B-prolymfocytenleukemie (B-PLL)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

Deze diagnose wordt niet meer erkend door de WHO.

1 Onderzoek

1.1 criteria

 • >55% prolymfocyten in bloed/beenmerg
 • MCL uitgesloten middels cycline D1 of SOX11
 • typisch voor B-PLL de novo
  • specifieke IFT
  • komt voor bij vnl. oudere Kaukasiers
  • vaak
   • splenomegalie
   • anemie, trombopenie
   • hoog leukocytengetal
   • B-symptomen
  • geen of beperkte lymfadenopathie
  • denk aan ook SMZL: soms lastig onderscheid, B-PLL aggressiever en geen villi
 • typisch voor prolymfocytaire transformatie uit CLL
  • zeldzamer
  • PA/IFT zoals bij CLL, soms sterke SmIg
  • geen monomorf beeld maar mengsel CLL/PLL-cellen
  • histologie beenmerg als bij CLL

1.2 genetica

 • frequent genetische afwijkingen, echter niet specifiek
 • vaak complex karyotype (≥3 afwijkingen)
 • 60% afwijking MYC (rearrangements en increased copy number)
 • 40% deletie 17p en p53-mutatie
 • 30% trisomie 18 en 30% del13q en 25% trisomie 3 en 25% deletie 8p
 • mutaties gevonden in TP53, MYD88, BCOR, MYC, SF3B1, SETD2, CHD2, CXCR4, BCLAF1
 • voorheen werd frequent t(11;14)(q13;q32) gevonden, waarschijnlijk echter MCL
 • trisomie 12 sluit niet uit (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8464229)

2 Behandeling

 • indien (zeldzaam) geen behandelindicatie cf CLL: wait-and-see
 • alleen allo potentieel genezend
 • behandeling als CLL, echter
  • chloorambucil alleen niet effectief
  • meestal partiele respons, zelden langdurig
  • CHOP slechts PR bij eenderde
  • toevoeging rituximab lijkt respons te verbeteren
 • zonder del(17p) or TP53-mutatie:
  • FCR of BR
  • >70 of niet haalbaar: ibrutinib
  • evt. mono rituximab
 • 17p or TP53 mutatie: ibrutinib, R-idelalisib
 • R/R
  1. ibrutinib, alemtuzumab, miltbestraing
  2. idelalisib, venetoclax, rituximab, obinutuzumab, splenectomie
 • responsevaluatie: CT bij lymfadenopathie, beenmerg bij CR

3 Prognose

 • heterogeen
 • mediaan 3 jaar
 • geen evidente prognostische markers, van invloed lijken: anemie, trombopenie, hoge leeftijd, MYC-afwijkingen, p53-mutatie

4 Brief

B-cel prolymfocytenleukemie is een zeer zeldzame vorm van kanker, waarbij patiënten zich over het algemeen presenteren met een leukemie, splenomegalie en B-symptomen. De diagnose wordt gesteld door de typische morfologie en immunofenotypering van het perifeer bloed. [Het klierbiopt werd verricht om een Richterse transformatie en andere vormen van B-cel NHL, zoals het marginale zonelymfoom en een mantelcellymfoom, uit te sluiten.] De behandeling van B-PLL volgt in grote lijnen de behandeling van B-CLL, hoewel de verschillende behandelregimes niet direct vergeleken zijn. De prognose is variabel waarbij in kleine historische cohorten de mediane overleving mediaan ongeveer 3 jaar bedroeg. Helaas bestaan er geen gevalideerde prognostische scoresystemen om de prognose nader te bepalen. Wel is een p53-mutatie geassocieerd met een slechtere uitkomst.

5 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-03-21 di 15:37