Splenomegalie

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Definitie

 • grofstoffelijk: craniocaudaal >12-13 cm (en >20 cm wordt vaak massaal genoemd) o.b.v. o.a. internationale CLL richtlijnen
 • radiologen: "product transversaal in twee dimensies bij CT >45 cm2"
 • patholoog: >400 gram
 • gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (Chow et al.)

2 Stapsgewijs aanvullend onderzoek

 1. A en LO gericht op decompensatio cordis en portale HT
  • nycturie, oedeem, souffle, crepiteren
  • collateralen
 2. lab: algemeen lab met diff, lever, M-proteine, CRP, hemolyseparameters
 3. CT-thorax/abdomen (met contrast portale fase): tekenen sarcoidose, lymfomen, primaire solide maligniteit, aspect lever: cirrhose, tekenen portale HT, portale trombose
 4. indien evident beenmergonderzoek: lymfoom, MPN/CML, Gaucher, MM
 5. alleen op indicatie:
  • EBV/CMV-serologie
  • lab: pro-BNP, sCD25, ACE en ferritine (sarcoidose, HLH, cave: Gaucher), ANA, lichte ketens, RA-serologie
  • ECG
  • Mantoux of IGRA
  • gastroscopie (collateralen), fibroscan
  • bloedkweken
  • MRI milt
 6. eigenlijk nooit nodig
  • lysosomale zure lipase (lipidenpanel; Voorink-Moret, Mol Genet Metab, 2018)
  • diagnostiek naar de rest van de DDp

3 DD

 • portale hypertensie: collateralen bij LO, gastro
  • cirrhose
  • portale trombose
  • hartfalen
 • hematologie
  • lymfoom
  • CML
  • MPN
 • granulomateuze ziekte
  • sarcoidose
  • tuberculose
 • chronische hemolyse
 • infectie
  • CMV/EBV
  • sepsis/endocarditis
  • zeldzaam: Salmonella, toxoplasmosis, mycose
 • metatase solide tumor
 • auto-immuun: SLE, RA (Felty)
 • zeldzaam
  • amyloidose
  • milttumor
  • tropisch: Brucella, malaria, schistosomiasis, leishmaniasis
  • Gaucher
  • Niemann-Pick (type B of C)
  • superzeldzaam: Langerhans histiocytose, Rosai-Dorfman, serum sickness

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-03-24 vr 10:50