CMV

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Reactivatie

 • indicatie behandeling: >1000 = 103 CMV kopieën per IU/ml (EDTA plasma)
 • behandeling:
  • verminder indien mogelijk immuunsuppressie
  • valganciclovir 2 dd 900 mg per os tot
   • minimaal 14 dagen en PCR <103, of
   • negatieve PCR
  • stop valaciclovir
  • bij onmogelijkheid orale inname of verminderde enterale resorptie (overweeg spiegels): ganciclovir 2 dd 5 mg/kg intraveneus
  • monitoring PCR 1 keer per week
  • tweede keus: focarnet 2 dd 60 mg/kg (indien goede nierfunctie)

2 CMV-ziekte

 • ganciclovir 2 dd 5 mg/kg intraveneus
 • na 2 weken (evt. bij goede kliniek eerder): valganciclovir 2 dd 900 mg oraal
 • duur: minimaal 2 weken, eventueel te continueren op geleide van PCR (in bloed) en kliniek, in overleg met virologen.
 • verminder indien mogelijk immuunsuppressie
 • tweede keus: foscarnet 2 dd 90 mg/kg (indien goede nierfunctie)

3 Therapiefalen

 • PCR na 14 dagen niet 1 log gedaald
 • PCR na 7 dagen met 1 log of meer gestegen
 • beleid:
  • spiegel valganciclovir (dalspiegel met streefwaarde 0.2 – 1.0 mg/L)
  • resistentiebepaling
  • indien mogelijk verminderde enterale resorptie of twijfel therapietrouw: intraveneus geven
  • verminder indien mogelijk immuunsuppressie
  • tweede keus: foscarnet 2 dd 90 mg/kg (indien goede nierfunctie)
  • derde keus: cidovofir 5 mg/kg per dosis intraveneus
  • vierde keus: combinatie (val)ganciclovir / foscarnet.

4 Foscarnet

 • voor elke infusie prehydreren met 500 ml 0.9% NaCl
 • dagelijks controle kreatinine, Na, K, Ca, Mg, fosfaat

5 Cidovofir

 • in 1 uur geven
 • eerste 2 doses geven met een week interval, daarna elke 14 dagen
 • voor elke infusie prehydreren met 1½L NaCl 0.9% in 1½h, daarna nog eens 500 ml NaCl 0.9% gelijktijdig met de cidofovir-infusie in laten inlopen
 • voor en na elke cidovofir toediening probenecid voorschrijven: 2 gram per os 3 uur voor en 1 gram per os 2 uur voor en 8 uur na cidofovir toediening.
 • bij proteïnurie of stijgen van het kreatinine dosering aanpassen (3 mg/kg) en bij progressie cidofovir staken.

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-11-09 do 08:57