Cryoglobulinemie

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Algemeen

1.1 Aan denken bij

 • artralgie/myalgie
 • purpura
 • huidulcera
 • glomerulonefritis
 • perifere neuropathie
 • vasculitis kleine-tot-middelgrote vaten
 • Raynaud
 • acrocyanose

1.2 Geassocieerd met

 • klonale B-celziekten
 • virale infecties: HCV, HBV, HIV
 • auto-immuniteit: SLE, Sjögren

2 Onderzoek

 • nagaan aanwezigheid B-celziekte of auto-immuniteit (met name SLE or Sjögren)
 • aanvullend onderzoek:
  • algemeen lab
  • sediment
  • HBV, HCV, HIV
  • C4 (indien laag passend bij cryoglobulinaemie syndroom)
  • ANA/ANCA

2.1 classificatie

 • cryoglobulinaemie syndroom = cryoglobulinaemie plus klinische ziekte t.g.v. de cryo's
 • volgens Brouet
  • type I
   • enkel monoklonaal Ig (meestal IgG of IgM)
   • kliniek ~buitentemperatuur: digitale ischemie, livedo reticularis, necrose huid, purpura, Raynaud
   • bij hoog cryocriet is hyperviscositeit mogelijk
  • gemengd
   • type II
    • zowel monoklonaal Ig (vaak IgM) als polyklonaal Ig met RF-activiteit
    • associatie persisterende virale infectie, m.n. HCV, verder mogelijk: HBV, HIV, autoimmuniteit (m.n. SLE, Sjogren), lymfoproliferatief
   • type III = enkel polyklonaal IgG en IgM
    • vaak autoimmuniteit maar infectie als bij type II ook mogelijk
    • kliniek: vaak B-symptomen en klachten als artralgie, moeheid, spierpijn, purpura, zwakte door neuropathie
    • klassieke triade van Meltzer vaak gezien: purpura, arthralgie, zwakte

3 Therapie

 • verdenking pulmonale vasculitis: overweeg spoedtherapie / diagnostiek
 • hyperviscositeit: overweeg plasmawisselingen
 • indien symptomatisch (= cryoglobulinaemie syndroom)
  • onderliggende ziekte behandelen
  • bij IgM: cave rituximab-flare LPL en bij MGUS kan voor enkel R/pred gekozen worden
  • overweeg therapie vasculitis (zoals bij idiopathische vasculitis huid: prednison, colchicine, dapson)

4 Prognose

 • bepaald door onderliggende ziekte / complicaties

5 Aantekeningen

 • Associated disorders
  • Infections (eg, adenovirus, hepatitis viruses, HIV, bacteria, spirochetes, fungi, parasites)
  • Autoimmune disorders
  • Inflammatory bowel disease
  • Neoplasms (various)
  • Lymphoproliferative disorders
  • Cirrhosis
  • Vaccinations
  • Familial syndromes
 • Characteristics of antibody
  • Mixture of antibodies and complement
  • Cold-reacting IgM, IgG, IgA, or combinations; may be isolated light chains, may be rheumatoid factor positive
  • Concentration varies, measured in mg/dL
  • Precipitates (vormt immuuncomplex) upon cooling of plasma or serum
  • Complement may be consumed with immune complexes

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-12-13 di 13:45