Lymfadenopathie

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Basisregels

 • kortdurend natuurlijk beloop afwachten (maximaal 4 weken)
 • pathologisch is >1 cm korte as (of 1,5 cm indien in lies of kaakhoek)
 • indien verdenking niet-maligne lymfadenopathie: gerichte diagnostiek ter bevestiging evidente klinisch beeld
 • bij verdenking maligniteit altijd PA-diagnostiek
  • harde klier
  • snelgroeiend
  • supraclaviculair, epitrochleair, axillair
  • B-symptomen
  • >2 cm
  • verbakken
  • hepatosplenomegalie
  • bloedbeeldafwijkingen
 • bij negatief biopt
  • met name ook voor niet-maligne DD
  • daarna cave tumor-reactieve lymfadenopathie, zo nodig herhaling excisiebiopt
 • definitie cervicale lymfadenopathie met kans op onderliggende KNO-tumor is level 1/2/3/6

1.1 Histologisch naaldbiopt (14G) of excisie

 • vaak niet voldoende voor pathologische diagnose
 • en in toekomst waarschijnlijk meer materiaal nodig voor aanvullende therapie-bepalende diagnostiek
 • bij uitzondering kan een dikke naald biopt toch volstaan
  • indien patholoog die aangeeft
  • acute medische situaties
  • zeer hoge leeftijd
  • zeer slecht bereikbare tumorlokalisaties
 • wel vaak eerste stap
 • en "verplichte" eerste stap indien cervicaal
 • soms niet haalbaar indien nabij vasculaire structuren, daarom kiest radioloog soms toch voor een FNA

1.2 FNA

 • in principe vooral bij stagering solide maligniteit
 • bij diagnostiek verdenking lymfoom geen plaats
 • kan metastase solide maligniteit onwaarschijnlijk mee gemaakt worden (maar een lymfoom volstrekt niet) en is soms iets sneller
 • ook voor IFT (CD19-positiviteit voor CAR-T) heeft biopt voorkeur

2 Aanvullend onderzoek

2.1 Anamnese

 • bij cervicale lymfadenopathie nagaan KNO-klachten (dan i.c.c. KNO-arts)
  • stemklachten
  • slikklachten
  • pijnlijke plek of niet-genezende wond in KNO-gebied, inclusief huid
  • Gerefereerde oorpijn (dus bij slikken)
  • neuspassageklachten met bloedverlies
  • inspiratoire stridor
 • buitenland: coccidioidomycose, bubonic, histoplasmose, tyfus, trypanosomiasis, leishmaniasis.
  • Teken, jagers, trekkers: tularemie.
 • visser: Mycobacterium marinum.
 • tuinman: sporotrichose.
 • medicatie: evt. weken stoppen, start pas vaak na maanden gebruik
  • met name fenytoine: rash, eosinofilie, koorts
  • serumziekte-achtig beeld (bij vele medicamenten beschreven: o.a. sulfa, peni, allo, ascal, erytromycine

2.2 Stapsgewijze diagnostiek lymfadenopathie e.c.i.

 1. CRP (denk ook aan endocarditis), algemeen, Mantoux/IGRA/X-thorax indien uit endemisch gebied, HIV, indicatie EBV/CMV-serologie, ANA, lues.
 2. indien in speekselklier of cervicaal en KNO-klachten: i.c.c. KNO-arts (ondanks dat dit ook een niet-KNO-maligniteit kan betreffen)
 3. radiologie en/of uitsluiten lymfoom middels PA indien mogelijk
  1. histologisch naaldbiopt haalbaar: eigenlijk altijd als eerste doen, is cervicaal/in schildklier/sarcoom expliciet veilig m.b.t. kans op ent-metastasen/verstoren potentiele commando-resectie
  2. indien vanwege urgentie (alleen door hematoloog te beoordelen en in principe niet de bedoeling) wens tot meteen excisie: indien cervicaal ongeacht of er KNO-klachten zijn eerst 3x FNA (door internist) en i.c.c. KNO (altijd <1 week mogelijk, dan poliklinische verwijzing in SAP aanmaken)
  3. excisie, maar indien zonder voorafgaand of indien voorafgaand negatief histologisch naaldbiopt: FNA/icc KNO zoals boven beschreven
 4. Toxo, Lyme, Bartonella, lues, ANA
 5. HSV

3 Granulomateus

 • diagnostiek in eerste instantie indien nog geen verklaring: lues, kattenkrab, tbc, toxo
 • verkazing: sarcoidose nagenoeg uitgesloten (DD de controversiele diagnose necrotizing sarcoid granulomatosis, N=10) en past beste bij infectie
 • typisch beeld van neutrofielenrijke necrose en necrotiserende angiitis: Wegener
 • kleine DD

dd-granulomen.gif

4 Lokaal

4.1 Mesenteriaal

 • acute presentatie? FMF?
 • tekenen coloncarcinoom, carcinoid, gastroenteritis
 • CT-abdomen: cavitatie, pancreastumor/itis, ileitis, diverticulitis, infiltratie vet?
 • FK
 • diep en onbereikbaar evt. X-mammae, coloscopie (ca, itis), CT-thorax (longca)
 • nagaan zeldzaamheden in DD

4.1.1 DD

 • maligne
  • lymfoom
  • metastasen: darm, carcinoid; zelden zonder meta elders: pancreas (retroperitoneaal en peripancreatisch), mamma, long; uberhaubt zeldzaam: melanoom, blaasca, sarcoom, Kaposi
 • infectie
  • Yersinia
  • viraal (rota, noro, HIV)
  • bacterieel: SSYC, tbc, staf/strep
  • Whipple
  • cavitating mesenteric lymph node syndrome of celiac disease
 • inflammatie
  • Crohn / terminale ileitis
  • mesenteric panniculitis
  • acute nonspecific mesenteric lymphadenitis
  • bij FMF aanval
  • zelden zonder klieren elders:
   • systeemziekte: SLE, sclerose, RA
   • cirrhose, sarcoidose, amyloidose, mastocytose, Henoch-Schonlein
 • buikitis
  • appendicitis
  • diverticulitis
  • cholecystitis
  • pancreatitis
  • perforatie

4.2 Perifeer

Location Lymphatic drainage Causes
Submandibular Tongue, submaxillary gland, lips and mouth, conjunctivae Infections of head, neck, sinuses, ears, eyes, scalp, pharynx
Submental Lower lip, floor of mouth, tip of tongue, skin of cheek Mononucleosis syndromes, Epstein-­Barr virus, cytomegalovirus, toxoplasmosiss
Jugular Tongue, tonsil, pinna, parotid Pharyngitis organisms, rubella
Posterior cervical Scalp and neck, skin of arms and pectorals, thorax, cervical and axillary nodes Tuberculosis, lymphoma, head and neck malignancy
Suboccipital Scalp and head Local infection
Postauricular External auditory meatus, pinna, scalp Local infection
Preauricular Eyelids and conjunctivae, temporal region, pinna External auditory canal
Right supraclavicular node Mediastinum, lungs, esophagus Lung, retroperitoneal, or esophageal cancer; lymphoma; bacterial or fungal infection
Left supraclavicular node Thorax, abdomen (via thoracic duct) Gastrointestinal, abdominal, thoracic, or retroperitoneal cancer; lymphoma; bacterial or fungal infection
Axillary Arm, thoracic wall, breast Infections, cat­-scratch disease, lymphoma, breast cancer, silicone implants, brucellosis, melanoma
Epitrochlear Ulnar aspect of forearm and hand Infections, lymphoma, sarcoidosis, tularemia, secondary syphilis
Inguinal Penis, scrotum, vulva, vagina, perineum, gluteal region, lower abdominal wall, lower anal canal Infections of the leg or foot, STIs (eg, herpes simplex virus, gonococcal infection, syphilis, chancroid, granuloma inguinale, lymphogranuloma venereum), lymphoma, pelvic malignancy, bubonic plague

5 Mononucleose

 • CMV
 • HHV-6
 • EBV
 • toxoplasmose
 • adenovirus
 • HSV
 • streptococ

6 DD

 • * = te onderzoeken bij onverklaarde ernstige lymfadenopathie zonder aanknopingspunten

6.1 Infectie

 • Viraal: *CMV, *hepatitis B, *EBV / *HIV (ook risico op lymfoom)
 • Mycobacterium: *tuberculose, *nontuberculose.
 • Parasitair: *toxoplasma
 • Minder waarschijnlijk:
  • Bacterial: Brucella
  • Spirocheet: lues, Lyme; Whipple

6.1.1 Ziekten met duidelijk klinisch beeld

 • Viraal: griep (adenovirus), mazelen, bof, HSV, VZV, rubella, dengue.
 • Bacterial: leptospirose, lymphogranuloma venereum (genitaal ulcus), tyfus.
 • Lokaal bacterieel: *kattebrabziekte ( goed door patholoog te herkennen), streptococcen/huidinfectie, tularemie, plaag, difterie, rat bite fever.
 • Schimmels: cryptococcus, histoplasma, coccidioidomycosis.
 • Parasitair: leishmania, filaria.

6.2 Auto-immuun:

*RA, vaak rond aangedane gewrichten
*Sjogren (ook verhoogd risico op lymfoom)
*IgG4-gemedieerde ziekte
Dermatopathisch
Post-vaccinatie
*Hypothyreoidie, Addison
*SLE

6.3 Maligne ziekten (middels klierexcisie te diagnosticeren)

Hematologische maligniteit
Castleman
Kaposi sarcoom
PTLD
Metastase solide maligniteit
*AITL (polyklonale hypergammaglobulinaemie, verhoogde BSE)
*ALCL (CD45)

6.3.1 Zeldzaam

Atypische lymfoide hyperplasie
Extramedullaire hematopoiese
PTGC
Kimura: tevens eosinofilie
Sinushistiocytose met massale lymfadenopathie / Rosai-Dorfman
Kikuchi
Inflammatoire pseudotumor
Hemangioma/hemangioendothelioma
*Amyloidose (zelden zonder andere kliniek, Congo-rood kleuring)
Lymfeklierinfarct
Histiocytose
*Hemofagocytaire lymfohistiocytose
Chronische granulomateuze ziekte
Palisaded myofibroblastoma
Vascular transformation of sinuses
Goud-geassocieerde lymfadenopathie
Epithelial cell inclusions in lymph nodes
Nevus cell inclusions in lymph nodes
Proteinaceous lymphadenopathy
Lipid lymphadenopathy
Silicone lymphadenopathy
Lymfomatoide granulomatose
Lymfomatoide papulose

7 Beleid

Auteur: Koen de Heer

Created: 2021-03-21 zo 13:53