Burkitt-lymfoom (BL)

Inhoudsopgave

1 Verplicht onderzoek

 • polyneuropathie?
 • HIV-test
 • PET-CT
 • cumulatieve dosis anthracycline / cardiale comorbiditeit / RT thorax
 • algemeen lab
 • indien relevant zwangerschapstest
 • tumorlysislab (urinezuur, HCO3-, lactaat, PO4-, Ca+)
 • bloedgroep
 • morfologie PB (verdenking APL?! dan spoed-PCR PML-RARa)
 • verdenking hyperviscositeit: fundoscopie, X-thorax
 • aPTT/PT en indien afwijkend complete DIS-screening
 • evt. IFT PB pro diagnosi
 • beenmergonderzoek (ook buiten kantooruren)
  • aspiraat, immunofenotypering
  • botbiopt
 • ECG en X-thorax
 • bij behandeling
  • HBV, HCV
  • premenopauzale vrouw: anticonceptie tot half jaar na behandeling, fertiliteitsbesparende ingreep bespreken, orgametril
  • man: anticonceptie tot half jaar na behandeling, semenpreservatie
  • indien afkomstig uit endemisch gebied of expositie aan open tuberculose in verleden
   • Mantoux
   • bij snelle start immuunsuppressie: IGRA
  • indien afkomstig uit endemisch gebied: Strongyloidesserologie
  • focus gebit
   • bij meteen klinisch therapie: icc kaakchirurgie/tandheelkunde
   • bij poliklinische behandeling: consult eigen tandarts, zeker bij lang geen tandartsbezoek of klachten
  • voorbereiding HIC (dag voor start behandeling)
   • echogeleide CVL (trombo's tevoren >50)
   • ejectiefractie / GSA-scan (of echo cor)

2 Therapie

2.1 Altijd overwegen

 • grote kans op tumorlysis
  • profylaxe middels fasturtec tenzij geen residuale ziekte
  • overweeg rituximab pas na 1e kuur te geven vanwege risico op tumorlysis
 • bij hoog-risico BL 30% op CZS-recidief/lokalisatie: altijd CZS-profylaxe
 • BL is een HIV-geassocieerd lymfoom, altijd uitsluiten gezien noodzaak
  • cART
  • aanvullende infectierisico
 • indien hoge concentratie paraproteine: cave erytrocytentransfusie
 • vitamine K-antagonisten/NOAC overzetten op LMWH

2.2 Eerste lijn

 • laag-risico:
  • groep A volgens LMB-protocol
   • 3x DA-EPOCH-R (kuurschema volgens HOVON 127)
   • 3x R-COPAD q 21 dagen
  • "niet-groep A" volgens LMB-protocol: 4x R-CODOX-M
  • referenties:
   • Dunleavy, 2018.
   • Dunleavy. Low-Intensity Therapy in Adults with Burkitt's Lymphoma. N Engl J Med. 2013;369(20):1915-1925.
 • hoog-risico
  • controle-arm HOVON 127 (tot 75 jaar): 2x R-CODOX-M / R-IVAC
  • Burkitt met CZS-lokalisatie: groep C LMB-protocol
Table 1: cumulatieve doseringen chemotherapie per cyclus per kuur
in mg/m2 adria etoposide cyclo vincr
CHOP 50 0 750 1,4
DA-EPOCH-R 40 200 750 1,6
COPAD 60 0 1500 4 mg

3 risicoclassificatie

 • hoog-risico volgens HOVON 123: een van de volgende
  • verhoogd LDH
  • WHO ≥2
  • stadium III of IV
  • massa ≥10 cm
 • groep A volgens LMB-protocol: alle van de volgende
  • normaal LDH
  • geheel gereseceerd
  • geen liquorlokalisatie
  • geen beenmerglokalisatie
  • geen nodale of abdominale lokalisatie
  • stadium I: nodale lokalisatie
  • stadium II: abdominale lokalisatie

4 DA-EPOCH-R

 • bij Burkitt bij cyclus 1-4:
  • op dag 1: MTX 15 mg + prednison 25 mg i.t.
  • op dag 5: cytarabine 70 mg
  • in totaal 8 giften intrathecale medicatie dus

5 referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-06-19 wo 11:20

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)