Cryoglobulinemie

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 Aan denken bij!

 • artralgie/myalgie, purpura, huidulcera, glomerulonefritis, perifere neuropathie, vasculitis kleine-tot-middelgrote vaten
 • met name bij: klonale B-celziekte of virale infection (HCV, HBV, HIV) of auto-immuniteit (SLE, Sjögren)

2 Verplichte diagnostiek

 • lab met CRP
 • Brouet classificatie
 • nagaan diagnose cryoglobulinaemie syndroom (of -vasculitis): klinische ziekte plus cryoglobulinaemie
 • Cryoglobulins: immunoglobulins (Igs) in the serum that precipitate at temperatures below 37°C and redissolve on rewarming.
 • C4: indien laag passend bij cryoglobulinaemie syndroom
 • nagaan aanwezigheid B-celziekte of auto-immuniteit (SLE or Sjögren), ANA, ANCA
 • hepatitis B or C virus, HIV
 • sediment

3 Therapie

 • cryoglobulinaemie syndroom / symptomatisch
  • hyperviscositeit: overweeg plasmawisselingen
  • onderliggende ziekte behandelen
  • overweeg therapie vasculitis als bij idiopathische vasculitis huid (prednison, colchicine, dapson)

4 Prognose

 • bepaald door onderliggende ziekte / complicaties

5 Brouet

 • type I = enkel monoklonaal Ig, meestal IgG of IgM
  • kliniek ~buitentemperatuur: digitale ischemie, livedo reticularis, necrose huid, purpura, Raynaud
  • hoog cryocriet: evt. hyperviscositeit
 • gemengd
  • type II = zowel monoklonaal Ig (vaak IgM) als polyklonaal Ig met RF-activiteit
   • associatie persisterende virale infectie, m.n. HCV, verder: HBV, HIV, autoimmuniteit (m.n. SLE, Sjogren), lymfoproliferatief
  • type III = enkel polyklonaal IgG en IgM
   • vaak autoimmuniteit maar infectie als bij type II ook mogelijk
   • kliniek: vaak B-symptomen en klachten als artralgie, moeheid, spierpijn, purpura, zwakte door neuropathie
   • klassieke triade van Meltzer vaak gezien: purpura, arthralgie, zwakte

6 Aantekeningen

 • Associated disorders
  • Infections (eg, adenovirus, hepatitis viruses, HIV, bacteria, spirochetes, fungi, parasites)
  • Autoimmune disorders
  • Inflammatory bowel disease
  • Neoplasms (various)
  • Lymphoproliferative disorders
  • Cirrhosis
  • Vaccinations
  • Familial syndromes
 • Characteristics of antibody
  • Mixture of antibodies and complement
  • Cold-reacting IgM, IgG, IgA, or combinations; may be isolated light chains, may be rheumatoid factor positive
  • Concentration varies, measured in mg/dL
  • Precipitates (vormt immuuncomplex) upon cooling of plasma or serum
  • Complement may be consumed with immune complexes

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-02-14 vr 11:33

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)