Hairy cell leukemie

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • standaardlab
 • immunofenotypering
 • beenmergonderzoek (aspiraat, botbiopt) indien twijfel op basis van IFT
 • indien milt niet palpabel: echo abdomen
 • moleculair onderzoek (BRAF V600E, TP53, IGHV4-34)
  • niet standaard doen: geen therapeutische consequenties, wel bij bijv. diagnostische twijfel
  • BRAF-mutatie (vaak positief) en MYD88 (40% positief) sluiten HCLv uit

2 Prognose

 • na 2-4 jaar is de prognose gelijk aan die van de gemiddelde bevolking

3 Therapie

 1. 5 dagen cladribine i.v. of s.c.
  • CR bij 72-98% (Thompson, 2017)
  • behandeldoel: PR of CR middels klinische parameters, bloedbeeld en beenmergonderzoek
 2. recidief
  • na >2 jaar: cladribine monotherapie herhalen
  • na <2 jaar:
   • heroverweeg diagnose
   • cladribine plus rituximab 8x a 1 week
 3. splenectomie
 4. interferon

3.1 Indicaties therapie

 • koorts
 • recidiverende of ernstige infecties
 • symptomatische splenomegalie
 • gewichtsverlies >10% in 6 maanden
 • Hb <6,8 mmol/L
 • trombocyten <100 x 109/L
 • neutrofiele granulocyten < 1,0 x 109/l
 • evt. extreme moeheid

Toekomst

 • BRAF-positief: vemurafinib
  • R-vemurafinib: 100% CR, 65% MRD negatief bij recidief/refractair HCL
 • R-benda
 • ibrutinib

4 Hairy cell leukemia variant (HCLv)

4.1 Specifiek HCL

 • sterke lymfocytose
 • monocytopenie
 • fibrose bij biopt (dry tap)
 • IFT: negatief voor CD25, CD123 en CD200.
 • BRAF-mutatie (en MyD88)

4.2 Therapie

 • upfront R-cladribine zoals bij snel recidief HCL
  • cladribine i.v. 0,15 mg/kg 1dd d1-5 plus rituximab 375 mg/m2 8x a 1 week
  • 100% CR, OS@5j 64%, versus alleen cladribine: 8% CR en 44% ORR
 • korte respons: ibrutinib of R-benda
 • moxetumumab pasodotox?
 • splenectomie?

4.3 Prognose

 • mediane overleving 9 jaar

5 Remissiestatus

 • complete remissie
  • Hb > 6.8 mmol/L
  • trombocyten >100x109/L
  • neutrofiele granulocyten >1,5x109/L
  • normale milt bij lichamelijk onderzoek
  • afwezigheid van HCL in perifeer bloed en beenmerg
 • partiĆ«le remissie
  • Hb > 6.8 mmol/L
  • trombocyten > 100x109/L
  • neutrofiele granulocyten > 1,5x109/L
  • > 50% afname in organomegalie en > 50% afname in HCL infiltraten in beenmergbiopt
 • stabiele ziekte
  • geen tekenen van remissie
 • progressieve ziekte
  • toename van ziekte symptomen
  • 25% toename in organomegalie
  • 25% afname in perifere bloedwaardes (niet veroorzaakt door therapie)
 • morfologisch recidief
  • terugkeer van HCL in perifeer bloed en/of beenmerg zonder cytopenie
 • hematologisch recidief
  • Hb < 6.8 mmol/L
  • trombocyten < 100x109/L
  • neutrofiele granulocyten <1,5x109/L

6 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-02-17 do 09:59