Folliculair lymfoom / indolent B-NHL nno en marginale zone lymfoom

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • laboratoriumonderzoek inclusief M-proteine en diff
 • FL: gradering (gradering), waarbij 3B een aparte entiteit lijkt[2]
 • stadiering
  • radiologie in principe CT hals t/m abdomen
  • PET-CT als:
   • verdenking transformatie (B-symptomen, verhoogd LDH of snel groeiende klier), of
   • optie van RT met curatieve intentie / stadium I-II
    • ook bij marginale zone lymfoom (link)
   • waarde PET-CT bij detectie t-FL: Casulo, Blood, 2015
  • beenmergonderzoek
 • FLIPI (curves)
  • acroniem NoLASH, voorspelt overleving 1, punten voor
   • meer dan 3 lokalisaties
   • hoog LDH
   • >60 jaar
   • stadium III/IV
   • Hb <12
  • een FLIPI van 3 of hoger leidt in sommige gevallen tot intensificatie van therapie
  • gemiddeld OS 12 jaar en 2-3% per jaar transformatie
  • FLIPI2: met b2-microglobuline en bij aanvang van therapie, PubMed
 • MZL
  • classificatie: NMZL, ENMZL (plus primaire lokalisatie), SMZL
  • SMZL: villeuze lymfocytose, specifiek immunofenotype[3], zelden uitgebreide BM-lokalisatie
  • MALT-lymfoom van de maag: t(11;18) =MALT1, geassocieerd met lagere responskans op HP-eradicatie (30 vs 77%)

2 Therapie

2.1 algemeen

 • rituximab mag s.c. vanaf 2e kuur
 • in principe geven wij geen s.c. rituximab

2.2 eerste lijn

 • MZL
  • mono R laagdrempeliger te overwegen dan bij FL: geen nadeel m.b.t. OS
  • MALT-lymfoom van de maag
   • HP-positief: eradicatie, gevolgd door controle op eradicatie
   • vroeg stadium:
    • HP-negatief: lokale RT met curatieve intentie
    • HP-positief: eerste actieve controle op reactie op AB
     • ook bij MALT1-translokatie
   • gevorderd stadium: bij symptomatische ziekte chemotherapie
  • SMZL
   • verdenking transformatie: splenectomie
   • bij HCV:
    • antivirale therapie kan tot regressie leiden
    • bij milde symptomen: geen andere therapie
   • symptomen zonder HCV:
    1. rituximab
    2. splenectomie (voorals bij lokale ziekte/klachten)
  • verder als FL
 • indolent B-NHL nno: als FL
 • FL
  • graad IIIB
   • therapie als DGBCL
   • geen studies naar resulaat van onderhoud-R: geen indicatie
   • prognose als getransformeerd FL of DGBCL?
    • curatie wel mogelijk (Wahlin)
    • kans op mortaliteit hoger dan bij FL
  • stadium I of beperkt stadium II
   • IFRT 36 Gy
   • PET-CT: 25% upstaging
  • stadium II-IV en geen behandelindicatie
   • wait and see
  • stadium II-IV en behandelindicatie:
   • overweeg lokale palliatieve radiotherapie (2x2 Gy)
   • matige conditie / hoge leeftijd
    • weinig ziektelast: R-monotherapie 4x q 1 week
    • meer ziektelast: R-chloorambucil
   • FLIPI 1-2: 8x R-CVP, gevolgd door onderhoudstherapie
    • bij SD bij interim-analyse escaleren tot R-CHOP
   • FLIPI 3-5 of uitgebreide/agressieve ziekte:
    • 6x R-CHOP, gevolgd door onderhoudstherapie
   • onderhoudstherapie:
    • 2 jaar rituximab à 3 maanden
    • start 3 maanden na 8e R-CVP
    • PFS +6 jaar
   • 6x R-bendamustine is een alternatief voor R-CVP / R-CHOP
    • nadeel: NRM door secundaire maligniteiten en infecties, moeizamere stamcelmobilisatie, toxischer dan R-CVP (zie Marcus et al., GALLIUM trial)

2.3 recidief

 • LUPIAE-studie
 • Atalanta-1 na >1 lijn therapie
 • overweeg altijd:
  • enkel lokale palliatieve radiotherapie (2x2 Gy)
  • R-monotherapie bij weinig ziektelast / matige conditie
  • R-onderhoud indien rituximab niet in eerstelijns therapie gegeven is
  • R-refractoriteit: indien geen PR na 4 kuren R-bevattende therapie of recidief <6 maanden na laatste rituximab
  • niet indien snel recidief na R-onderhoud: rituximabrefractoriteit
  • stamceltransplantatie bij snel recidief (recidief <2 jaar)
   • AuSCT (in principe R-DHAP / BEAM zoals bij DGBCL), argumenten pro:
    • 1e of 2e recidief
    • geen donor te vinden voor AlloSCT
    • contra-indicatie AlloSCT die AutoSCT niet in de weg staat
    • transformatie
   • allogene SCT, argumenten pro:
    • als geen stamcellen voor AuSCT geoogst kunnen worden
    • bij 3e recidief na chemotherapie: AuSCT minder effectief
    • recidief na AuSCT
 • respons >1 - 2,5 jaar: herhaling vorige lijn
  • cave maximale dosis anthracyclinen
 • zonder duidelijke voorkeur afhankelijk van voorgeschiedenis/co-morbiditeit
  • R-CHOP indien R-CVP in eerste lijn
  • anti-CD20 + bendamustine
   • bendamustine alleen vergoed bij rituximab-refractoriteit
   • bij rituximabrefractoriteit O-benda te overwegen, gevolgd door O-onderhoud
  • overweeg bendamustine en C(H)OP te alterneren
  • R-DHAP (met R-VIM?) 3x (of als inductie voor AuSCT)
  • R-FC
  • idelalisib
  • "chemo-refractair" en vanaf 3e lijn: idelalisib (Gopal, NEJM, 2014)
  • R-chloorambucil
  • dexamethason / palliatieve radiotherapie
  • in toekomst: CAR-T (Jacobson et al.)

2.4 getransformeerd lymfoom

Zie bij DGBCL.

3 Prognose

 • MZL
  • indolent, with a median overall survival in excess of 10 years
  • hemoglobin, lactate dehydrogenase, and albumin have been proposed as potential predictors of survival
  • MALT-IPI (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28720586/)
   • facotern
    • Age ≥70 years
    • Stage III or IV
    • LDH >ULN
   • prognosis @5j
Category risk factors PFS OS
Low risk zero 76% OS 99%
Intermediate risk one 63% 93%
High risk >1 33% 64%
 • transformation (453 patients, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30312133/)
  • in 7, subsequently in 27
  • aanwijzingen: elevated LDH, >4 nodal sites involved, failure to achieve CR after initial treatment
  • OS-5j 65 versus 86 percent

4 Referenties

Voetnoten:

1

Solal-Celigny et al. Follicular Lymphoma International Prognostic Index. Blood 2004;104:1258-1265
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166091/
[3] immunophenotype SMZL: surface immunoglobulin (eg, IgM, IgD), B cell antigens (CD19, CD20, CD22), and Bcl-2; do not express CD10, CD25, or CD103, and also usually (but not always) are negative for CD5, CD23, and CD43.

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-11-19 zo 08:57