hcl

Table of Contents

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

Hairy cell leukemia, HCL

1 HCL

1.1 prognose

 • na 2-4 jaar is de prognose gelijk aan die van de gemiddelde bevolking

1.2 therapie

 1. 5 dagen cladribine i.v. of s.c.
  • profylaxe met valaciclovir / cotrimoxazol controversieel
  • vaak toxicodermie op cotrimoxazol: na 2 weken starten
 2. recidief
  • na >2 jaar: cladribine monotherapie herhalen
  • na <2 jaar:
   • heroverweeg diagnose
   • cladribine plus rituximab 8x a 1 week
 3. splenectomie
 4. interferon

1.3 toekomst

 • BRAF-positief: vemurafinib
  • R-vemurafinib: 100% CR, 65% MRD negatief bij recidief/refractair HCL
 • R-benda
 • ibrutinib

1.4 moleculair onderzoek

 • geadviseerd bij snel recidief: BRAF V600E, TP53, IGHV4-34
 • echter geen therapeutische consequenties
 • 40% MYD88-positief, vaak positief voor BRAF V600F

2 hairy cell leukemia variant (HCLv)

2.1 aanvullend onderzoek

 • BRAF-positiviteit sluit HCLv uit

2.2 therapie

 • upfront R-cladribine zoals bij snel recidief HCL: 100% CR, OS@5j 64%
  • alleen cladribine: 8% CR en 44% ORR
 • korte respons: ibrutinib of R-benda
 • moxetumumab pasodotox?
 • splenectomie?

2.3 kliniek

 • 10% van de gevallen: 6 personen per jaar
 • wel lymfocytose, geen monocytopenie, negatief voor CD103 en CD200, nooit MYD88-positief
 • mediane overleving 9 jaar

Author: Koen de Heer

Created: 2019-02-23 za 16:39

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate