Hodgkinlymfoom (HL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 onderzoek

 • PET-CT (indien evt. vroeg-stadium mogelijk: in stralingshouding)
 • geen beenmergonderzoek
 • Ann-Arbor-classificatie (let op: stadium II-B + bulky = gevorderd HL)
 • vroeg-stadium:
 • overweeg ook bij vroeg stadium vruchtbare vrouw te verwijzen naar de fertiliteitpoli
 • semenpreservatie
 • altijd MDO:
  • vroeg-stadium: afweging lange termijneffecten RT versus gering inferieure therapie zonder radiotherapie
   • bij twijfel proefplanning overwegen
   • indicaties weglaten radiotherapie
    • altijd: <35 jaar en mammae in veld (bv. mediastinaal en bilateraal axillair)
    • te overwegen:
     • bulky mediastinaal, mediastinaal en 1 klier in oksel
     • proximaal in hals
  • gevorderd stadium
   • >70 of >60 en niet fit: CHOP
   • >60 en fit: ABVD
   • <60 keuze maken tussen ABVD of BEACOPP
    • argumenten voor escBEACOPP: stadium IV, hoge tumorload (tumor >7 cm), IPS >1, voorkeur patient (korter schema, betere PFS-5j 82% vs 92% (OS 95% vs 98%)
    • argumenten voor ABVD: fertiliteit, mogelijk meer lange termijneffecten (secundaire maligniteiten, MDS), PS >2 boven 40 of co-morbiditeit

2 therapie

2.1 therapie eerste lijn

2.1.1 interim-PET/CT

 • op dag 23-25 van kuur 2
 • indien behandeling met ABVD gestart wordt:
  • mCR: bleomycine mag weggelaten worden bij vervolg behandeling
  • geen mCR:
   • over op escBEACOPP
   • indien conditie geen escalatie naar escBEACOPP toestaat toch PET-CT maken omdat weglaten bleomycine na kuur 2 alleen veilig gebleken is bij mCR
   • alternatief bij geen mCR (of CT zonder PET): continueren bleomycine onder scherpe controle LF (niet gevalideerd beleid)
 • indien behandeling met escBEACOPP gestart wordt:
  • al dan geen mCR bepaalt aantal kuren escBEACOPP dat nog volgt

2.1.2 vroeg stadium

 • infradiafragmaal lymfoom is geen reden om af te wijken van protocol[1]
 • schema met radiotherapie
  • >70 of >60 en niet fit: 3x CHOP-21 + IN-RT
  • ABVD-bevattend schema
   • EORTC/GHSG favourable: 2x ABVD + 20 Gy INRT (op dag 21 na laatste gift)
   • GHSG unfavourable
    • EORTC favourable: 3x A(B)VD + 20 Gy INRT
    • EORTC unfavourable: 4x A(B)VD + 30 Gy INRT
   • interim-CT geen mCR: over op 2x escBEACOPP
 • schema zonder radiotherapie
  • non-bulky: 4x A(B)VD
  • bulky: 6x A(B)VD
 • evaluatie na therapie

2.1.3 gevorderd

 • COBRA-studie (zie studieoverzicht)
 • CHOP: 6x CHOP-21
 • ABVD: 2x ABVD
  • D1-3: nog 4x AVD
  • D4-5: 4x escBEACOPP
 • escBEACOPP: 2x escBEACOPP
  • D1-3: 2x escBEACOPP
  • D4-5: 4x escBEACOPP
 • evaluatie na therapie

2.1.4 eindevaluatie

 • in bestralingspositie bij grote kans op aanvullende radiotherapie
 • na chemoradiotherapie
  • na 3 maanden
  • niet nodig bij beperkt stadium en negatieve interim/plannings-PET-CT
 • na behandelplan zonder radiotherapie
  • na 4-6 weken
  • indien nieuwe lesies of groei na eerdere afname, en <65 tot 70
   • PA-bevestiging: tweedelijns therapie
   • geen PA-bevestiging mogelijk: na 2 maanden PET-CT herhalen
  • indien "nog resterende FDG-avide afwijkingen" >1,5 cm: aanvullende RT, 36 Gy op FDG-avide afwijkingen

2.2 recidief

 • curatieve intentie
  • <65-70 en fit genoeg voor autologe stamceltransplantatie (BEAM)
   • 3x DHAP
    • overweeg toevoegen brentuximab bij recidief binnen 1 jaar: BV-DHAP (Hagenbeek, Haematologica, 2019)
    • CT na kuur 2, indien geen PR over op tweedelijns therapie
    • PET-CT na kuur 3, indien geen mCR over op tweedelijns therapie, bv.
     • brentuximab (aantal kuren: mCR +2)
    • bij hoog-risico is onderhoud brentuximab na AuSCT een vergoede overweging (indicatie nog niet uitgekristalliseerd)
   • bij nierfunctiestoornis door DHAP
 • indien RT mogelijk is
  • ook monotherapie radiotherapie kan curatief zijn
  • met name bij vroeg stadium ziekte
 • incurabel

2.3 NLPHD

 • stadium I: hoge dosis RT
 • stadium II: hoge dosis RT, evt voorafgegaan door 2x ABVD [3]
 • stadium III/IV: wait-and-see bij geen klachten

2.4 follow-up

 • 1e jaar a 3 maanden
 • 2e jaar a 4 maanden
 • 3e tot 5e jaar a 6 maanden

3 prognose

 • vroeg stadium
 • gevorderd
  • curve volgens Hasenclever
  • ABVD versus BEACOPP: verschil in PFS 5 tot 15%, verschil in OS mogelijk 2,5%

4 GHSG-risicoclassificatie

 • 1 van de volgende aanwezig aanwezig = "intermediate stage" (anders early stage)
  • large mediastinal mass, size at least one third of the maximum thorax diameter
  • extra-nodale ziekte
  • >2 klierstations
  • verhoogd BSE
   • > 50 mm/h bij IA, IIA, en
   • > 30 mm/h bij IB,IIB

5 EORTC-risicoclassificatie

 • 1 van de volgende aanwezig = unfavorable
  • >50 jaar
  • large mediastinal adenopathy (>=0,35 MT ratio: op Th5 ratio tumor/thorax diameter op staande X-thorax)
  • bij BSE => 50/h B-symptomen
  • bij BSE => 30 mm/h B symptomen
  • >3 klierstations

6 Klierstations

6.1 GSHG uitgeschreven

 • Area A: right cervical + right infra-/supra-clavicular/nuchal lymph nodes
 • Area B: left cervical + right infra-/supra-clavicular/nuchal lymph nodes
 • Area C: right/left hilar + mediastinal lymph nodes
 • Area D: right axillary lymph nodes
 • Area E: left axillary lymph nodes
 • Area F: lymph nodes of the upper abdomen (spleen hilum, liver hilum, coeliacal)
 • Area G: lymph nodes of the lower abdomen (spleen hilum, liver hilum, coeliacal)
 • Area H: right iliac lymph nodes
 • Area I: left iliac lymph nodes
 • Area K: right inguinal + femoral lymph nodes
 • Area L: left inguinal + femoral lymph nodes

7 Hasenclever

Serum albumin <4 g/dL
Hemoglobin <10.5 g/dL
Male gender
Age >45 years
Stage IV disease
White blood cell count ≥15,000/microL
Absolute lymphocyte count <600/microL and/or <8 percent of the total white blood cell count

8 Ann-Arbor-classificatie[2]

 • Stage I: single lymph node region or lymphoid structure (as spleen, thymus and Waldeyer's ring)
 • Stage II
  • two or more lymph node regions or structures on same side of diaphragm
  • hilar nodes should be considered to be "lateralized"
  • number of anatomical regions should be indicated by a subscript (e.g. II3)
 • Stage III: lymphoid structures on both sides of the diaphragm
  • III1: spleen or splenic, hilar, coeliac or portal node involvement
  • III2: paraaortic, iliac or mesenteric node involvement
  • thus, also supradiaphragmatic disease with splenomegaly
 • Stage IV: extensive extranodal disease
 • B: unexplained weight loss >10% body weight during 6 months, unexplained fever above 38°C during the previous month, drenching night sweats during the previous months
 • S: spleen
 • X / bulky: largest dimension (cm) >10 or mediastinal: maximum width is equal or greater than one-third of the internal transverse diameter of the thorax at the T5-T6 level maximal inspiration in the upright position at a source-skin distance of 2 m
 • involvement of extra lymphatic tissue on one side of the diaphragm by limited direct extension from an adjacent nodal site
  • prognosis equivalent to that for nodal disease
  • multiple extranodal deposits: stage IV
  • single extralymphatic site as only site of disease: IE

9 kuurschema's

10 voetnoten

[1]

[2]

 • Carbone PP, Kaplan HS, Musshoff K, et al. Report of the committee on Hodgkin's disease staging classification. Cancer. Res. 31:1860-1861, 1971.
 • Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB, et al. Staging for Hodgkin's disease. Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting. J. Clin. Oncol. 7:1630-1636, 1989 (Erratum J. Clin. Oncol. 8:1602, 1990).

[3]

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-05-01 zo 19:06