Spiekbriefje

Dagelijkse visite Ontslag
   
vraag of kijk bij visite altijd naar: noteer in ontslagbrief:
   misselijkheid    time-to-engraftment
   pijn    evt. infectie CVL
   mucositis controleer:
   intake    verpleegkundige checklist ontslag rond?
   pulmonale klachten  
   koorts  
   de centrale lijn Complicaties
   verbouwing / klussen op afdeling  
controleer o.a. lab op:    bloeding
   indicatie transfusie    hematurie / hemorragische cystitis
   elektrolytstoornis    neurologische problemen
   nierfunctiestoornis    cardiale problemen
   leverproblemen (incl. VOD)    hemofagocytose
   graft failure    DIS
   resistentie bij inventarisatiekweken  
vraag ook aan:  
   volgende labco / kruisbloed (met labset) Poliklinische controle, onderwerpen:
   voor maandag bieuwe inventarisatiekweken  
controleer medicatie, en specifiek:    zosterprofylaxe
   profylactische antibiotica    noteer TRM op dag +30, dag +100 en dag +365
   profylactische antiemetica    long term follow-up
noteer in status altijd:    vaccinaties
   dagnummer    palliatieve zorg
   medicamenteus beleid bij koorts  
overweeg:  
   bij >72 uur koorts: schimmelinfectie  
   traject ambulante langdurige neutropenie  

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-05-31 vr 08:12

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate