300 mg, z.n. fasturtec
  • bij menstruerende vrouw: orgametril 10 mg 1dd
  • bij hoge dosis therapie
   • hypromellose 6dd beiderzijds in de ogen druppelen
   • ciproxin 2dd 500 mg, fungizone 4dd 500 mg
   • vanaf dag 7: broxil 4dd 250 mg
 • cave B1-deficientie door verbruik: thiamine 1dd 100 mg

2.2 1e lijn

 • indien p53 bekend: decitabine ?
 • 65 of jonger: in/volgens HOVON 132 twee inductiekuren (doel curatie)
  • bij FLT3: midostaurin toevoegen (Stone, NEJM, 2017)
  • CR na 2 kuren: consolidatie volgens ELN 2017 (Dohner, Blood, 2017)
   • autoloog (of 3e kuur)
    • favorable (en bij NPM1 MRD-negatief)
    • intermediate en MRD-negatief (bij geen molculaire MRD middels IFT)
   • allo-SCT: adverse of MRD+:
  • bij refractaire AML na kuur 1: venetoclax + decitabine (compassionate use)
   • beide p53-onafhankelijk effect
   • ramp-up venetoclax laat meer problemen zien dan bij CLL: dosis anders en monitoring intensiever
 • 66+
  • keuze tussen 7+3 en demethylerende therapie
   • doel bij beide t/m 70 jaar: curatie gezien optie van allo
   • doel bij geen optie tot allo: palliatie (responskans 50%, OS +9 m)
   • afwegingen: p53, langdurige opname, kans op acute toxische mortaliteit, morbiditeit (alopecia, mucositis), allo-morbiditeit
   • grove regel: 7+3, tenzij
    • p53
    • frail
    • poor risk èn geen studiedeelname
    • wens patient
  • dus indien mogelijk wachten op uitslagen genetische diagnostiek (bij lft >65 heb je deze tijd)
   • gunstig: CR% 60, sterfte inductie 10%
   • intermediate: CR% 50, sterke inductie 30%
   • ongunstig: CR% 20, sterfte inductie >50%
  • zonder risicoclassificatie
   • 50% kans op respons, 20% duurzame respons (>2 jaar), geen genezing zonder allo
   • +/- 2 m intensieve behandeling, aanzienlijke kans op ziek worden
   • 10-20% mortaliteit
  • 7+3: twee inductiekuren volgens HOVON 103
   • CR na twee kuren: overweeg allo
  • niet-klassiek: zie bij refractaire ziekte

2.3 recidief na allo

 • unfit of poor risk: overweeg afzien van therapie
 • eerder geen allo: reinductie gevolgd door allo
 • eerder wel allo: reinductie en DLI indien alle van de volgende criteria:
  • geen actieve GvHD
  • geen acute graad III-IV GvHD of chronische extensive GvHD gehad
  • geen recidief <6 maanden na allo
  • Breems-score A of B

2.4 refractaire ziekte of recidief

 • studiedeelname
 • IDH2-mutatie: enasidinib indien verkrijgbaar
 • azacitidine/decitabine
  • 20-30% blasten of L <15: voorkeur azacitidine
  • p53: voorkeur decitabine
 • low dose ara-C (doel: palliatie)
  • enkele maanden voordeel t.o.v. supportive care tenzij poor-risk
 • supportive care: transfusie, hydroxyureum
  • prognose 2-3 maanden
  • M4-M5: etoposide te overwegen
  • NPM1-gemuteerde AML: Actinomycine-D te overwegen
   • 12.5 µg/kg in 100 ml NaCl 0,9%; inlooptijd 15 minuten; 5 opeenvolgende dagen, elke 3-4 weken
  • hydroxyureum vooral zinvol bij
   • snel oplopende blastenpercentage
   • hoge tumorload
   • bij inductie (L <30) of hyperleukocytose: 3dd 2 gram

2.5 MPAL of blastaire dendritische celneoplasie

 • ALL-schema gevolgd door allo
 • onvoldoende respons: AML-schema
 • bij BCR-abl: TKI

2.6 chloroom of leukemia cutis

 • therapie als AML
 • zonder BM-betrokkenheid: consolidatie-therapie bij chloroom RT
 • met BM-betrokkenheid: allo als consolidatie-therapie
 • RT bij chloroom ook palliatief in te zetten

2.7 erfelijke predispositie

 • kans bij AML >5%
 • kans ~10% bij t-AML of indien jonger <40 jaar
 • kunnen de novo ontstaan
 • gaan gepaard met
  • hoger risico op AML of niet
  • cytopenie of niet
  • andere tumoren of niet
 • zie Raaijmakers, NTVH, 2018

2.7.1 beleid

 • voorkomen onnodige therapie (zoals splenectomie/IST bij verkeerde diagnose ITP)
 • geen autologe maar allogene SCT
 • soms juist geen allo vanwege orgaanschade (longfibrose)
 • geen familiedonor tenzij deze bewezen het defect niet heeft
 • geen cyclo/busulfan/TBI ?
 • counseling en surveillance

2.7.2 indicaties

 • specifieke mutaties beenmerg: CEBPA, Tp53, RUNX1; bij VAF >40%
 • positieve FA: NGS en bij afwijkingen kiemceldiagnostiek overwegen
  • AA <40, MDS <40
  • 1 1e gr familielid of 2 2e gr hemat maligniteit of langdurige cytopenie/AA
  • orgaanafwijkingen: wratten (GATA2), lymfoedeem, doofheid sensineuraal, grijs <30, nagelafwijkingen, hypo/hyperpigmentatie, leverfibrose, longziekte, cirrose lever, syndromale afwijkingen

3 risicoclassificatie

 • adverse
  • leeftijd >65 jaar (ook bij gunstige cytogenetica)
  • geen CR na 1 kuur
 • verder genetisch volgens ELN 2017

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-05-21 di 09:13

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate