Symptomatisch multipel myeloom (MM) en andere plasmaceldyscrasieen

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • bij diagnose:
  • standaard lab
  • beenmergonderzoek: morfologie aspiraat, IFT, botbiopt incl. Congo-rood kleuring en indien <70 FISH-panel multpel myeloom
  • CT-skelet
  • b2-microglobuline
  • vrije lichte ketens (k/l-ratio tot 3.1 normaal bij NF-stoornis, Nowrousian, Clin Cancer Res, 2005)
  • denk aan POEMS (major criteria: peripheral neuropathy, osteosclerotic component bone lesion)
  • nagaan definities plasmaceldyscrasieën en indicatie therapie (= symptomatisch MM)
  • bij geen indicatie therapie: MRI-wervelkolom
  • bij geen meetbare parameter: PET-CT
  • >70 frailty score (calculator)
  • eenvoudig onderzoek dat kan wijzen op amyloidose
   • proteinurie: 24-uurs urine op eiwit en lichte ketens
   • aPTT/T
   • ECG (Musselini et al.)
   • troponine/CK-MB (Mayo cardiac staging)
   • evt. vetbiopt en orgaandiagnostiek/biopt, zie richtlijn amyloidose
  • solitair plasmocytoom: biopt (uitsluiten carcinoom), PET/CT (of evt. CT-skelet en MRI wervelkolom/bekken)
   • bij SPB: 30-50% "multiple solitary plasmacytomas"

1.1 onderzoek op indicatie

bijpassend beeld cryoglobulinen
rugpijn maar normale CT MRI wervelkolom
onbegrepen NF-stoornis anti-factor H indien bij biopt casts of monoklonale neerslag (ref 1, 2)

2 Therapie

2.1 Eerstelijns therapie symptomatisch multipel myeloom

2.1.1 Transplantabele patient

 • 4x D-VRD, HD cyclo, 1 of 2x HDM, 2x D-VRD, lenalidomide onderhoudstherapie
  • D-VRD
   • richtlijn adviseert vervanging bortezomib door carfilzomib (echter niet vergoed)
   • IMiD-gerelateerde bijwerkingen, bij pnp bij presentatie, of wanneer pnp zou zijn vervelend gezien werk/hobby: 4x VCD
  • transplantatie
   • 2 g/m2 of 1000-1250 mg/m2 cyclofosfamide als mobilisatie (met evt. plerixafor bij eerder daratumumab)
   • doel is mobilisatie van 4 x 106/kg stamcellen
   • dosis HDM 200 mg/m2 (bij klaring <40 mL/min: 140 mg/m2)
   • tandem-HDM (de tweede 2-3 maanden na de eerste) bij ongunstige cytogenetica: 17p, t4;14, t14;16, mits na de 1e HDM een partiele respons is bereikt
   • waarschijnlijk in toekomst enkel bij 17p
  • consolidatietherapie met 2 kuren D-VRD na AuSCT
   • ongeacht aantal transplantaties
   • ook bij een tweede transplantatie als geen lena-onderhoud is gegeven
   • Cassiopeia-studie: 30 dagen na consolidatie (indien conditie dit toelaat)
  • lenalidomide-onderhoud
   • met 3 maanden starten
   • lenalidomide 10 mg d1-21 q 28 dagen tot aan progressie, evt. dosisreductie
   • op zich geen reden voor tromboseprofylaxe
   • te overwegen eerst dosis tot therapeutische dosis verhogen bij progressie onder Len-onderhoud (en evt. dexa bijstarten)
   • ook te overwegen na tweede AuSCT indien niet eeder gegeven

2.1.2 Niet-transplantabele patient

 • indien frail: aanpassingen frequentie en dosis
 • DaraLenDex of D-MPV volgens Mateos et al.
  1. DaraLenDex tot progressie of LenDex 18x (bij voorkeur voor orale therapie of korte behandeling)
   • evt. na 9-12 cycli bij VGPR staken dexamethason en lenalidomide van 25 naar 10 mg
   • LenDex evt. tot progressie bij minimaal VGPR en goede tolerantie (TTNT +2,5 jaar)
  2. 9x D-MPV q 6 weken (in totaal 12 maanden) gevolgd door dara onderhoud tot progressie
   • voorkeur bij nierfunctiestoornis
   • geen melfalan indien SCT in toekomst mogelijk bij herstel van conditie: Dara-VD
 • argumenten voor eerst bortezomib
  • mogelijkheid tot geven van daratumumab
  • nierfunctiestoornis
  • hoog-risico cytogenetica
  • wens tot kortere behandelduur
  • hoog trombose-risico
  • geen polyneuropathie

2.2 Recidief

2.2.1 Stamceltransplantatiezaken

 • allogene SCT
  • bij eerste teken van biochemisch recidief na allo: overweeg DLI indien patiënt allo heeft ondergaan en geen GvHD gehad heeft
  • allo enkel in studieverband te overwegen bij recidief 6-18 maanden na AuSCT en IMiD/proteasoomremmer
 • autologe SCT
  • indicatie:
   • >2-3 jaar respons op AuSCT en 3 jaar indien Len-onderhoud gegeven is, of
   • transplantabel maar geen AuSCT verricht in 1e lijn
  • lenalidomide-onderhoud tenzij
   • reeds gegeven, en
   • len-refractair
  • inductie
   • minimaal 4 kuren
   • bij minimaal VGPR op inductie in 1e lijn: zelfde inductie
   • bij geen VGPR op inductie in 1e lijn: recidiefschema

2.2.2 Therapie bij recidief

 • overwegingen
  • relatieve contra-indicaties
   • carfilzomib: hartfalen, dan stringente bloeddrukcontrole!
   • daratumumab: obstructief longlijden
   • bortezomib: polyneuropathie
   • iedere proteasoomremmer: indien in triplet refractoriteit op andere proteasoomremmer (<2 maanden)
  • behoefte aan orale medicatie: lenalidomide, ixazomib, steroiden
 • na deelname HOVON 95: HOVON 114 (= PomCarDex-inductie gevolgd door PomDex vs Pom)
 • bij meer dan VGPR en PFS of therapievrije interval >1 jaar: herhaling schema te overwegen
 • lena-refractoriteit: progressie binnen 6 maanden na staken van welke dosis dan ook
 • tweedelijns behandeling
  • lena-refractair en eerder geen proteasoomremmer gegeven (of respons daarop):
   • voorkeur: DaraCarDex (vergoed), IsaCarDex (niet vergoed) tenzij al anti-CD38-therapie gehad
   • overig:
    1. DaraBorDex tenzij al anti-CD38-therapie gehad
    2. CarDex
    3. PomBorDex / PanBorDex
    4. BorDex
  • niet lena-refractair
   1. DaraLenDex tenzij al anti-CD38-therapie gehad
   2. CarLenDex tenbij PI-refractair
   3. IxaLenDex tenbij PI-refractair (oraal)
   4. EloLenDex
   5. indien >6 maanden tussen recidief en laatste behandeling met PI zit: Len-refractair schema
 • recidief na PI/IMID
  • overweeg bovenstaande opties indien niet PI/IMiD refractair
  • voorkeur klasse-switch
  • en overstap van pred op dexa en vice versa
 • PI/IMID-refractair
  1. stop therapie vanaf dit moment als
   1. na >1 kuur progressie, of
   2. na 4 kuren stabiele ziekte, of
   3. na 6 kuren geen PR
  2. REP
  3. daratumumab evt. bij lage tumorload en langzaam stijgend M-proteine tenzij reeds anti-CD38-therapie
  4. CarDex, ook na eerdere behandeling met bortezomib (wel minstens pauze van 2 maanden)
  5. PomCyDex
  6. EloPomDex of IsaPomDex tenzij reeds anti-CD38-therapie?
  7. CUP Teclistamab: anti-BCMS/CD3, Majestec1/2, 63% ORR, 40% CR, PFS 11m
  8. EP bij intolerantie IMID
  9. indien nog geen IMID gegeven vanwege intolerantie: Thal/Dex (of MPT)
  10. MP indien nog geen melfalan gehad
  11. dexamethason en palliatieve radiotherapie
 • toekomst
  • CAR-T (na 4 lijnen therapie, geen plateus)
   • ide-cel, Abecma: ORR 73%, CR 35%, PFS 12m, OS 25m
    • CRS, graad 3 of minder 6%
   • cilta-cel, CARTITUDE, anti-BCMA: ORR 97%, sCR 82%, PFS-2j 60%
  • Melflufen
  • Selinexor
  • Belantamab mafodotin, conjugated to monomethyl auristatin-F (MMAF), bijwerkingen: visusklachten

2.2.3 Agressieve ziekte

 • bijv: plasmablastaire of extramedullaire ziekte
 • anthracyclinen vaker effectief dan bij niet-plasmablastaire ziekte: PAD of RAD
 • continue druk op ziekte van belang: continu cyclo zoals bij REP / PomCyDex
 • daratumumab monotherapie niet (voldoende snel) werkzaam

3 Prognose

3.1 Prognose MGUS en SMM

 • kans op progressie tot symptomatisch multipel myeloom
  • SMM: 10 percent per jaar –> controle 1x / 3-4 maanden
   • na 1e 5 jaar: 3 percent per year for the next five years, and 1 to 2 percent per year for the following 10 years
   • mediaan 4,8 jaar
   • 50% binnen 2 jaar
   • 25% nooit
  • MGUS: 1 percent per jaar –> controle 1x / jaar

3.2 Prognose MM

 • R-ISS onderscheidt 3 groepen: goed, intermediair en slecht, met mediane overleving van "nog niet bereikt bij follow-up", 7 jaar en 3,5 jaar [3]
  • classificatie
  • curves
  • Palumbo, JCO, 2015: 4,445 patienten in 11 international multicenter clinical trials, from 2005 to 2012​
 • dubbelrefractair (Bor/Len-refractair): OS mediaan 9m
 • cytogenetica
  • t(14;16) bij diagnose
   • eerste serie (15 patients): poor outcome
   • daarna (32 patients): geen invloed
   • still considered marker of high-risk disease (total therapy 3: inferior survival)
  • complexe cytogenetica: invloed afhankelijk van onderzoek (Rajan, BCJ, 2015)
   • bij FISH: effect niet duidelijk

3.3 Prognose solitair plasmocytoom

 • SPB in strikte zin: PFS 10% in 3 jaar
  • negatief effect (grotere kans op progressie):
   • SPB/SEP “with minimal marrow involvement”
   • persisteren M-proteine na therapie, vooral indien >5 g/L
 • SEP
  • <7% kans op lokaal recidief
  • 10-15% kans op multipel myeloma (SEP with minimal marrow involvement 20%)

4 Follow-up

 • tumormarker
  • er hoeft na diagnose slechts een parameter vervolgd te worden: kies de meest afwijkende
  • kappa en lambda hoeven niet beide vervolgd te worden
   1. M-proteine of lichte ketens of totaal Ig (indien M-proteine niet kwantificeerbaar)
   2. PET-CT indien FDG-avide
   3. beenmerg
 • CT jaarlijks bij
  • status na therapie MM
  • smouldering MM

5 Supportief

5.1 Tromboseprofylaxe

 • bij lenalidomide-onderhoud ascal niet noodzakelijk, wel te overwegen bij risicofactoren

5.2 Osteoporose

 • bij symptomatisch MM, of smouldering MM bij osteopenie
 • 4 mg zoledronaat (Zometa) q 3 maanden
  • formulier scannen en mailen aan zometa@eurocept-homecare.nl
 • duur niet duidelijk:
  • in ieder geval gedurende 2 jaar
  • daarna bij geen CR: tot in totaal 5 jaar continueren
  • daarna bij wel CR: volgens CBO-richtlijn
 • voor start bisfosfonaat tandheelkundige sanering
 • bij tandheelkundige ingreep: antibiotische profylaxe gericht op Actinomyces (Augmentin of clindamycine)
 • bij extractie liefst geen bisfonaten vanaf 3 maanden voor de extractie tot 3 maanden nadien
 • denosumab te overwegen bij toxiciteit alendroninezuur of klaring <30 mL/min

5.3 Kyfoplastiek

 • te overwegen bij persisterende en onvoldoende te bestrijden pijn door inzakkingsfracturen

5.4 Diarree

 • bij lenalidomide: overweeg galzuurbindende harsen, bijv. colestyramine 4-6dd 4 gram

6 Andere dyscrasieen

6.1 Plasmacelleukemie

 • eerstelijns therapie
  • VRD gevolgd door auto/allo, of dubbele auto indien geen donor
  • indien niet fit voor transplantatie: als MM

6.2 Solitair plasmocytoom

6.2.1 Definitie

 • criteria
  • PA-bewezen plasmocytoom
  • geen myeloma defining criteria / CRAB
  • <10% monoklonale plasmacellen
  • M-proteine sluit niet uit (komt voor bij +/- 50%, bij SEP vaak IgA)
  • bij radiologie slechts 1 afwijking
 • varianten
  • <10% monoklonale plasmacellen: “SEP/SPB with minimal marrow involvement” (bij +/- 40% van de patienten)
  • SPB: solitair plasmocytoom bot
  • SEP: solitair extramedullair plasmocytoom (vaak in hoofd/halsgebied)

6.2.2 Therapie

 • SPB/SEP: lokale RT, 35-50 Gy in 4 weken (SEP minimaal 40 Gy)
  • SPB: gericht op tumor of gebied van tumor na complete resectie
  • SEP: na complete resectie geen RT tenzij verdenking op residuale ziekte
 • "multiple solitary plasmacytomas”: onderwerp van discussie
  • W&S, of
  • als MM; volgens UpToDate bij 2 plasmacytomen zonder beenmergbetrokkenheid en bij beperkt bestralingsveld
 • plasmocytoom en bij beenmergonderzoek >10% plasmacellen: indien anderszins asymptomatisch evt. therapie als SPB/SEP waarna W&S
 • controles bij curatieve intentie
  • 1e 2 jaar: 1x/3 maanden
  • 3 jaar daarna: 1x/6 maanden
  • 5 jaar daarna: jaarlijks of 1x/2 jaar

6.3 PGNMID

 • geen gecontroleerde studies/richtlijn, eerder toegepaste aanpak:
  • of een kloon aantoonbaar is maakt voor de therapie niet uit
  • toxiciteit versus redden nierfunctie
  • bij nierfunctieschade maar nog geen terminaal nierfalen:
   • 6x daratumumab (Zand et al., op basis van serie van 11 patienten)
   • "als bij multipel myeloom"
  • voor niertransplantatie (indien daartoe besloten wordt ondanks grote kans op snel recidief): half jaar BorDex te overwegen als bij multipel myeloom

7 Definities

7.1 MM vs MGUS vs SMM

 • criteria
  1. M-proteine of monoklonale plasmacelpopulatie
   • of voor lichte keten MGUS: afwijkende κ/λ ratio, absoluut verhoogte lichte keten, BJ <0,5 g/24 u, geen zware keten aantoonbaar met immunofixatie
  2. een van de volgende criteria
   • M-proteine >30 g/L of BJ >0,5 g, of
   • >10% plasmacellen, of
   • "myeloma defining event"
    • calcium >2,75
    • eGFR <40mL/min of kreat >177
    • Hb <6,2
    • osteolytische lesie >0,5 cm op CT
    • ultra-high risk SMM (>80% kans op symptomatisch MM <2 jaar) = SLiM criteria
     • >60% plasmacellen
     • FLC-ratio >100
     • indien op indicatie MRI verricht: >1 lesie >5 mm
 • MM = 1 + 2
 • MGUS = alleen 1 en geen amyloidose
 • symptomatisch MM = MM + "myeloma defining event"
 • smouldering MM (25% nooit symptomatisch)
  • multipel myeloma zonder "myeloma defining events", en
  • geen diagnose amyloidose
 • high risk SMM
  • IgA SMM
  • immunoparese andere Ig's
  • FLC-ratio ≥8 (maar <100)
  • toename M-proteine ≥25% in 6 maanden (2x gemeten)
  • PC% 50-60%
  • circulerende PCs
  • t(4;14) or del(17p) or 1q gain
  • indien onderzoek om de e.o.a. reden verricht is:
   • MRI with diffuse abnormalities or 1 focal lesion
   • PET-CT with focal lesion with increased uptake without underlying osteolytic bone destruction

8 Studies

Dexa: niet hoe hoger hoe beter (Rajkumar, Lancet Oncol, 2010).

naam lijn Experimentele arm Controle n RR CR PFS OS med FU Auteur Jaar
    VTD VCD     16% (+8)          
    HDM           +1j      
H95 1 HDM 1x HDM 2x       + ~cytogen     Cavo  
MAIA 1 +Dara LenDex       + +   Facon 2018
FIRST 1 LenDex MPT         +      
H87 1 MPR-R MPT                
ALCYONE 1 D-MPV MPV 9x 706 91% (+17) 42% (+18) +   16m Matteos  
ENDEAVOR 2-4 (B+) CarDex BorDex 929     19m (+8) +   Dimopoulos  
    DaraBorDex         17m        
ASPIRE r/r CarLenDex LenDex 792 87%   26m (+9) 47m (+8)   Stewart 2015
  20% L, 65% B                    
Pollux >1 DaraLenDex         40m     Dimopoulos, FU 2016
  r/r Daratumumab         +4m        
  r/r Poma     30%   +4m        
REPEAT r/r REP     69%   12m 29m   Nijhof  
  r/r anti-BCMA   38 66%   8m     Trudel  
ELOQUENT-1 r/r +elotuzumab LenDex       19m +4m   Dimopoulos, FU  
  r/r CAR-T               Mouhiedienne  
  r/r CAR-T anti-BCMA               Abbas  
  r/r CAR-T anti-BCMA               Fan  

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-10-03 di 17:09