Autoimmuun hemolytische anemie (AIHA)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Verplicht onderzoek

 • anamnese
  • koude agglutinatie: acrocyanose, Raynaud (vaak zonder hyperemie), dysfagie bij koude substantie, livedo
  • intravasculaire hemolyse: rode / rood-bruine / cola-kleurige urine, been/flankpijn, koude rillingen, koorts
  • medicatie
 • lab:
  • belangrijk: bij koude-syndroom bloed warm afnemen
  • diff:
   • warm: sferocytose
   • koud: agglutinatie en vals-hoog MCV
  • Coombs en specificering: IgG of C3(d) ?
   • titerbepaling
   • bepaling antigeen auto-antistof: IAT / eluaat (IAT maakt door lysis van ery's antistoffen soms meer avide)
  • M-proteine / lichte ketens
  • indien verdenking DAT-negatieve WAIHA: altijd uitsluiten
   • IgA/IgM (Coombstest is polyspecifiek antiglobulinereagens: anti-IgG en -C3d)
   • PNH
   • CA en PCH
   • sferocytose
   • G6PD
  • bij geen evidente oorzaak of tekenen maligniteit (B-symptomen, klieren, hepatosplenomegalie, cytopenie, M-proteine): CT/BM om onderliggende maligniteit uit te sluiten
  • evt: intravasculaire hemolyse indien voor DD van belang: vrij Hb, sediment (hemoglobinurie), hemosiderinurie
  • niet standaard:
   • C3/C4 vaak verlaagd bij complementverbruik (aspecifiek teken en niet goed te gebruiken)
   • IFT / Super-Coombs?

2 Warmte AIHA

2.1 Verplicht onderzoek

 • gericht op onderliggende oorzaak
  • anamnese: recente transfusie? inflammatoire darmziekte? ALPS?
  • lab:
   • standaard: onderliggende leukemie/CLL?
   • HIV-test
   • Ig's: CVID? ALPS?
   • ANA (10% heeft SLE)
   • B12: ALPS

2.2 Beleid

 • overleg bloedbank voor uitgebreide kruisproeven
 • foliumzuur
 • lage drempel tromboseprofylaxe
 • onderliggende aandoening behandelen
  • met name medicatie staken: beruchte medicamenten zijn methyldopa, IFN, AB, NSAIDs, kinine, fluda, lorazepam, oxali, carbo, rifampcine, cimetidine
  • ALPS
 • bij niet-gecompenseerde hemolyse
  • overweeg EPO (zie Hartnack et al.), om hemolyse te onderdrukken
  • 1e lijns therapie
   • prednison 1 mg/kg
    • bij stijging tot Hb >6,5 is er sprake van respons, Coombstest mag positief blijven
    • bij respons:
     • 1 mg/kg nog 1 week volhouden
     • daarna in 2 weken afbouwen naar 20 mg/dag, dat 1 maand volhouden
      • meestal: ieder 2 of 3 dagen 10 mg minder
     • dan per 2 weken 2,5 mg afbouwen
  • 2e lijns therapie
   • Momenta-studie (nipolalimab)
   • splenectomie tenzij ALPS of complementactivatie, vooral effectief bij miltlymfoom
   • rituximab, m.n. bij onderliggende B-celmaligniteit of contra-indicatie chirurgie
  • 3e lijns therapie
   • immuunsuppressie: cyclofosfamide, azathioprine, danazol, ciclosporine, mycofenol
   • alemtuzumab (niet in Almere)
   • vincristine
  • bij dreigende ischemie / Hb <3,5
   • transfusie
   • IVIg
   • O2
   • bedrust
   • telemetrie
   • ECG evt. dagelijks herhalen

2.3 Prognose

 • 50% idiopathisch (18% heeft/krijgt uiteindelijk toch lymfoom)
 • 50% secundair
 • verhoogd risico op trombose

3 Koude-agglutinatie

3.1 Onderzoek

 • bij koorts en/of pulmonale klachten: EBV, Mycoplasma (en andere infecties, zie verder)
 • bij artralgie, "malar rash", of cytopenie: ANA
 • op indicatie temperatuurcurve: bij complexe diagnose of bij bepalen beleid rond hartchirurgie (dan T boven amplitude houden)
  • koude agglutinatie: optimum koude-agglutinatie bij 3-4 'C
   • hemolyse wordt m.n. bepaald door activiteit bij 37'C
   • voor klinische relevante dient er activiteit te zijn >28-32 'C (bij Sanquin bij geen antistofwerking bij 32 'C: niet verder gekeken)
  • PCH: bifasisch
  • WAIHA: optimum bij 37 'C

3.1.1 classificatie

 • Primair =Koude-agglutinatie ziekte, d.d.
  • 75% primary cold agglutinin-associated lymphoproliferative disease
   • monoklonale B-celpopulatie in beenmerg met IFT lijkend op MZL, MyD88-negatief
   • LPD bevat zowel maligne als benigne aandoeningen
   • geen andere tekenen van lymfoom, zoals extranodale, nodale of milt-manifestaties
   • zie Randen et al.
  • 25% IgM-gerelateerd fenomeen (geen monoklonale cellen in beenmerg(
 • Secundair =Koude-agglutinatie syndroom
  • infectie, meestal na 2 weken tot 2-3 maanden nadien
   • vooral Mycoplasma, mononucleose
   • verder beschreven: HIV, rubella, influenza, VZV
  • B-NHL: CLL, WM (dan: titer antistof bruikbaar als tumormarker)
  • IgM MGUS
  • autoimmuun: scleroderma, RA

3.2 Prognose

 • >10 jaar mediaan
 • als in gezonde populatie

3.3 Behandeling

 • overleg bloedbank voor uitgebreide kruisproeven
 • foliumzuur
 • koude voorkomen: gericht tegen alle koude-fenomenen, ook anemie
  • koude ruimten
  • koude dranken
  • kleding: oorwarmers, handschoenen, schoenen/sokken, sjaal voor neus, muts
 • bij opname
  • warme infusen/transfusie (maar niet >40, dan hemolyse door hitte) en arm warm houden
  • operaties gevaarlijk! cave hemolytische crise (te overwegen in complexe situaties: temperatuurcurve, warme cardioplegie, plasmaferese)
  • nooit koeling
 • transfusie (kans op hyperhemolyse minder dan bij warmte?)
 • overweeg EPO (zie Hartnack et al.), om hemolyse te onderdrukken
 • onderliggende oorzaak tegengaan
  • infectie
   • antibiotische behandeling
   • vaak spontane resolutie: ontstaat meestal na 2 weken, duurt tot 2-3 maanden nadien
  • auto-immuunziekte behandelen
  • monoklonale B-celmaligniteit: indicatie voor therapie of als primaire koude-agglutinatie
 • systeemtherapie primaire koude-agglutinatie: rituximab-bevattend
  • met M-proteine
   1. monotherapie R, RR >50% ? vaak partieel
   2. indien Hb <6,8 Sobi.PEGCET studie
   3. R-benda (in gemitigeerd schema gezien afhankelijkheid van erytropoiese: 70 mg/m2)
   4. bortezomib (of fludarabine)
   5. anti-complement (eculizumab ineffectief: hemolyse ontstaat proximaal van C5): anti-C1 (Cardinal)
    • behandelt alleen hemolyse en niet de andere koude-fenomenen: koude-fenomenen ontstaan door agglutinatie
    • neemt misschien zelfs toe door toename substraat voor agglutinatie
   6. prednison en splenectomie niet zinvol
  • polyklonaal:
   • anti-complement als bovenbeschreven
   • targeting reticulo-endotheliaal systeem te overwegen, zeker bij gemengd warme/koude-agglutinatie: prednison, splenectomie
  • tijdelijke behandelingen
   • plasmaferese in warme ruimte door grootte antistoffen effectief
    • minimaal 1 plasmavolume per wisseling
    • 1-2 dagen voor chirurgie
    • halfwaardetijd: 5 dagen voor re-accumulatie
    • cryo-filtratie ferese een optie
   • IVIg
    • weinig evidence
    • case reports bij: polyclonal cold hemolysis in mycoplasma pneumonia, to prepare for surgery, CANOMAD

4 Mixed AIHA

 • warme anti-IgG en koude anti-IgM
 • DD/ lymfoom of SLE

5 Pathofysiologie

 • antistof en complement
  • IgM leidt altijd tot C3 waarna IgM weer dissocieert
  • bij geen complement-activatie (C3c/C3d) afbraak via Fc-gamma receptor milt
  • bij sterke complementactivatie voornamelijk via lever
  • bij IgG auto-antistof subclassificatie: IgG2 (en IgA) veroorzaken zelden hemolyse, IgG4 nooit
 • alle koude-syndromen (koude agglutinatie, cryo's, PCH) kunnen
  • na infectie plaats vinden en bij lymfoproliferatieve / auto-immuun ziekte
  • Raynaud veroorzaken
  • anemie geven (cryo's indirect door inflammatie of BM-ziekte)
 • zeldzaam zijn combinaties mogelijk
  • koude-agglutinine en cryo
  • warmte en koude AIHA, dd
   • idiopathic
   • secundair: autoimmuunziekte (SLE)

5.1 Definities

 • complete antistof: agglutineert wel in zoutoplossing
 • incomplete antistof: agglutineert niet in zoutoplossing
  • detecteerbaar met anti-antistof (antiglobuline) zoals bij Coombs-test
  • blokkeert derhalve antigeen: daarna toevoegen complete antistof leidt niet tot agglutinatie
 • hemolysine: stof die (in vitro of) in vivo hemolyse veroorzaakt door kapot maken celmembraan met behulp van complement
 • titer
  • aantal keer verdunning waarna effect nog optreedt
  • bepaald door aviditeit en concentratie
  • bruikbaar om ziekte-activiteit te bepalen
 • thermale amplitude = hoogtste temperatuur waarbij antistof bindt

6 PCH

 • Paroxysmal Cold Hemoglobinuria
 • ten gevolge van IgG-antistof die bindt bij lage temperatuur en bij hoge temperatuur weer dissocieert
 • hemolyse na binding bij lage temperatuur en vervolgens weer opwarmen waarbij complement effectiever lyseert
 • soms ook urticaria of neutropenia (zeldzaam)

6.1 verplicht onderzoek

 • syfilis
 • post-virale infectie (varicella, mazelen, bof, EBV, CMV)
 • post-bacteriele infectie (Mycoplasma, Klebsiella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae)
 • post-mazelen vaccinatie
 • autoimmuunziekte
 • lymphoom of CLL

7 Tabel

  Warmte Koude PCH cryo
synoniem AIHA (!), WAIHA CAD, CAS Donath-L
-- bifasische hemolysinen
 
epidemiologie ? vrouw, >70 jaar vaak kind  
koude-afhankelijkheid - + + +
na EBV/Mycoplasma - dan vaak: I bij EBV, i bij Mycoplasma@ + -
specifieke oorzaak medicatie, ALPS, IBD - syfilis  
WM/CLL/SLE/HIV + + CLL/lymfoom -
hemolyse       nee
agglutinatie - + door grote afstand antigeenbinding -  
sferocytose ++ +/-    
intravasculair heel zeldzaam 15% (vooral bij 2e reden inflammatie^) +  
ANTISTOF        
DAT IgG +/- C3, 10% alleen C3, 3% neg (PCH?) sterk anti-C3 (25% ook zwak IgG) anti-C3, en negatief tussen aanval, geen IgG  
antistof IgG (soms met IgA), zelden alleen IgA/IgM
IgG1 vnl, soms IgG3
IgM (zelden IgG of IgA), 94% kappa IgG  
specificiteit vaak polyklonaal panagglutinine; rhesus, soms Kell (allo-as is specifiek) vaak I of i; zelden H/Pr: lymfoom P  
MGUS zelden vaak, als afwezig: vaak infectie/auto-immuun geen +/-
titer   hoog: minimaal >64, pas relevant >512, vaak >2048 matig, <1:160  
normale populatie 1% populatie DAT+ zonder hemolyse titer <4 bij 95% bloeddonoren    
temperatuurcurve optimum bij 37 'C optimum 3-4%, bij 37 'C mn relevant, moet bij 32 'C voor klinische activiteit bifasisch#  
diagnose Coombs+ hemolyse, sferocytose, geen CAD (of PCH) hemolyse bij C3 in Coombs en titer >64 bij 4 'C    
 • C3 = C3b
 • # IgG-antistof die bindt bij lage temperatuur en bij hoge temperatuur dissocieert, hemolyse na binding bij opwarmen
 • ^ inflammatie is bijv. chirurgie! anders remt CD55 complement
 • @ I komt bij 99% van de populatie voor, i bij 1%

8 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-07-25 di 14:37