Hodgkinlymfoom (HL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 onderzoek

2 therapie

2.1 therapie eerste lijn

 • vroeg stadium (stadium II-B en bulky = gevorderd HL!)
  • algemeen
   • >70 of >60 en niet fit: 3x CHOP-21 + IN-RT
   • altijd multidisciplinair bespreken wat betreft wel geen RT
   • interim-PET na 2 kuren ABVD: indien D4+ ipv 2x AVD over op 2x escBEACOPP
    • 60-70 en fit: als <60 maar zonder escBEACOPP
   • na 2 kuren ABVD mag de bleomycine weggelaten worden indien de ABVD gecontinueerd wordt
   • daarna therapie eindevaluatie als bij gevorderd
  • in principe schema met radiotherapie
   • EORTC/GHSG favourable: 2x ABVD + 20 Gy INRT
   • GHSG unfavourable
    • EORTC favourable: 3x A(B)VD + 20 Gy INRT
    • EORTC unfavourable: 4x A(B)VD + 30 Gy INRT
   • infradiafragmaal is geen reden om af te wijken van protocol1
  • zonder radiotherapie
   • therapie zonder RT gering inferieur m.b.t. Hodgkinlymfoom
   • indicatie:
    • <35 jaar en mammae in veld: mediastinaal en bilateraal axillair
    • bij twijfel: proefplanning te overwegen
     • bulky mediastinaal, mediastinaal en 1 klier in oksel
     • proximaal in hals
   • non-bulky: 4x A(B)VD
   • bulky: 6x A(B)VD
 • gevorderd: kiezen tussen begin met ABVD of BEACOPP
  • >60: altijd ABVD
  • argumenten voor escBEACOPP: stadium IV, hoge tumorload (tumor >7 cm), IPS >1, voorkeur patient
  • argumenten voor ABVD: fertiliteit, PS >2 boven 40 of co-morbiditeit
  • bij begin met ABVD
   • 2x ABVD
   • PET-CT
    • D1-3: nog 4x AVD
    • D4-5: 4x escBEACOPP
  • begin met escBEACOPP
   • 2x escBEACOPP
   • PET-CT
    • D1-3: 2x escBEACOPP
    • D4-5: 4x escBEACOPP
  • >70 of >60 en niet fit: 6x CHOP-21
 • eindevaluatie
  • in bestralingspositie bij grote kans op aanvullende radiotherapie
  • na chemoradiotherapie
   • na 3 maanden
   • niet nodig bij beperkt stadium en negatieve interim/plannings-PET-CT
  • na behandelplan zonder radiotherapie
   • na 4-6 weken
   • indien nieuwe lesies of groei na eerdere afname, en <65 tot 70
    • PA-bevestiging: tweedelijns therapie
    • geen PA-bevestiging mogelijk: na 2 maanden PET-CT herhalen
   • indien "nog resterende FDG-avide afwijkingen" >1,5 cm: aanvullende RT, 36 Gy op FDG-avide afwijkingen

2.2 recidief

 • curatieve intentie
  • <65-70 en fit genoeg voor autologe stamceltransplantatie (BEAM)
   • 3x DHAP (liever BV-DHAP dan DHAP maar vergoedingsstatus onduidelijk)
    • CT na kuur 2, indien geen PR over op tweedelijns therapie
    • PET-CT na kuur 3, indien geen mCR over op tweedelijns therapie
   • brentuximab
    • aantal kuren: mCR +2
 • indien RT mogelijk is
  • ook monotherapie radiotherapie kan curatief zijn
  • met name bij vroeg stadium ziekte
 • incurabel

3 prognose

3.1 getallen

3.1.1 vroeg stadium

 • HD14 OS-5jr 4x ABVD 97% (en HD10 94%)

3.1.2 gevorderd

 • IPS - Hasenclever: curve
  • Serum albumin <4 g/dL
  • Hemoglobin <10.5 g/dL
  • Male gender
  • Age >45 years
  • Stage IV disease
  • White blood cell count ≥15,000/microL
  • Absolute lymphocyte count <600/microL and/or <8 percent of the total white blood cell count

3.2 timing recidief

4 Ann-Arbor-classificatie2

 • Stage I: single lymph node region or lymphoid structure (as spleen, thymus and Waldeyer's ring)
 • Stage II
  • two or more lymph node regions or structures on same side of diaphragm
  • hilar nodes should be considered to be "lateralized"
  • number of anatomical regions should be indicated by a subscript (e.g. II3)
 • Stage III: lymphoid structures on both sides of the diaphragm
  • III1: spleen or splenic, hilar, coeliac or portal node involvement
  • III2: paraaortic, iliac or mesenteric node involvement
  • thus, also supradiaphragmatic disease with splenomegaly
 • Stage IV: extensive extranodal disease
 • B: unexplained weight loss >10% body weight during 6 months, unexplained fever above 38°C during the previous month, drenching night sweats during the previous months
 • S: spleen
 • X / bulky: largest dimension (cm) >10 or mediastinal: maximum width is equal or greater than one-third of the internal transverse diameter of the thorax at the T5-T6 level maximal inspiration in the upright position at a source-skin distance of 2 m
 • involvement of extra lymphatic tissue on one side of the diaphragm by limited direct extension from an adjacent nodal site
  • prognosis equivalent to that for nodal disease
  • multiple extranodal deposits: stage IV
  • single extralymphatic site as only site of disease: IE

5 GHSG-risicoclassificatie

 • indien 1 van de volgende aanwezig aanwezig: "intermediate stage" (en dus geen early stage)
  • Large mediastinal mass, size at least one third of the maximum thorax diameter
  • extra-nodale ziekte
  • >2 klierstations
  • verhoogd BSE
   • > 50 mm/h bij IA, IIA, en
   • > 30 mm/h bij IB,IIB

6 EORTC-risicoclassificatie

 • indien 1 van de volgende aanwezig: unfavorable
  • >50 jaar
  • large mediastinal adenopathy (>=0,35 MT ratio: op Th5 ratio tumor/thorax diameter op staande X-thorax)
  • bij BSE => 50/h B-symptomen
  • bij BSE => 30 mm/h B symptomen
  • >3 klierstations

7 Klierstations

7.1 GSHG uitgeschreven

 • Area A: right cervical + right infra-/supra-clavicular/nuchal lymph nodes
 • Area B: left cervical + right infra-/supra-clavicular/nuchal lymph nodes
 • Area C: right/left hilar + mediastinal lymph nodes
 • Area D: right axillary lymph nodes
 • Area E: left axillary lymph nodes
 • Area F: lymph nodes of the upper abdomen (spleen hilum, liver hilum, coeliacal)
 • Area G: lymph nodes of the lower abdomen (spleen hilum, liver hilum, coeliacal)
 • Area H: right iliac lymph nodes
 • Area I: left iliac lymph nodes
 • Area K: right inguinal + femoral lymph nodes
 • Area L: left inguinal + femoral lymph nodes

8 voetnoten

Voetnoten:

1
2
 • Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K, et al. Report of the committee on Hodgkin's disease staging classification. Cancer. Res. 31:1860-1861, 1971.
 • Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB, et al. Staging for Hodgkin's disease. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. J. Clin. Oncol. 7:1630-1636, 1989 (Erratum J. Clin. Oncol. 8:1602, 1990).

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-06-25 di 13:44

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)