Acute myeloide leukemie (geen APL)

Inhoudsopgave

#+INDENT

1 Onderzoek

 • cumulatieve dosis anthracycline / cardiale comorbiditeit / RT thorax
 • FA, zie erfelijke MDS/AML-predispositie
 • algemeen lab
 • indien relevant zwangerschapstest
 • tumorlysislab (urinezuur, HCO3-, lactaat, PO4-, Ca+)
 • bloedgroep
 • morfologie PB (verdenking APL?! dan spoed-PCR PML-RARa)
 • verdenking hyperviscositeit: fundoscopie, X-thorax
 • aPTT/PT en indien afwijkend complete DIS-screening
 • evt. IFT pro diagnosi
 • beenmergonderzoek (zie hier voor buiten kantooruren)
  • aspiraat, immunofenotypering
  • botbiopt
  • prognostisch / predictief onderzoek
   • karyotypering
   • moleculair panel (groot pakket Sanquin)
    • RT-qPCR bij NPM1, RUNX1, BCR-abl
    • vooralsnog geen NGS
   • vooralsnog geen IFT MRD
 • ECG en X-thorax
 • indien >65 frailty-score (evt. via ouderengeneeskundige)
 • bij behandeling
  • HBV, HCV, HIV
  • indien afkomstig uit endemisch gebied of expositie aan open tuberculose in verleden
   • Mantoux
   • bij snelle start immuunsuppressie: IGRA
  • indien afkomstig uit endemisch gebied: Strongyloidesserologie
  • focus gebit
   • bij meteen klinisch therapie: icc kaakchirurgie/tandheelkunde
   • bij poliklinische behandeling: consult eigen tandarts, zeker bij lang geen tandartsbezoek of klachten
 • voorbereiding HIC (dag voor start behandeling): ejectiefractie / GSA-scan (of echo cor)
 • LP na klaren van blasten uit perifeer bloed, indien
  • L >100 (NCCN: >40; compromis: bij risicofactoren / op MDO bespreken)
  • verdenking CZS-lokalisatie / focale klachten (numb chin)
  • extramedullaire ziekte
  • blastaire dendritische neoplasie
 • overweeg kiemceldiagnostiek bij verdenking erfelijke AML, zie erfelijke MDS/AML-predispositie

2 Therapie

2.1 Algemeen

 • meteen ATRA bij verdenking APL
 • behandeling evt. spontaan TLS
 • overweeg vitamine K-antagonisten/NOAC over te zetten op therapeutisch/profylactische LMWH
 • low dose chemotherapie indien primaire behandeling niet <24 uur gestart wordt bij L >30
  • doel L <30
  • handvat voor startdosering
   • hyperleukocytose (L >100) of leukostase: 2dd 3 gram (Grund et al., UpToDate)
   • L >30: 1dd 3 gram
   • indien brug naar decitabine: cave antagonerende werking op decitabine (Choi et al.)
  • alternatief indien orale toediening niet mogelijk: 500 mg cytarabine i.v. à 3 uur
 • preventieve maartregelen bij hyperleukocytose (L> 100)
 • contra-indicatie bloedtransfusie bij L >50, bij dwingende alleen na leukaferese en a 4 uur
 • bij HIC: dag voor start chemotherapie echogeleide CVL (trombo's tevoren >50)
 • bij therapie
  • anti-emetica: primperan 10 mg z.n. 3dd, zofran 8 mg 2dd
  • tumorlysisprofylaxe: hyperhydratie, allopurinol, z.n. of bij aanvullende risicofactoren: fasturtec
  • bij menstruerende vrouw: orgametril 10 mg 1dd
  • premenopauzale vrouw: anticonceptie tot half jaar na behandeling, fertiliteitsbesparende ingreep bespreken
  • man: anticonceptie tot half jaar na behandeling, semenpreservatie
  • bij hoge dosis therapie
   • hypromellose 6dd beiderzijds in de ogen druppelen
   • ciproxin 2dd 500 mg, fungizone 4dd 500 mg
   • vanaf dag 7: broxil 4dd 250 mg
 • cave B1-deficientie door verbruik, overweeg thiamine 1dd 100 mg

2.2 Eerste lijn

 • indien p53 bekend: voorkeur decitabine, ook op jonge leeftijd, wel te bespreken!
 • 65 of jonger: 7+3, twee hoge dosis kuren (HOVON 132) plus consolidatie met curatieve intentie
  • FLT3:
   • midostaurin toevoegen (Stone, NEJM, 2017), onafhankelijk hoogte percentage
   • HOVON 156: gilteritinib vs midostaurin, 1 jaar onderhoud
  • IHD1/2: HOVON 150 (ivosidenib vs enasidinib)
   • let op specific chemo regimens en aanpassing >60 jaar, 2 jaar onderhoud
  • bij refractaire AML na kuur 1: venetoclax + decitabine op compassionate use basis
  • CR na 2 kuren: consolidatie volgens ELN 2017 (Dohner, Blood, 2017)
   • autoloog (of 3e kuur) indien favorable (èn bij NPM1-positiviteit: MRD-negatief) of intermediate/MRD-
   • allo-SCT indien adverse of intermediate/MRD+
   • let op: hyperviscositeit als risicofactor in richtlijnen niet goed uitgewerkt: altijd inbrengen op MDO
 • 66+
  • keuze tussen 7+3 (twee inductiekuren volgens HOVON 103) en demethylerende therapie
   • responskans bij 7+3 50% en bij decitabine 30%
   • doel bij beide t/m 70 jaar: curatie indien allo-kandidaat
   • doel bij geen optie tot allo: palliatie
   • grove regel: 7+3, tenzij
    • frail
    • wens patient: lengte opname, acute toxische mortaliteit, morbiditeit (alopecia, mucositis)
    • risicoclassificatie
     • dus wachten indien mogelijk, neutropenie geen reden niet te wachten
     • monosomaal karyotype en/of p53: decitabine
 • MPAL of blastaire dendritische celneoplasie
  • bij BCR-abl: TKI toevoegen
  • ALL-schema gevolgd door allo
  • onvoldoende respons: AML-schema
 • chloroom of leukemia cutis
  • therapie als AML
  • zonder BM-betrokkenheid: consolidatie-therapie bij chloroom RT
  • met BM-betrokkenheid: allo als consolidatie-therapie

2.3 Na eerste lijn

 1. eerder geen allo: reinductie gevolgd door allo (hoge dosis cytarabine, of onderstaand)
 2. studiedeelname
 3. bij chloroom: RT
 4. IDH2-mutatie: enasidinib indien verkrijgbaar
 5. azacitidine/decitabine, overwegingen:
  • 20-30% blasten of L <15: voorkeur azacitidine
  • p53: voorkeur decitabine (niet vergelijkend uitgezocht)
 6. lage dosis chemotherapie
  • geen poor risk: low dose ara-C (palliatie: enkele maanden voordeel t.o.v. supportive care)
  • M4-M5: etoposide te overwegen
  • NPM1-gemuteerde AML: Actinomycine-D te overwegen
   • 12,5 µg/kg in 100 ml NaCl 0,9%; inlooptijd 15 minuten; 5 opeenvolgende dagen, elke 3-4 weken
 7. supportive care
  • transfusie
  • hydroxyureum, vooral zinvol bij
   • snel oplopende blastenpercentage
   • hoge tumorload
   • bij inductie (L <30) of hyperleukocytose: 3dd 2 gram

3 Recidief na allo

 • unfit of poor risk: overweeg afzien van therapie
 • eerder wel allo: reinductie en DLI indien alle van de volgende criteria:
  • geen actieve GvHD
  • geen acute graad III-IV GvHD of chronische extensive GvHD gehad
  • geen recidief <6 maanden na allo
  • Breems-score A of B

4 Prognose

 • 7+3 tussen de 65-70
  • gunstig: CR% 60, sterfte inductie 10%
  • intermediate: CR% 50, sterke inductie 30%
  • ongunstig: CR% 20, sterfte inductie >50%
  • zonder risicoclassificatie
   • 50% kans op respons, 20% duurzame respons (>2 jaar), geen genezing zonder allo
   • +/- 2 m intensieve behandeling, aanzienlijke kans op ziek worden
   • 10-20% mortaliteit
 • palliatieve zorg: prognose 2-3 maanden

5 Erfelijke predispositie

 • kans bij AML >5%
 • kans ~10% bij t-AML of indien jonger <40 jaar
 • kunnen de novo ontstaan
 • gaan soms gepaard met andere tumoren, cytopenie
 • zie Raaijmakers, NTVH, 2018

5.1 Beleid

 • voorkomen onnodige therapie (zoals splenectomie/IST bij verkeerde diagnose ITP)
 • geen autologe maar allogene SCT
 • soms juist geen allo vanwege orgaanschade (longfibrose)
 • geen familiedonor tenzij deze bewezen het defect niet heeft
 • geen cyclo/busulfan/TBI ?
 • counseling en surveillance

5.2 Indicaties NGS

 • specifieke mutaties beenmerg: CEBPA, Tp53, RUNX1; bij VAF >40%
 • positieve FA: NGS en bij afwijkingen kiemceldiagnostiek overwegen
  • AA <40, MDS <40
  • 1 1e gr familielid of 2 2e gr hemat maligniteit of langdurige cytopenie/AA
  • orgaanafwijkingen: wratten (GATA2), lymfoedeem, doofheid sensineuraal, grijs <30, nagelafwijkingen, hypo/hyperpigmentatie, leverfibrose, longziekte, cirrose lever, syndromale afwijkingen

6 Risicoclassificatie

 • adverse
  • leeftijd >65 jaar (ook bij gunstige cytogenetica)
  • geen CR na 1 kuur
 • verder genetisch volgens ELN 2017

7 Frailty-score

 • frail als: HCT-CI >2, 3MS <77, SPPB <9
 • HCT-CI >2: +/- 50% populatie, +/- 30% toxische mortaliteit (studie MDACC)

8 Hyperleukocytose

 • TR-grens >30
 • dexamethason 2dd 10 mg 3 dagen
 • breedspectrum antibiotica
 • cito cytoreductie
 • frequente controles
 • cave leukostase (m.n. bij monocytaire leukemie), DIS, tumorlysis

9 Leukostase

 • tenzij APL of DIS: overweeg plasmaferese ondanks geen bewijs effectiviteit (Huls et al.)
 • kliniek: symptomen van CNS, ogen en longen, maar in theorie alle organen, pseudohypoxemie, pseudohyperkaliëmie
 • diagnostiek: fundoscopie (papiloedeem, gedilateerde vaten en retinabloedingen)

10 Venetoclax / decitabine

 • compassionate use
 • beide p53-onafhankelijk effect
 • ramp-up venetoclax laat meer problemen zien dan bij CLL: dosis anders en monitoring intensiever

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-09-19 do 21:16

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)