Splenomegalie

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 aanvullend onderzoek

stapsgewijs

 1. altijd doen:
  • A en LO gericht op decompensatio cordis en portale HT (collateralen)
  • lab: algemeen lab met M-proteine, CRP, hemolyseparameters
  • ECG
 2. CT-thorax/abdomen: lymfomen, aspect lever: cirrhose, tekenen portale HT, portale trombose
 3. beenmergonderzoek
 4. op indicatie:
  • lab: pro-BNP, ACE, sCD25, ferritine
  • bij CRP MAntoux
  • gastroscopie, fibroscan

2 DD

 • portale hypertensie: collateralen bij LO, gastro
  • cirrhose: leverproeven, radiologie, fibroscan
  • portale trombose: radiologie met contrast
 • hartfalen: oedeem, veneuze druk, crepiteren, ECG, pro-BNP
 • hematologie: voor lymfoom CT, MPN BM
 • granulomateuze ziekte
  • sarcoidose: CT
  • tuberculose: Mantoux
 • chronische hemolyse: hemolyseparameters
 • sepsis: CRP
 • zeldzaam
  • Gaucher: bij botbiopt niet te missen, makkelijke secundaire markers: ACE en ferritine
  • Niemann-Pick B of C en lysosomale zure lipase (lipidenpanel; Voorink-Moret, Mol Genet Metab, 2018)

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-03-13 vr 18:11

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)