Heparin-induced thrombocytopenia (HIT)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Oorzaak

 • IgG auto-antistof tegen PF4/heparine (somehow nooit IgM!)
  • PF4 = platelet factor 4
  • stimuleert
   • GP-1b waardoor aggregatie > trombose
   • afbraak door milt > trombopenie
 • auto-immuun HIT
  • klinische HIT na >4 dagen staken expositie
  • refractaire HIT na weken
  • spontane HIT
 • allo-immuun HIT na covid-vaccinatie

2 Onderzoek

 • let op
  • dialyse leidt tot hoge incidentie HIT-antistoffen, slechts klein deel HIT
  • bij cardiale chirurgie gemiddeld TR-daling 40-50%
  • ticagrelol onderdrukt functionele test
 • 4T-score
kenmerk   punten
TR-daling, en >50% en >20 (en geen chirurgie in afgelopen 3 dagen) 2
TR-nadir 30-50% of 10-20 1
  <30% of <10 0
dagen na expositie 5-10 of <1 als in de laatste 5-30 dagen ook expositie 2
  mogelijk 5-10 (onvoldoende metingen voor zekere timing) 1
  >10 of <1d (en laatste 31-100 dagen geen expositie) 1
  <4 dagen zonder blootstelling in laatste 100 dagen 0
trombose nieuwe bewezen trombose, huidnecrose, anafylaxie of bijnierbloeding 2
  vermoede/progressieve trombose of recidief, erytheem huid 1
  geen van bovenstaande 0
andere oorzaak geen 2
  mogelijk (bv. sepsis) 1
  waarschijnlijk (bv. DIS, medicatie, na chirurgie) 0


punten kans op HIT conclusie beleid
0-3 lage kans, <1% uitgesloten heparine door
4-5 intermediair, +/- 10% mogelijk als HIT en ELISA
>5 hoog, +/- 50% waarschijnlijk als HIT en ELISA


ELISA OD conclusie beleid
<0.40 HIT excluded --
0.40 - 1.99 (of 1.49 als 4T >5) indeterminate als HIT, functionele test (HIPA)
≥2.00 (of ≥1.50 als 4T >5) HIT confirmed evt functionele test (HIPA)

3 Beleid

 • nooit meer heparine (tenzij voorlopige diagnose herroepen wordt)
 • tijdelijk stop VKA plus couperen met vitamine K (daling proteine C met kans op trombose en gangreen)
 • alternatieve antistolling, overweeg deze te staken bij bloeding
  • keuze: DOAC, trombine-remmer, danaparoid, fondaparinux
  • bij zwangere: fondaparinux of danaparoid
  • duur: bij trombose in ieder geval 3 maanden, zonder in ieder geval 4 weken
 • trombo’s bij ernstige bloeding en TR <50
 • bij herstel en TR >150 mag VKA (lage opstartdosis, eerst 5 dagen andere antistolling continueren en tot INR 2-3)
 • verworpen diagnose: hervat heparine z.n., zoek andere oorzaak, blijf monitoren op HIT
 • cave verstoorde aPTT
 • auto/allo-immuun HIT: therapie als HIT, plus IVIg kan werkzaam zijn

3.1 bij eerdere HIT en noodzaak heparine

 • bijv. bij cardiale chirurgie
 • liefst pas als antistoffen in remissie
  • bij actieve HIT, antistoffen of <3m zeer trombogeen
  • heparine vermijden/uitstellen en anders zo kort en weinig mogelijk
 • indien toch noodzakelijk
  • non-heparinoid
  • korte bolussen heparine
  • frequent meten
  • nadir (dag 5-10) altijd meten
  • plasmaferese
  • IVIg
  • epoprostenol

4 Prognose

 • herstel
  • begin vaak binnen 3-4 dagen
  • vaak met 7 dagen volledig herstel; vaak sneller, soms langer
 • antistof verdwijnt op den duur weer
  • bij re-expositie soms wel en soms geen recidief
  • bij recidief ontstaat klinisch beeld sneller

Auteur: Koen de Heer

Created: 2021-04-09 vr 14:52