Burkitt-lymfoom (BL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 Onderzoek

2 Therapie

2.1 Altijd overwegen

 • grote kans op tumorlysis
  • profylaxe middels fasturtec tenzij geen residuale ziekte
  • overweeg rituximab pas na 1e kuur te geven
 • hoog-risico BL: 30% op CZS-recidief/lokalisatie → altijd CZS-profylaxe
 • BL is een HIV-geassocieerd lymfoom, altijd uitsluiten gezien
  • noodzaak cART
  • aanvullende infectierisico
 • indien hoog leukocytenaantal of concentratie paraproteine (1, 2): cave erytrocytentransfusie
 • vitamine K-antagonisten/NOAC overzetten op LMWH
 • indien snelle behandeling geïndiceerd is kan in afwachting van de diagnose (PA en FISH moeten wel zijn afgenomen) gestart worden met cyclofosfamide 300 mg per dag en prednison 100 mg per dag gedurende drie dagen.

2.2 Eerste lijn

2.2.1 laag-risico:

2.2.2 hoog-risico

 • controle-arm HOVON 127 (tot 75 jaar): 2x R-CODOX-M / R-IVAC
 • Burkitt met CZS-lokalisatie: groep C LMB-protocol
Table 1: cumulatieve doseringen chemotherapie per cyclus per kuur
in mg/m2 adria etoposide cyclo vincr
CHOP 50 0 750 1,4
DA-EPOCH-R 40 200 750 1,6
COPAD 60 0 1500 4 mg

3 Risicoclassificatie

 • hoog-risico volgens HOVON 123: een van de volgende
  • verhoogd LDH
  • WHO ≥2
  • stadium III of IV
  • massa ≥10 cm
 • groep A volgens LMB-protocol: alle van de volgende
  • normaal LDH
  • geheel gereseceerd
  • geen liquorlokalisatie
  • geen beenmerglokalisatie
  • geen nodale of abdominale lokalisatie
  • stadium I: nodale lokalisatie
  • stadium II: abdominale lokalisatie

4 DA-EPOCH-R

 • bij Burkitt bij cyclus 1-4:
  • op dag 1: MTX 15 mg + prednison 25 mg i.t.
  • op dag 5: cytarabine 70 mg
  • in totaal 8 giften intrathecale medicatie dus

5 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2020-11-26 do 17:57