Primair cerebraal B-cellymfoom van het type grootcellig B-cellymfoom (PCBCL)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • bij massawerking: steroiden

1.1 Bij verdenking

 • standaard lab
 • lichamelijk onderzoek, ook testes
 • MRI-hersenen/wervelkolom
 • HIV-serologie en indien positief en CD4 <200: toxoplasmose-serologie
  • d.d. zonder massa-effect (en oedeem): PML, HIV-encefalopathie, CMV-encefalitis
  • lymfoom en toxo kan radiologisch niet te onderscheiden zijn
 • onderzoek als ACUP
  • PET-CT
  • urine-sediment
  • tumormarkers: a-FP, b-HCG, LDH, PSA
  • mammografie
  • endoscopie op indicatie?
 • BM maar niet wachten op uitslag botbiopt
 • indien mogelijk 2x LP: JC-PCR, diagnostiek lymfoom (15% sensitiviteit, zie onder)
 • hersenbiopt indien geen andere opties (maar niet op uitslag botbiopt wachten)
  • tot die tijd liefst geen steroiden
  • evt. na biopt meteen dexablokje
 • bij positieve HIV/toxo-serologie: bij geen massawerking eerst therapie toxoplasmose te overwegen gedurende 2 weken, indien hersenbiopt niet goed mogelijk evt. met steroiden

1.2 Bij diagnose

 • standaard lab
 • lichamelijk onderzoek, ook testes
 • BM bij 1-2% positief
 • PET-CT bij 4% elders positief
 • MRI-hersenen/wervelkolom
 • icc neurologie
 • icc oogheelkunde voor spleetlamponderzoek en zo nodig biopsie (15-25% positief) gezien therapeutische consequenties
 • 2x LP indien mogelijk (sensitiviteit 15%)
  • drukmeting, morfologie, IFT, chemie, PA
  • contra-indicatie vanwege ruimte-innemende werking: dan MRI herhalen na iedere kuur en LP verrichten zodra er geen contra-indicatie meer is
 • evt. biopt systemische lokalisatie

2 Therapie

2.1 Systemisch lymfoom

 • bij ook systemische lymfoomlokalisatie of recidief van systemische lymfoom met CZS-lokalisatie: deze richtlijn niet van toepassing, zie DGBCL
  • systemisch: epiduraal, cornea, conjunctiva
  • centraal: retina, glasvocht, liquor, leptomeningen, hersenen

2.2 Leptomeningeaal lymfoom

 • hiervoor zijn geen eenduidige richtlijnen beschikbaar
 • curatieve therapie is mogelijk, Taylor et al.
 • overleg met academie geadviseerd
 • opties:
  • als PCBCL in strikte
  • enkel de intrathecale therapie als bij PCBCL als palliatieve behandeling
  • RT

2.3 PCBCL in strike zin

2.3.1 Algemene noten

 • belangrijk lijken bij chemotherapie:
  • HD MTX
  • minstens 3 g/m2 MTX
  • in combinatieschema effectiever maar toxischer
  • in NL MBVP meest gebruikt
  • HD ara-C verbetert prognose meest maar ook ten koste van beduidende toxiciteit
  • toevoeging i.v. rituximab te overwegen maar in strikte zin nog experimenteel
  • intrathecale therapie bij positieve liquor:
   • zie schema bij DGBCL (met intrathecale lokalisatie)
   • niet geven in week van HD MTX
 • schedelbestraling
  • grote kans op neurologische toxiciteit
  • optie indien HD niet mogelijk (hersenen en basale meningen, dosis op geleide conditie patient)
  • verbetert overleving[1]
 • grens "oudere patient" wisselend leeftijd van 60 / 70 / 80
  • in NL 70 meest gebruikt
 • Karnofski >70 sterk gecorreleerd met overleving
 • ook liquor lokalisatie: volgens HOVON 105 ook intrathecale thererapie

2.3.2 Eerstelijns therapie

 • <70 en WHO <4
  1. 2x MBVP: MTX-BCNU-Vumon-Prednison (Vumon = teniposide, BCNU = carmustine)
   • conform HOVON 105 (Bromberg, Lancet Oncol, 2019, appendix)
   • teniposide kan door etoposide vervangen worden (Brevet, EJH, 2005, Colombat, BMT, 2006)
   • indien na 1 kuur (dus 2x MTX i.v.) nog positieve liquor: intrathecaal MTX/dexa
   • daarop minstens PR (IPCG-criteria): 2 kuren HD ara-C
   • daarna consolidatie (bij nog steeds PR, IPCG-criteria), 3 opties:
    1. autologe stamceltransplantatie (thiotepa / carmustine)
    2. 40-50 Gy WBRT (altijd in MDO overlegd)
     • CR: 20x 1,5 Gy schedel t/m C2 (+/- orbitae)
     • PR:
      • 20x 1,5 Gy schedel t/m C2 + boost oorspronkelijke lymfoomgebied: 20x 0,5 Gy (+/- orbitae), of
      • 22x 1,8 Gy schedel t/m C2 (+/- orbitae)
    3. geen consolidatie
  2. alternatief:
   • < of 60 jaar: EORTC-schema 20962
   • >60 jaar: EORTC-schema 26952
 • 70-80: op geleide van conditie volgens jongeren of ouderen schema
  • alternatief: R-MP
   • MTX 3 g/m2 q 2w / procarbazine 60 mg/m2 d1-10 / G-CSF
   • gebaseerd op Illerhaus Ann Oncol 2009, Fritsch Ann Oncol 2011, Fritsch Leukemia 2016.
    • R-MPL waarbij lomustine vanwege beenmergtoxiciteit en infecties is weggelaten zonder verlies aan effectiviteit
    • G-CSF toegevoegd
   • controle-arm Fiorella-studie van IELSG >70
 • in principe >80: monotherapie 3 g/m2 R-MTX
  • intensief: q 14 dagen tot CR of max 8x, bij minimaal PR onderhoud (q 28 dagen) tot intolerant of progressie
  • niet-intensief: 4x q 21 d

2.3.3 Daarna

 • na eerder HD MTX: HD cytarabine of om er een multi-regimen van te maken R-IVAC
 • ibrutinib compassionate use
 • radiotherapie
 • lenalidomide off-label
 • thiotepa

3 Follow-up

4 Toekomst

MATrix (MTX, Ara-C, Thiotepa en RI RT) opvallend lage TRM

[1] Kasenda. Ann Oncol 2015.

5 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-05-03 di 11:10