Hemoglobinopathie

Inhoudsopgave

1 verplichte aanvullende diagnostiek

1.1 Hb-elektroforese

  HbA1 HbS HbC HbF HbA2 HbH
  α2β2 α2βx2 α2βx2 α2γ2 α2δ2 β4
normaal of b/b-silent 95-98 0 0 <1 2.5 ± 0.2  
beta minor
(= b/b0 of b/b+ tenzij tevens aa/aaa)
90-95 0 0 bij 50% verhoogd:
1-5
>3.5 – 8  
beta intermedia
(= b+ / b+, of major+alfa, of b/d, b/E)
0-80% 0 0 >10 4-7
(bij beta/delta 0%)
 
beta major
(= b0 / b0 of b0 / b+)
0 0 0 vrijwel 100 <4  
alfa minima (aa/a-) en minor (aa/– of a-/a-) normaal     soms verhoogd soms <2
(d.d. Fe-def)
volw: 0
HbH-ziekte           5-30
HbAS 50-70 35-45 0 <2 <3.5  
HbAS met alfa-thalassemie   21-35        
HbSβ+ 5-30 65-90 0 2-10 >3.5  
HbSb0 0 80-92 0 2-15 >3.5  
HbSC 0 45-50 45-50 1-8 <3.5  
HbSS 0 85-95 0 2-15 <3.5  
HPFH1       verhoogd    

1.2 alfa-thalassemieën

  genotype MCV anemie
stille drager / minima α α / α - 75-85 geen
minor α α / - - of α - / α - laag +/-
HbH-ziekte α - / - - laag matig
hydrops foetalis - - / - - laag fataal

2 therapie

2.1 alfa-thalassemie

2.1.1 minima en minor

 • screenen eerste graads familieleden
 • partner screenen bij familiewens
 • advies over voorkomen onterechte ijzersuppletie

2.2 beta-thalassemie

2.2.1 intermedia

 • definitie: niet al transfusie-afhankelijk op kinderleeftijd
 • kenmerken:
  • nog wel aanmaak HbA1 of combinatie van HbE/beta-thalassemie of homozygoot beta-thalassemie met een alfa thalassemie
  • ernstiger ziekte dan drager: anemie, splenomegalie, ijzerstapeling, hemolyse (al deze onderdelen kunnen echter ook bij minor: Williams, Jha, Noronha, Rachmilewitz; grens anemie voor studie +/- <6)
 • complicatie: let op extramedullaire hematopoiese
 • bij zwangerschap transfusietrigger 4,5

2.3 sikkelcelziekte

2.3.1 transfusie

 • on top
  • indicaties:
   • Hb <3,3
   • symptomatische anemie
   • parvo B19-crise
   • lever/milt-sequenstratie
   • niet-ernstige CHEST of pre-operatief streven Hb 5,5 - 6
  • gevaar hyperviscositeit/CVA bij HbS% >50% en Hb >10 g/dL
   • bij Hb >12-13 g/dL en HbS% >50%: aderlaten tot Hb 10 g/dL
 • wisseltransfusie: geautomatiseerd dan wel handmatig
  • indicaties: ernstige CHEST (2-3 L O2 nodig), MOF, ACS, CVA, frequente crises
  • voordeel:
   • daling HbS% tot 15-20% ("tijdelijke genezing")
   • Hb kan stijgen tot 10-12 g/dL zonder risico op hyperviscositeit
   • geen ijzerstapeling
  • handmatige wisseltransfusie:
   • fase 1. on-top transfusie tot Hb 5,5 - 6,5
   • fase 2. wisselen op basis van berekend aantal FE's:
    • infuus 0,9% Nacl 500 mL
    • aderlating 500 mL
    • transfusie 500 mL
   • fase 3. cito HbS%

2.3.2 zwangerschap

 • transfusietrigger: 4,5

2.3.3 crisis

 • bij zwangerschap geen afwijkend beleid (NICE guideline)

2.3.4 poliklinisch

 • vaccinaties vanwege functionele asplenie
 • medicatie
  • 0,5 mg 1dd foliumzuursuppletie1
  • op indicatie / bij deficientie
   • vitamine D en calcium2
   • ijzer bij ijzergebrek (jonge vrouwen)
  • hydroxyureum
   • indicaties: HbSS of HbSb0 en >3 crises per jaar
   • bij HbSC indicatie dubieus maar te overwegen
   • dosis: 15-20 mg/kg, op dichtsbijzijnde 2,5 mg/kg afgerond, of op basis van bloedbeeld maximaal getolereerde dosis, bij klaring <60 mL/min gehalveerd
   • cave zwangerschapswens
   • evt. combineren met L-glutamine
 • laagdrempelig tromboseprofylaxe
 • comprehensive care
  • oogheelkundige screening
  • cardiologische screening 1x/2 jaar
  • 4x/jaar lab: Na/K/kreat, ferritine, leverproeven, sediment (proteinurie, hematurie) en bloeddrukcontrole
 • eenmalig
  • serologie B19: parvo B19-veilige transfusies indien B19-negatief
  • uitgebreide bloedgroeptypering
  • echo buik: galstenen?
 • ijzerchelatie
 • curatieve therapie
  • allogene stamceltransplantatie
  • gentherapie

3 zeldzame Hb-pathien

4 referenties

Voetnoten:

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-07-10 wo 13:02

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)