Mastocytose

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Work-up

1.1 Indicaties

 • onverklaarde flushing or anafylaxe (zeker indien hypotensie geobjectiveerd)
 • anafylaxie bij bijensteek
 • onverklaarde gastro-intestinale klachten (ulcus, diarree, malabsorptie)
 • onbegrepen afwijkingen bloedbeeld
 • onbegrepen hepatomegalie, splenomegalie, lymfadenopathie
 • onbegrepen pathologische fractuur, osteoporose/penie, osteosclerose

1.2 onderzoek

 • anamnese
 • tryptase: nooit prikken binnen uren van anafylaxie
 • beenmergonderzoek
  • beenmergaspiraat: % c-Kit-positieve cellen, % morfologische atypie (o.a. spoelvormig, hypogranulair), (co-)expression van CD2 en CD25
  • biopt: cellulariteit, verlies van vetcellen, % mestcellen, myelodysplasie, myeloproliferatie
  • uitsluiten secundaire mastocytose
  • op indicatie indien diagnose na bovenstaande te overwegen valt
   • cytogenetica
   • c-Kit-mutatie in beenmerg (vooralsnog op perifeer bloed niet betrouwbaar)
 • op indicatie
  • eosinofilie: FIP1L1-PDGFRA, CHIC2-deletie
  • bij CML-achtig beeld: BCR-abl
 • diagnostische criteria
 • classificatie

2 Diagnostische criteria

 • criteria diagnose systemic mastocytosis: 1 major en 1 minor OF 3 minor
  • major: dense aggregaten (>15 mestcellen) bij botbiopt of ander orgaan
  • minor:
   • atypical morphology or spindle shapes in >25 percent of the mast cells in bone marrow sections, bone marrow aspirate, or other extracutaneous tissues
   • mutational analysis of KIT showing a codon 816 mutation (eg, Asp816Val) in bone marrow, blood, or extracutaneous organs
   • bone marrow or other extracutaneous mast cells expressing the surface markers CD2, CD25, or both
   • serum tryptase levels (when the patient is in a baseline state) >20 ng/mL. Of note, the serum tryptase criterion does not apply to patients with an associated hematologic clonal non-mast cell lineage disease (AHNMD)

3 Classificatie

3.1 B en C findings

 • B findings (Burden)
  • BM biopsy showing >30% infiltration by MCs (focal, dense aggregates) and serum total tryptase level > 200 ng/mL
  • Myeloproliferation or signs of dysplasia in non–MC lineage(s), no prominent cytopenias; criteria for AHNMD not met
  • Hepatomegaly and/or splenomegaly on palpation without impairment of organ function and/or lymphadenopathy on palpation/imaging (> 2 cm)
 • C findings (need for Cytoreduction)
  • Cytopenia(s): ANC < 1 x 109/L, Hb < 10 g/dL, or platelets < 100 x 109/L
  • Hepatomegaly on palpation with impairment of liver function, ascites, and/or portal hypertension
  • Skeletal lesions: osteolyses and/or pathologic fractures
  • Palpable splenomegaly with hypersplenism
  • Malabsorption with weight loss from gastrointestinal tract MC infiltrates

3.2 classificatie SM

 • indolente SM: no C findings, no evidence of AHN
  • bone marrow mastocytosis: ISM with BM involvement, but no skin lesions
 • smouldering SM: 2 or more B findings, but no C findings
 • ASM, aggressive systemic mastocytosis: "C" findings; no features of mast cell leukemia
 • MCL, mast cell leukemia: Bone marrow biopsy shows a diffuse infiltration, usually compact, by atypical, immature mast cells. Bone marrow aspirate smears show ≥20% mast cells.
 • Systemic mastocytosis with an associated hematologic neoplasm (SM-AHN): MDS, MPN, AML, lymphoma, other
 • Solid mast cell tumors (mast cell sarcoma and extracutaneous mastocytoma) are not forms of SM

3.3 classificatie cutaan

4 Onderzoek

 • na diagnose
  • onderzoek bij work-up
  • algemeen lab plus plasmatische stollingstijden
  • DXA
  • CT-thorax/abdomen: lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, osteolytische/osteosclerotische lesies
  • op indicatie:
   • gastro/colo met biopt
   • radiologie skelet bij botpijn: fractuur?

5 Beleid

 • AHN (associated hematological neoplasm)
  • degene van de twee die het acuutst therapie nodig heeft behandelen
  • allogene SCT
 • indolent
  • eenmaal per jaar: algemeen lab plus tryptase
  • bewustwording van mogelijke triggers bij patient
  • medical identification bracelet
  • 2 epipennen en uitleg over op rug liggen met benen omhoog (periodieke training?)
  • bij toename osteoporose ondanks bisfosfonaten: cytoreductie
  • Hymenoptera venom hypersensitiviteit: s.c. immunotherapie, evt. met omalizumab (anti-IgE) bij heftige initiele reacties
  • symptomatisch medicatie
   • jeuk: H1-blocker or cromoglycaat topicaal
   • gastro-intestinaal (bij één derde): H2-blocker, e/o oraal cromoglycine
   • antileukotriene agent
   • refractair: aspirine (!), kortdurend topicale steroiden (<10% BSA of solitair mastocytoom: occlusive dressing), PUVA (landgurig: associatie huidkanker), midostaurin?
 • cutaan
  • als indolent, kan ook systemische klachten geven
  • via dermatoloog
  • 90% ook systemic disease (indolente), m.n. bij begin ziekte na leeftijd 2 jaar en monomorfe variant UP
  • evaluatie systemische mastocytose indien: tryptase >20 ng/mL of labafwijking, organomegalie of lymphadenopathie
  • resectie bij solitair mastocytoom: bij oncontrolleerbare klachten
 • agressief of snel progressieve indolente mastocytose, mestcelleukemie
  • midostaurin 2dd 100 mg, 2/3 respons, gemiddeld 2 jaar (Gotlib, NEJM, 2016)
  • tenzij D816V ook imatinib te proberen
  • daanra, snel progressief: cladribine, langzaam progressief: IFN-a
  • avapritinib

6 Trigger avoidance

 • alleen indien storend
  • contact or rubbing
  • warmth
   • the use of lukewarm water for bathing
   • air conditioning during hot weather
  • vochtigheid
  • koude
  • emotionele stress
  • inspanning
  • alcohol
  • slaapgebrek
  • pittig eten
 • op alle medicatie kan reactie ontstaan
 • indien mogelijk vermijden
  • tenzij bekende tolerantie
  • middelen:
   • morfine en codeine (fentanyl niet)
   • vancomycine
   • NSAID's en aspirine
   • rontgencontrast
   • succinylcholine (pancuronium of vecuronium veiliger), atracuronium, rocuronium
   • vaccinatie
  • meerderheid verdraagt het echter goed
  • premedicatie indien onvermijdelijk
   • anaesthesie, rontgencontrast, vaccinatie
   • prednison (0,5 - 1 mg/kg) plus H1- en H2-blocker
  • cave s.c. immunotherapie voor allergie !
 • risico anaphylaxie
  • volwassenen
  • systemische mastocytose
  • hoogte tryptase

7 Anamnese

 • huidafwijkingen (incl. jeuk, flushing, blaren, klachten na manipulatie van de huid =Darrier)
 • reactie op alcohol, medicatie (opioiden, NSAIDs, vancomycine, antibiotica, spierverslappers), stress, infecties, kou, warmte, gekruid eten, forse inspanning, operatie, rontgencontrast, endoscopie
 • anafylaxie bij bijensteek, allergie
 • aanwijzingen osteoporose
 • maagulcus of andere buikklachten
 • aanvallen van onverklaarde lichamelijke klachten
 • depressie
 • asthma, neusklachten
 • skeletale pijn
 • bloedingsneiging

8 Referenties

 • Scherber, BJH 2018

Auteur: Koen de Heer

Created: 2020-11-23 ma 09:44