ATLL

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 aanvullend onderzoek

 • onderzoek huid
 • HTLV-1 serologie
 • algemeen lab, cave calcium
 • IFT perifeer bloed
 • indien therapie
  • (PET-)CT: osteolyse, organomegalie, kliervergroting
  • botbiopt
  • LP
 • cave spastische paraparese
 • op indicatie
  • Strongyloides uitsluiten!
  • gastroscopie
  • klierexcisie
  • onderzoek CZS-lokalisatie

2 diagnose

 • HTLV-1 infectie serologie of PCR (clonal proviral integration vaak niet mogelijk, evt. T-celrearrangement bij beeld van asymptomatische drager HTLV-1) en 1 of 2
 • 1: >5% leukemische cellen en typisch IFT
 • 2: positief excisiebiopt
 • cave asymptomatische drager HTLV-1 - flower cells kunnen aanwezig zijn, T cell receptor gene rearrangements negatief

3 therapie

 • indicatie therapie:
  • wel: acute, lymphomatous, or unfavorable chronic type ATL, aangezien anders prognose van weken/maanden, dan: 5-12 maanden
  • niet (gezien beperkt effect prognose): bij chronisch of smoldering ATL
 • behandeling:
  • profylaxe met valaciclovir en cotrimoxazol
  • cave TLS
  • intrathecal chemotherapy for central nervous system (CNS) prophylaxis (gezien 10-25% incidentie CZS-lokalisatie)
  • allo curatief en te overwegen (dan geen mogalizumab tevoren)
 • eerste lijn: VCAP-AMP-VECP
  • add defucosylated humanized anti-CCR4 antibody mogamulizumab
  • data regarding the use of antiviral therapy for acute and chronic variants are insufficient.
  • anders: hyper-CVAD (of CHOP)
  • lymfocytose kan blijven bestaan
 • tweede lijn: mogamulizumab indien beschikbaar, lena, alemtuzumab
 • radiotherapie

4 kliniek

 • HTLV
  • gevolg van chroniche infectie door human T-lymphotropic virus, type I (HTLV-I) van CD4-positive T cells
  • 4-5% infectie, nalatentie van 10-tallen jaren, korter bij immuunsuppressie
  • endemisch op eilanden in Japan, de Cariben (Jamaica and Trinidad), West-Akrika, Peru, Nooroost Iran, Zuidoost VS
  • derhalve ook risico op HTLV-I-associated myelopathy, tropische spastische paraparese
 • hypercalciemie
  • kan extreem zijn
  • door PTH-rh, inflammatoire mediatoren, of RANKL
  • leidt ook tot lytische botlesies, verhoogd AF, "super scan" skelet bij nucleaire scans
 • klinische varianten
  • acute — ongeveer 60 percent
   • o.h.a. slechte prognose, maanden en tot jaar ondanks aggressieve therapie
   • systemische klachten, organomegalie, lymfadenopathie, verhoogd LDH, leukemie, vaak hyperCa, soms: BM-lokalisatie, huidlesies, pulmonale infiltraten, CZS-lokalisatie
  • lymfomateus — +/- 20 percent
   • geen leukemie, vaak verhoogd LDH, soms hypercalcemie
   • prognose als acute variant
  • chronisch — +/- 10 percent
   • huidlesies, lymfadenopathie, leukemie,
   • stabiel gedurende maanden - jaren, mediane overleving 2-5 jaar
   • unfavorable:
    • laag albumine of hoog LDH/ureum
    • soluble interleukin-2 receptor (sIL2-R)
     • high (sIL-2R >6000 units/mL), intermediate (sIL-2R 1000 to 6000 units/mL), and low (sIL-2R ≤1000 units/mL)
      • High risk – 1.6 year median survival, 17 percent OS4
      • Intermediate risk – 5.5 year median survival, 54 percent OS4
      • Low risk – Median survival not reached, 77 percent OS4
     • ATL-PI
      • Ann Arbor stage III or IV – 2 points
      • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance status ≥2 – 1 point
      • Age >70 years – 1 point
      • Serum albumin <3.5 g/dL – 1 point
      • Soluble interleukin-2 receptor (IL-2R) >20,000 U/mL – 1 point
      • high (5 or 6 points), intermediate (3 or 4 points), and low (0, 1, or 2 points) risk groups
      • median survival times of 4.6, 7.0, and 16.2 months
      • corresponding rates of overall survival at two years were 6, 17, and 37 percent
  • smoldering — +/- 10 percent
   • vaak geen klachten, <5% leukemische cellen en normaal calcium
   • huid en longlesies
   • prognose ongeveer 3 jaar
  • primair cutaan
   • qua aggressiviteit tussen acuut en chronisch in
 • perifeer bloed: "clover leaf" of "flower cells"
 • maaglokalisatie bij 30% beschreven
 • IFT
  • positief: CD2, CD4, en CD5, soms CD3dim, vaak CD4+ en CD8- (soms CD4-/CD8+ or CD4+/CD8+), vaak CD25/CD52, soms CD30 (maar Alk-negatief)
  • negatief: meestal niet CD7
 • genetica: alleen in studies verrichten
 • immuunsuppressie

5 DD

CTCL: HTLV-I in the malignant cells of ATL
T-PLL is CD7+ en CD25- (evt. typische moleculaire afwijkingen)
ALCL: strong, uniform expression of CD30, usually cytotoxic granule-associated protein positive, ALK1
ATLL: polyklonale hypergammaglobulinemie, IFT follicular helper T cell (PD-1, CXCL13, CD10, and BCL6)

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-02-14 ma 20:23