Spiekbriefje

Dagelijkse visite Ontslag
   
vraag of kijk bij visite altijd naar: noteer in ontslagbrief:
   misselijkheid    time-to-engraftment
   pijn    evt. infectie CVL
   mucositis controleer:
   pulmonale klachten    verpleegkundige checklist ontslag rond?
   koorts  
   de centrale lijn  
   verbouwing / klussen op afdeling Complicaties
controleer o.a. lab op:  
   indicatie transfusie    bloeding
   elektrolytstoornis    hematurie / hemorragische cystitis
   nierfunctiestoornis    neurologische problemen
   leverproblemen (incl. VOD)    cardiale problemen
   graft failure    hemofagocytose
   resistentie bij inventarisatiekweken    DIS
vraag ook aan:  
   volgende labco / kruisbloed (met labset)  
   voor maandag bieuwe inventarisatiekweken Poliklinische controle, onderwerpen:
controleer medicatie, en specifiek:  
   profylactische antibiotica    zosterprofylaxe
   profylactische antiemetica    noteer TRM op dag +30, dag +100 en dag +365
noteer in status altijd:    long term follow-up
   dagnummer    vaccinaties
   medicamenteus beleid bij koorts    palliatieve zorg
overweeg:  
   bij >72 uur koorts: schimmelinfectie  
   traject ambulante langdurige neutropenie  

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-03-31 zo 14:15

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate