Folliculair lymfoom / indolent B-NHL nno en marginale zone lymfoom

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 Verplicht aanvullend onderzoek

 • laboratoriumonderzoek inclusief M-proteine
 • gradering (gradering), waarbij 3B een aparte entiteit lijkt1
 • stadiering
  • radiologie in principe CT hals t/m abdomen, PET-CT als:
   • curatieve intentie / stadium I-II
    • waarde bij marginale zone lymfoom: link
   • verdenking transformatie
  • beenmergonderzoek
 • FLIPI: curves
  • acroniem NoLASH, voorspelt overleving 2, punten voor
   • meer dan 3 lokalisaties
   • hoog LDH
   • >60 jaar
   • stadium III/IV
   • Hb <12
  • een FLIPI van 3 of hoger leidt in sommige gevallen tot intensificatie van therapie
  • gemiddeld OS 12 jaar en 2-3% per jaar transformatie
  • FLIPI2: met b2-microglobuline en bij aanvang van therapie, PubMed

2 Therapie

2.1 algemeen

 • rituximab mag s.c. vanaf 2e kuur
 • in principe geven wij geen s.c. rituximab

2.2 eerste lijn

 • graad IIIB
  • therapie als DGBCL
  • geen studies naar resulaat van onderhoud-R: geen indicatie
  • prognose als getransformeerd FL of DGBCL?
   • curatie wel mogelijk (Wahlin)
   • kans op mortaliteit wel hoger dan bij FL
 • stadium I of beperkt stadium II
  • IFRT 36 Gy
  • PET-CT: 25% upstaging
 • stadium II-IV en geen behandelindicatie
  • wait and see
 • stadium II-IV en behandelindicatie:
  • overweeg lokale palliatieve radiotherapie (2x2 Gy)
  • matige conditie / hoge leeftijd
   • weinig ziektelast: R-monotherapie 4x q 1 week
   • meer ziektelast: R-chloorambucil
  • FLIPI 1-2: 8x R-CVP, gevolgd door onderhoudstherapie
  • FLIPI 3-5: 6x R-CHOP, gevolgd door onderhoudstherapie
  • onderhoudstherapie:
   • 2 jaar rituximab à 3 maanden
   • start 3 maanden na 8e R-CVP
   • PFS +6 jaar
  • 6x R-bendamustine is een alternatief voor R-CVP / R-CHOP
   • R-B vs R-CVP: meer infecties, geen neuropathie, minder kaal

2.3 recidief

 • overweeg altijd:
  • enkel lokale palliatieve radiotherapie (2x2 Gy)
  • R-monotherapie bij weinig ziektelast / matige conditie
  • R-onderhoud indien rituximab niet in eerstelijns therapie gegeven is
  • bij rituximabrefractoriteit (indien gegeven in combinatie met chemotherapie) te overwegen: O-benda gevolgd door O-onderhoud

daarna:

 1. snel recidief (<6 mnden na immunochemotherapie, 2e recidief <2 jaar): overweeg stamceltransplantatie
  • allogene SCT, argumenten pro:
   • als geen stamcellen voor AuSCT geoogst kunnen worden
   • bij 3e recidief na chemotherapie: AuSCT minder effectief
   • recidief na AuSCT
  • AuSCT (in principe R-DHAP/ R-VIM / R-DHAP / BEAM zoals bij DGBCL), argumenten pro:
   • 1e of 2e recidief
   • geen donor te vinden voor AlloSCT
   • contra-indicatie AlloSCT die AutoSCT niet in de weg staat
   • transformatie
 2. FL: in Tergooi HOVON 110 (ook bij 2e of 3e recidief)
 3. respons >1 - 2,5 jaar: herhaling vorige lijn
  • cave maximale dosis anthracyclinen
 4. R-CHOP indien R-CVP in eerste lijn
  • ook te overwegen bendamustine en CHOP om te draaien
  • wel bij SD op CVP bij interim-analyse escaleren tot CHOP
 5. R-bendamustine
  • alleen vergoed bij rituximab-refractoriteit
 6. R-FC
 7. "chemo-refractair": idelalisib
  • pas vanaf derde lijn
 8. CC-122-studie
 9. dexamethason / palliatieve radiotherapie

2.4 getransformeerd lymfoom

Zie bij DGBCL.

3 Voetnoten

Voetnoten:

2

Solal-Celigny et al. Follicular Lymphoma International Prognostic Index. Blood 2004;104:1258-1265

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-10-14 zo 19:05

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate