Autoimmuun hemolytische anemie (AIHA)

Inhoudsopgave

1 Verplicht onderzoek

 • bij verdenking AIHA ter differentiatie
  • koude-fenomenen: acrocyanose, Raynaud (vaak zonder hyperemie), dysfagie bij koude substantie, livedo
  • intravasculair: hemoglobinemia, hemoglobinurie, hemosiderinurie, rode / rood-bruine / cola-kleurige urine, been/flankpijn, koude rillingen, koorts
  • diff: sferocytose (warm), agglutinatie en vals-hoog MCV (koude)
  • Coombs en specificering: IgG of C3d ?
   • bij IgG auto-antistof subclassificatie: IgG2 en IgA veroorzaken zelden hemolyse, IgG4 nooit
   • negatief en onbegrepen: IgA testen (Coombstest is polyspecifiek antiglobulinereagens: anti-IgG en -C3d), evt IFT of super-Coombs?
   • IgM leidt altijd tot C3
   • bij geen complement-activatie (C3c/C3d) afbraak via Fc-gamma receptor milt, bij sterke complementactivatie voornamelijk via lever
  • IAT / eluaat: bepaling antigeen auto-antistof
   • IAT maakt (door lysis van ery's) antistoffen soms meer avide
  • M-proteine
  • titerbepaling
 • overleg bloedbank voor uitgebreide kruisproeven
 • belangrijk: bij koude-syndroom bloed warm afnemen
 • op indicatie: temperatuurcurve; bij complexe diagnose of bij bepalen beleid
  • geplande chirurgie, met name bij hartchirurgie (temperatuur boven amplitude houden bij chirurgie bijv.)
  • belangrijkste deel: agglutinatie bij lichaamstemperatuur (>28/30 'C)

2 Warmte AIHA

2.1 Verplicht onderzoek

 • gericht op onderliggende oorzaak
  • anamnese: recente transfusie? inflammatoire darmziekte? ALPS?
  • lab:
   • standaard: onderliggende leukemie/CLL?
   • HIV-test
   • Ig's: CVID? ALPS?
   • ANA (10% heeft SLE)
   • B12: ALPS
  • CT hals t/m abdomen: maligniteit?
  • beenmergonderzoek

2.2 Beleid

 • foliumzuur
 • cave tromboseprofylaxe
 • onderliggende aandoening behandelen
  • met name medicatie staken
   • beruchte medicatie: methyldopa, IFN, AB, NSAIDs, kinine, fluda, lorazepam, oxali, carbo, rifampcine, cimetidine
  • ALPS
 • 1e lijns therapie
  • prednison 1 mg/kg
   • bij Hb >6,5 is er sprake van respons, Coombstest mag positief blijven
   • bij respons:
    • 1 mg/kg nog 1 week volhouden
    • daarna in 2 weken afbouwen naar 20 mg/dag, dat 1 maand volhouden
     • meestal: ieder 2 of 3 dagen 10 mg minder
    • dan per 2 weken 2,5 mg afbouwen
 • 2e lijns therapie
  • splenectomie tenzij ALPS of complementactivatie, vooral effectief bij miltlymfoom
  • rituximab, m.n. bij onderliggende B-celmaligniteit of contra-indicatie chirurgie
 • 3e lijns therapie
  • immuunsuppressie: cyclofosfamide, azathioprine, danazol, ciclosporine, mycofenol
  • alemtuzumab (niet in Almere)
  • vincristine
 • bij dreigende ischemie / Hb <3,5
  • transfusie
  • IVIg
  • O2
  • bedrust
  • telemetrie
  • ECG evt. dagelijks herhalen
 • EPO te overwegen

2.3 Prognose

 • 50% idiopathisch, 50% secundair
  • idiopathisch: 18% heeft/krijgt uiteindelijk toch lymfoom
 • verhoogd risico op trombose

3 Koude-agglutinatie

3.1 Inleiding

 • alle koude-syndromen (koude agglutinatie, cryo's, PCH) kunnen
  • na infectie plaats vinden en bij lymfoproliferatieve / auto-immuun ziekte
  • Raynaud veroorzaken
  • anemie geven (cryo's alleen indirect door inflammatie of BM-ziekte)
 • zeldzaam combinaties mogelijk
  • koude-agglutinine en cryo
  • warm and cold antibodies, dd
   • idiopathic
   • secundair: autoimmuunziekte (SLE)

3.2 onderzoek

 • koorts en/of pulmonale klachten: gericht op infectie, EBV, Mycoplasma
 • ANA: bij arthralgie, malar rash, or cytopenie
 • bij geen verklaring (en zeker bij B-symptomen, klieren, hepatosplenomegalie, cytopenie; of oudere): CT / BM / M-proteine / lichte keten
 • titer

3.2.1 Classificatie

 • Primair =Koude-agglutinatie ziekte
  • ws low-grade monoklonale beenmergziekte: immunofenotype MZL
  • 5-10% gaat over in lymfoom
 • Secundair =Koude-agglutinatie syndroom
  • B-NHL: CLL, WM, anders
   • dan titer antistof bruikbaar als tumormarker
  • Infection, meestal na 2 weken tot 2-3 maanden nadien
   • vooral Mycoplasma, mononucleose
   • verder beschreven: HIV, rubella, influenza, or VZV
  • Monoclonal IgM gammopathy
  • Autoimmuun: scleroderma, RA

3.3 prognose

 • >10 jaar mediaan
 • als in gezonde populatie

3.4 behandeling

 • foliumzuur
 • koude voorkomen: gericht tegen alle koude-fenomenen, ook anemie
  • koude ruimten
  • koude dranken
  • kleding: oorwarmers, handschoenen, schoenen/sokken, sjaal voor neus, muts
 • bij opname
  • warme infusen/transfusie (maar niet >40, dan hemolyse door hitte) en arm warm houden
  • operaties gevaarlijk! cave hemolytische crise: temperatuurcurve, warme cardioplegie, plasmaferese
  • nooit koeling
 • tijdelijke maatregelen tegen anemie
  • transfusie
   • auto-antistof interfereert niet zolang bloedbank het maar weet en bloed warm afgenomen wordt
  • plasmaferese door grootte antistoffen effectief
   • minimaal 1 plasmavolume per wisseling
   • in warme ruimte
   • 1-2 dagen voor chirurgie

hh - halfwaardetijd 5 dagen voor re-accumulatie

 • cryo-filtratie ferese een optie
 • IVIg
  • weinig evidence
  • case reports bij: polyclonal cold hemolysis in mycoplasma pneumonia, to prepare for surgery, CANOMAD
 • evt. EPO bij geringe reticulocytose door inadequate beenmergrespons
 • productie antistof tegengaan
  • onderliggende oorzaak tegengaan
   • infectie
    • spontane resolutie: ontstaat meestal na 2 weken, duurt tot 2-3 maanden nadien
    • antibiotische behandeling
   • auto-immuunziekte behandelen
  • polyklonaal: targeting reticulo-endotheliaal systeem te overwegen, zeker bij gemengd warme/koude-agglutinatie: prednison, splenectomie
  • monoklonaal
   • prednison en splenectomie niet zinvol
   • B-celmaligniteit
    • indicatie voor therapie
    • antistof tumorparameter
   • primaire koude-agglutinatie
    • rituximab-bevattend schema meest effectieve vorm van immuunsuppressie
     • RR >50% ? vaak partieel
     • R-benda ook goede optie (minder vaak gegeven: R-fluda, R-prednison, R-IFN)
    • specifieke B-celziekte zoals MGUS of na falen op R: bortezomib
    • anders: cyclofosfamide, chloorambucil, IFN-a
 • anti-complement
  • behandelt alleen hemolyse en niet de andere koude-fenomenen
   • koude-fenomenen ontstaan door agglutinatie
  • C1q
  • eculizumab ineffectief: hemolyse ontstaat proximaal van C5

4 PCH

 • Paroxysmal Cold Hemoglobinuria
 • Soms ook: Urticaria, Neutropenia (rare)

4.1 verplicht onderzoek

 • Secondary or tertiary syphilis
 • Post-viral infection (eg, varicella, measles, mumps, EBV, CMV)
 • Post-bacterial infection (eg, Mycoplasma, Klebsiella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae)
 • Post-measles vaccine
 • Autoimmune disorders
 • Lymphoma or CLL

5 Tabel

  Warmte Koude PCH cryo
synoniem AIHA (!), WAIHA CAD, CAS Donath-L
-- bifasische hemolysinen
 
epidemiologie ? vrouw, >70 jaar vaak kind  
koude-afhankelijkheid - + + +
na EBV/Mycoplasma - dan vaak: I bij EBV, i bij Mycoplasma@ + -
specifieke oorzaak medicatie, ALPS, IBD - syfilis  
MGUS zelden vaak, dan IgM-kappa    
WM/CLL/SLE/HIV + + CLL/lymfoom -
VORM HEMOLYSE       geen
agglutinatie - + door grote afstand antigeenbinding -  
sferocytose ++ +/-    
intravasculair heel zeldzaam 15% (vooral bij 2e reden inflammatie^) +  
ANTISTOF        
DAT IgG e/o C3, 3% negatief sterk anti-C3 (25% ook zwak warm) anti-C3, en negatief tussen aanval, geen IgG  
antistof IgG (soms met IgA), zelden IgA/IgM IgM (zelden IgG of IgA), 94% kappa IgG  
specificiteit vaak niet polymorf (rhesus, soms Kell) vaak I of i; zelden H/Pr: lymfoom P  
M-proteine zeldzaam als afwezig: vaak infectie/auto-immuun - +/-
titer   hoog: minimaal >64, pas relevant >512, vaak >2048 matig, <1:160  
normale populatie 8% zonder hemolyse titer <4 bij 95% bloeddonoren    
temperatuurcurve actief bij 37 'C actief bij 32 'C, moet >28 'C bifasisch#  
diagnose Coombs+ hemolyse + sferocytose, geen CAD hemolyse bij C3 in Coombs en titer >64 bij 4 'C    
 • # bind ery en complement bij kou, hemolyse bij opwarmen
 • ^ inflammatie is bijv. chirurgie! anders remt CD55 complementpa
 • @ I komt bij 99% van de populatie voor, i bij 1%

6 Definities

 • complete antistof: agglutineert wel in zoutoplossing
 • incomplete antistof: agglutineert niet in zoutoplossing
  • detecteerbaar met anti-antistof (antiglobuline) zoals bij Coombs-test
  • blokkeert derhalve antigeen: daarna toevoegen complete antistof leidt niet tot agglutinatie
 • hemolysine: stof die (in vitro of) in vivo hemolyse veroorzaakt door kapot maken celmembraan met behulp van complement
 • titer
  • aantal keer verdunning waarna effect nog optreedt
  • bepaald door aviditeit en concentratie
  • bruikbaar om ziekte-activiteit te bepalen

7 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-04-22 ma 12:59

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate