Autoimmuun hemolytische anemie (AIHA)

Inhoudsopgave

1 inleiding

 • complete antistof: agglutineert wel in zoutoplossing
 • incomplete antistof: niet, wel waaraan eiwit is toegevoegd
  • blokkeert derhalve antigeen: daarna toevoegen complete antistof leidt niet tot agglutinatie
 • hemolysine: stof die (in vitro of) in vivo hemolyse veroorzaakt door kapot maken celmembraan met behulp van complement
 • begin Coombstest is polyspecifiek antiglobulinereagens: anti-IgG en -C3d
  • bij onbegrepen Coombsnegatieve hemolyse: anti-IgA-antistof gebruiken
 • titer
  • bepaald door aviditeit en concentratie
  • aantal keer verdunning waarna effect nog optreedt
  • bruikbaar om ziekte-activiteit te bepalen
 • alle koude-syndromen (koude agglutinatie, cryo's, PCH) kunnen
  • na infectie plaats vinden en bij lymfoproliferatieve / auto-immuun ziekte
  • Raynaud veroorzaken
  • anemie geven (cryo's alleen indirect door inflammatie of BM-ziekte)
 • zeldzaam beschreven combinaties
  • koude-agglutinine en cryo
  • warm and cold antibodies, dd
   • idiopathic
   • secondair: autoimmuunziekte (SLE)

2 aanvullend onderzoek

 • bij verdenking AIHA ter differentiatie
  • koude-fenomenen: acrocyanose, Raynaud, dysfagie bij koude substantie, livedo
  • hemoglobinurie: PCH, inflammatie, chirurgie
  • diff: sferocytose (warm), agglutinatie (koude), vals-hoog MCV
  • onderliggende aandoening
   • Mycoplasma / EBV: koude-agglutinatie, PCH
   • syfilis: PCH
   • WM / IgM MGUS: koude
   • CLL: warmte en koude
   • ALPS / inflammatoire darmziekte: warmte
   • SLE/HIV: warmte en koude
   • medicatie: warmte
  • Coombs: zijn de ery's beladen met C3d of Ig?
   • koude-agglutinatie: C3d (en bij 25% zwak IgG)
   • warme AIHA: IgG en/of C3
   • PCH: C3 (en IgG negatief)
   • C3d: incomplete warmte- of koude-antistoffen (IgM) of bifasische hemolysinen (IgG)
  • bij IgG auto-antistof subclassificatie: IgG2 en IgG4 veroorzaken zelden hemolyse
  • eluaat en specificiteitsbepaling
   • I/i en H is monoklonaal koude
   • rhesus is warmte AIHA
   • P is PCH
  • IAT: incomplete warmte-antistoffen, warmte-hemolysinen, koude auto-hemolysinen, bifasische hemolysinen
  • M-proteine / antistof
   • IgM: koude-agglutinatie
   • IgG: warme AIHA en PCH
  • titer: hoog bij koude, <64 geen relevante koude antistof
 • belangrijk: bij koude-syndroom bloed warm afnemen
 • op indicatie bij complexe casus: temperatuurcurve

3 algemeen beleid

 • overleg bloedbank voor uitgebreide kruisproeven
 • foliumzuur

4 warmte AIHA

4.1 introductie

 • warmte-antistoffen
  • activiteit bij 37 'C
  • regel: is IgG en geen IgM
   • IgG1 en IgG3 effectieve complementactivator (IgG3 beste), IgG2 and IgA matig, IgG4 geen
   • zeer zelden alleen IgA (dan namelijk vaak ook IgG)
  • vaak gericht tegen gehele rhesussysteem, soms tegen het Kell-systeem
  • vaak geen complement-activatie (C3c/C3d)
   • dan via Fc-gamma receptor verwijderd via milt
   • bij sterke complementactivatie voornamelijk verwijdering via lever
   • zelden intravasculaire hemolyse

4.2 verplicht aanvullend onderzoek

 • anamnese: recente transfusie? inflammatoire darmziekte?
 • ALPS?
 • lab: standaard (onderliggende leukemie?), HIV-test, Ig's (CVID? ALPS?), ANA (10% heeft SLE), B12
 • CT hals t/m abdomen: maligniteit?
 • beenmergonderzoek

4.3 therapie

 • onderliggende aandoening behandelen
  • met name medicatie staken
   • beruchte medicatie: methyldopa, IFN, AB, NSAIDs, kinine, fluda, lorazepam, oxali, carbo, rifampcine, cimetidine
  • ALPS
 • 1e lijns therapie
  • prednison 1 mg/kg
   • bij Hb >6,5 is er sprake van respons, Coombstest mag positief blijven
   • bij respons:
    • 1 mg/kg nog 1 week volhouden
    • daarna in 2 weken afbouwen naar 20 mg/dag, dat 1 maand volhouden
     • meestal: ieder 2 of 3 dagen 10 mg minder
    • dan per 2 weken 2,5 mg afbouwen
 • 2e lijns therapie
  • rituximab
   • met name bij onderliggende B-celmaligniteit of contra-indicatie chirurgie
  • splenectomie
   • m.n. bij miltlymfoom
   • niet bij ALPS!
 • 3e lijns therapie
  • immuunsuppressie: cyclofosfamide, azathioprine, danazol, ciclosporine, mycofenol
  • alemtuzumab (niet in Almere)
  • vincristine
 • bij dreigende ischemie
  • transfusie
  • IVIg
  • O2
  • bedrust
  • ECG evt. dagelijks herhalen
 • EPO te overwegen

4.4 prognose

 • 50% primair / idiopathisch, 50% secundair
 • 18% heeft/krijgt uiteindelijk toch lymfoom
 • verhoogd risico op trombose

5 koude-agglutinatie

5.1 kliniek

 • Typically women >70 years old
 • Associated disorders
  • Primair: Koude-agglutinatie ziekte
   • waarschijnlijk low-grade monoklonale beenmergziekte: immunofenotype van marginale zone-lymfoom
   • 5-10% gaat over in lymfoom
  • Secundair: Koude-agglutinatie syndroom
   • B-NHL: CLL, WM, anders
    • dan titer antistof bruikbaar als tumormarker
   • Infection, meestal na 2 weken tot 2-3 maanden nadien
    • vooral mycoplasma, infectious mononucleosis
    • verder beschreven: HIV, rubella virus, influenza viruses, or varicella-zoster virus (chickenpox)
   • Monoclonal IgM gammopathy
   • Autoimmune disorders: scleroderma, RA
 • Symptomen
  • Anemia, van transfusiebehoeftig tot gecompenseerd
  • Livedo reticularis
  • Acrocyanosis or Raynaud phenomenon (ulceraties/necrose beschreven) maar vaak zonder hyperemische fase
  • Zelden hemoglobinuria
  • Dysphagia for cold foods/liquids
  • vals-hoog MCV
 • Hemolysis
  • DAT: anti-C3, negatief voor IgG (bij 25% ook warme-reactieve IgG, dan zwak)
  • agglutinatie ery's door grote afstand antigeenbindende plaatsen
  • weinig sferocytose
  • 85% extravasculair
  • toename bij koude / inflammatie
 • Antistof
  • Koude agglutininen
  • IgM (zeer zelden IgG or IgA), 94% kappa
  • antigeen I ("grote I") of i ("kleine i", of "grote I negatief") antigen
   • over het algemeen de specificiteit bij infecties
   • over het algemeen EBV anti-I en Mycoplasma/virussen anti-i
   • alternatief bij lymfomen: o.a. anti-H, anti-Pr (binding na contact met protease)
   • I komt bij 99% in de populatie voor, i bij 1%
  • bindt complement maar CD55 en CD59 voorkomen terminale complementpad
   • tenzij bij andere vorm van inflammatie (15%), dan ook intravasculair met hemoglobinurie
  • monoklonaal of polyklonaal, polyklonaal over het algemeen bij virale infecties
  • high titer
   • minimaal titer >64 bij 4'C, over het algemeen pas >512 significant, vaak >2048
   • up to 95 percent of healthy blood donors in one study had cold agglutinin titers ≤4
  • laten los na opwarmen

5.2 onderzoek

 • verplicht: hemolyse bij positieve Coombs voor C3d (en evt. IgG) en koude agglutinine met titer >=64 bij 4'C
 • koorts en/of pulmonale klachten: gericht op infectie, EBV, Mycoplasma
 • ANA: bij arthralgie, malar rash, or cytopenie
 • CT, BM, M-proteine, lichte keten bij geen verklaring (en zeker bij B-symptomen, klieren, hepatosplenomegalie, cytopenie; of oudere)
 • titer
 • alleen bij complexe casus temperatuur curve / thermale amplitude
  • diagnose niet duidelijk
  • geplande chirurgie, met name bij hartchirurgie
  • belangrijkste deel: agglutinatie bij lichaamstemperatuur?
  • deel >28/30 'C klinisch relevant

5.3 prognose

 • >10 jaar mediaan
 • als in gezonde populatie

5.4 behandeling

 • koude voorkomen: gericht tegen alle koude-fenomenen, ook anemie
  • koude ruimten
  • koude dranken
  • kleding: oorwarmers, handschoenen, schoenen/sokken, sjaal voor neus, muts
 • bij opname
  • warme infusen/transfusie (maar niet >40, dan hemolyse door hitte) en arm warm houden
  • operaties gevaarlijk! cave hemolytische crise: temperatuurcurve, warme cardioplegie, plasmaferese
  • nooit koeling
 • tijdelijke maatregelen tegen anemie
  • transfusie
   • auto-antistof interfereert niet zolang bloedbank het maar weet en bloed warm afgenomen wordt
  • plasmaferese door grootte antistoffen effectief
   • minimaal 1 plasmavolume per wisseling
   • in warme ruimte
   • 1-2 dagen voor chirurgie
   • halfwaardetijd 5 dagen voor re-accumulatie
   • cryo-filtratie ferese een optie
  • IVIg
   • weinig evidence
   • case reports: polyclonal cold hemolysis in mycoplasma pneumonia, to prepare for surgery, CANOMAD
  • evt. EPO bij geringe reticulocytose door inadequate beenmergrespons
 • productie antistof tegengaan
  • onderliggende oorzaak tegengaan
   • infectie
    • spontane resolutie: ontstaat meestal na 2 weken, duurt tot 2-3 maanden nadien
    • antibiotische behandeling
   • auto-immuunziekte behandelen
  • polyklonaal: targeting reticulo-endotheliaal systeem te overwegen, zeker bij gemengd warme/koude-agglutinatie: prednison, splenectomie
  • monoklonaal
   • prednison en splenectomie niet zinvol
   • B-celmaligniteit
    • indicatie voor therapie
    • antistof tumorparameter
   • primaire koude-agglutinatie
    • rituximab-bevattend schema meest effectieve vorm van immuunsuppressie
     • RR > 50% ? vaak partieel
     • R-benda ook goede optie (minder vaak gegeven, R-fluda, R-prednison, R-IFN)
    • specifieke B-celziekte zoals MGUS of na falen op R: bortezomib
    • anders: cyclofosfamide, chloorambucil, IFN-a
 • anti-complement
  • behandelt alleen hemolyse en niet de andere koude-fenomenen
   • koude-fenomenen ontstaan door agglutinatie
  • C1q
  • eculizumab ineffectief: hemolyse ontstaat proximaal van C5

6 andere koude-actieve ziekten

6.1 PCH

 • Paroxysmal cold hemoglobinuria
 • Presentation
  • Typically in childhood, rarely adults
  • Dark (red-brown) urine after cold exposure with fever, chills, back or leg pain
 • Associated diseases
  • Secondary or tertiary syphilis
  • Post-viral infection (eg, varicella, measles, mumps, EBV, CMV)
  • Post-bacterial infection (eg, mycoplasma, Klebsiella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae)
  • Post-measles vaccine
  • Autoimmune disorders
  • Lymphoma or CLL
 • Clinical findings
  • Jaundice
  • Hemoglobinemia (flankpijn), hemoglobinuria, and hemosiderinuria
  • Raynaud phenomenon
  • Urticaria
  • Anemia
  • Neutropenia (rare)
 • Characteristics of antibody
  • synoniem: Donath-Landsteiner-antilichamen, bifasische hemolysinen
  • Antigen = "P antigen"
  • Cold-reacting IgG
  • Polyclonal
  • Does not cause RBC agglutination
  • Moderate titer (eg, <1:160)
  • Binds RBCs and fixes complement; causes hemolysis upon rewarming (Donath-Landsteiner antibody)
 • Characteristics of hemolysis
  • Intravascular, biphasic
   • sterke complement-activatie anti-P-IgG / P-complex
   • overwint CD55 / CD59
  • DAT: anti-C3 en negatief met IgG (evt. negatief voor C3 tussen episoden)
  • Donath-Landsteiner test

6.2 Cryoglobulinemia

 • Presentation
  • Typically in older individuals (over 60 years)
  • Vasculitis/SIRS/occlusie: Palpable purpura, arthralgias, myalgias, may be chronic for decades
 • Associated disorders
  • Infections (eg, adenovirus, hepatitis viruses, HIV, bacteria, spirochetes, fungi, parasites)
  • Autoimmune disorders
  • Inflammatory bowel disease
  • Neoplasms (various)
  • Lymphoproliferative disorders
  • Cirrhosis
  • Vaccinations
  • Familial syndromes
 • Clinical findings
  • Small to medium vessel vasculitis
  • Macules, papules
  • Arthralgias/myalgias
  • Peripheral neuropathy
  • Raynaud phenomenon
 • Characteristics of hemolysis
  • Not associated with hemolysis
 • Characteristics of antibody
  • Mixture of antibodies and complement
  • Cold-reacting IgM, IgG, IgA, or combinations; may be isolated light chains, may be rheumatoid factor positiveÿ
  • Monoclonal, polyclonal, or both
  • Concentration varies, measured in mg/dL
  • Precipitates (vormt immuuncomplex) upon cooling of plasma or serum
  • Complement may be consumed with immune complexes

7 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-02-09 za 22:32

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate