Essentiele trombocytose (ET)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

De behandeling lijkt erg op die van PV. Gelijke paragrafen worden niet overgeschreven maar zal naar verwezen worden.

1 verplicht aanvullend onderzoek bij sterke verdenking / diagnose

 • specifiek voor ET: de cascade Jak2 > CAL-R > c-MPL, indien alle negatief: ook PCR op BCR-abl
 • verder als bij PV

1.1 diagnostische criteria

MAJOR: alle vier verplicht, of de eerste 3 en het minor criterium

 • TR ≥450 x 109 /L
 • Bone marrow biopsy: proliferation mainly of the megakaryocyte lineage with increased numbers of enlarged, mature megakaryocytes with hyperlobulated nuclei; no significant increase or left-shift in neutrophil granulopoiesis or erythropoiesis and very rarely minor (grade 1) increase in reticulin fibers.
 • Not meeting WHO criteria for BCR-ABL1+ CML, PV, PMF, myelodysplastic syndromes, or other myeloid neoplasms
 • Presence of JAK2, CALR, or MPL mutation.

MINOR: Presence of a clonal marker or absence of evidence for reactive thrombocytosis

2 risico-classificatie

 • risico-factoren:
  • TR >1500, en
  • leeftijd >60, en
  • arteriele/veneuze trombose
 • classificatie
  • laag-risico: geen van de bovenstaande risicofactoren
  • intermediair risico: laag risico plus cardiovasculaire risicofactor
  • hoog-risico: een van de bovenstaande risicofactoren

2.1 moleculair onderzoek

 • type 1 CAL-R mutatie: grotere kans op myelofibrotische transformatie (Pietra, Leukamia, 2016)

3 therapie

 • ascal als bij PV, te overwegen niet te geven bij:
  • laag-risico en CALR-positiviteit
  • reeds "zwaardere antistolling" zoals clopidogrel of VKA/DOAC
  • bij bloedingsneiging of TR >1500 eerst vWF <30% uitsluiten
 • cytoreductie als bij PV
  • indicaties:
   • doel <400 bij:
    • leeftijd >60
    • doorgemaakte trombose
    • te overwegen bij: intermediair risico en TR >1000
   • doel <1000 (en vWFa >30%) bij
    • bloedingsneiging en vWF <30%
    • te overwegen bij TR >1500, zeker pre-operatief (of voor beenmergpunctie)
  • opties: hydrea, IFN, anagrelide

4 zwangerschap

 • volledig identiek aan behandeling bij PV en zwangerschap, ook streef-Ht

5 splanchnicustrombose

 • volledig identiek als bij PV en splanchnicustrombose, ook streef-Ht

6 prognose

 • meeste patienten normale levensverwachting1
  • wel potentiele complicaties die tot overlijden kunnen leiden
 • risisocfactoren m.b.t. overlijden1, 2
  • leeftijd ≥60 jaar
  • L >11 (of >15)
  • doorgemaakte trombose
  • anemie (<12 g/dL in females and <13.5 g/dL in males)
  • risicofactoren HVZ: roken, diabetes
 • belangrijkste complicatie is thrombosis
  • leeftijd >60 =1 punt (HR 1,5)
  • risicofactoren HVZ zoals HT, DM, roken =1 punt (HR 1,6)
  • eerder trombose =2 punten (HR 1,9)
  • JAK2 V617F mutation = 2 punten (HR 2,0)
 • bloeding
  • risico <5%
  • waarschijnlijk niet groter door lage dosis aspirine, met name indien niet gebruikt
   • bij voorgeschiedenis met ernstig bloeding
   • na uitsluiting van verworven vWD
  • transformatie naar AML
   • 2% met 15 jaar
   • met 7 jaar 3,3%
    • risicofactoren:
     • anemie (<12 g/dL in females, <13.5 in males)
     • TR >1000
    • bij geen 0,4%, bij één 4,8% en twee 6,5%
    • JAK2 V617F-mutatie and gebruik cytoreductieve therapie geen invloed
 • transformation to post-ET myelofibrosis
  • 4% met 15 jaar
  • 9% met 15 jaar
 • jonge patienten
  • beeld niet duidelijk anders3
  • beduidende morbiditeit, voornamelijk trombotisch
  • kleinere kans op myelofibrose?
  • kleinere kans op AML

7 referenties

8 aantekeningen

 • test

Voetnoten:

1
 • IPSET
 • median overall survival of 14.7 years was similar to that of the sex- and age-standardized European population
  • risk factors
   • leeftijd ≥60 jaar (2 punten),
   • L >11 (1 punt),
   • doorgemaakte trombose (1 punt).
  • median survivals were as follows:
   • Low risk (total score 0; 48 percent of patients) – Not reached
   • Intermediate risk (total score 1 or 2; 47 percent of patients) – 24.5 years
   • High risk (total score 3 or 4; 5 percent of patients) – 13.8 years
 • three thrombosis risk groups were identified:
  • Low risk for thrombosis (total score 0 or 1) – 1 percent/year incidence of thrombosis, met 15 jr 50%
  • Intermediate risk (total score 2) – 2.4 percent/year incidence of thrombosis
  • High risk (total score >2) – 3.6 percent/year incidence of thrombosis, met 15-jaar 89%
2
 • 605 patients, 7 year follow-up, 155 deaths (26 percent)
 • independent risk factors for predicting inferior survival:
  • Low hemoglobin level (<12 g/dL in females and <13.5 g/dL in males)
  • Age ≥60 years
  • Elevated leukocyte count (≥15,000/microL)
  • Smoking
  • Diabetes mellitus
  • Prior venous thrombosis
 • Risk stratification based on age, low hemoglobin, and leukocytosis identified median survival in three distinct risk groups, as follows:
  • Low risk (none of the risk factors; 43 percent of patients) – 23 years
  • Intermediate risk (one risk factor; 41 percent of patients) – 17 years
  • High risk (two or three risk factors; 17 percent of patients) – 9 years

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-03-12 di 10:09

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate