ziekte van Castleman (CMD)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Classificatie

 • UCD (HHV-8/LANA-1 negatief)
  • unicentrisch (voorstadium FDC-sarcoom)
  • vaak asymptomatisch
 • oligocentrisch
 • MCD
  • lymfadenopathie, B-symptomen, forse inflammatie incl. polyklonale hypergamma tot MOF
  • HHV8-postiief (LANA-1 positief)
   • HIV-positief
   • HIV-negatief
  • HHV8-negatief (iCMD)
   • cave TAFRO (trombopenie, anasarca, myelofibrose, renal failure, organomegalie)
   • cave POEMS (met CMD)

2 Onderzoek

 • biopt met HHV-8/LANA-1 kleuring
 • algemeen lab inclusief M-proteine, immunoglobulinen, lichte tekens, BSE/CRP, ferritine
 • PET-CT (relatief beperkte aankleuring t.o.v. agressief lymfoom)
 • HIV (contra-indicatie siltuximab)
 • HHV-8 PCR
 • op indicatie auto-immuun serologie
 • onduidelijk, vooralsnog niet standaard:
  • IL6
   • niet te beoordelen tot 18-24 maanden na anti-IL6 therapie
   • voorspellen niet de respons op siltuximab
  • IL-2-receptor, VEGF
  • LF, echo cor (pericard effusie)

3 Prognose

 • HHV-negatief iCMD
  • helft reageert niet voldoende op siltuximab
  • severe disease:
   • ECOG 2 of hoger
   • eGFR <30
   • anasarca, ascites of pleuravocht of pericardvocht
   • anemie
   • longbetrokkenheid of i.s. pneumonitis
   • leverfalen

4 Beleid

 • UCD:
  • excisie is curatief bij meerderheid
  • indien niet mogelijk: systemische therapie als tumorreductie
  • systemische therapie als bij HHV-8 negatieve MCD
   • systemische klachten: siltuximab
   • anders: rituximab, cyclosporine, sirolimus
  • RT beperkte rol
  • hierna follow-up jaarlijks
 • HHV8-positief
  • HIV: HAART
  • bij CD4 <200, hoge HIV-load of KS: HHV8-therapie
  • met KS: rituximab plus liposomaal gepegyleerd doxo
  • zonder KS
   • geen orgaanfalen: rituximab
   • organfalen: rituximab plus liposomaal gepegyleerd doxo of etop
 • HHV8-negatief
  • met POEMS: als POEMS
  • initieel
   • non-severe:
    • siltuximab (anti-IL6) +/- steroiden (snellere respons maar meer toxiciteit)
    • evaluatie na 4 kuren (of bij progressie)
     • CR: zonder stopdatum siltuximab continueren bij goede respons
     • SD: rituximab/prednison +/- immuunsuppressie toevoegen waarna evt. immuunsuppressie roteren (met veel opties)
     • PD (naar severe ziekte): polychemotherapie +/- immuunsuppressie, gevolgd door immuunsuppressie
   • severe (zie prognose):
    • geaccelereerd (wekelijks) siltuximab plus hoge dosis steroiden
    • gevolgd door onderhoud eenmaal per 3 weken en afbouwen steroiden na normalisatie lab en kliniek
    • ernst ziekte geen reden niet te behandelen, respons kan dramatisch zijn
    • geen respons binnen week: polychemotherapie zoals R-CHOP/CVP
    • follow-up dagelijk indien levensbedreigend dagelijks (algemeen lab met CRP), anders na iedere 4 doses
  • follow-up: met lab en radiologie (aanvankelijk q3 maanden tot maximale respons, daarna q6m en later q12m)

5 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2021-01-12 di 13:14