Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 verplicht onderzoek

1.1 aanvullend onderzoek

 • anamnese:
  • alarmsymptomen maligniteit
  • dieet: kinine-houdende producten: tonic / bitter lemon
  • medicatie, zie verder
  • alcoholgebruik
  • familie-anamnese: AML / MDS / trombopenie, doofheid1
  • recente transfusie
 • lichamelijk onderzoek:
  • lymfadenopathie
  • splenomegalie
  • hemorragische diathese
 • bloedonderzoek:
  • bloedbeeld met MCV
  • uitstrijkje perifeer bloed: dysplasie, maligne lymfocyten, May-Hegglin
  • leverproeven
  • IgA / IgM / IgG (B-celmaligniteit of CVID)
  • fragmentocyten, hemolyseparameters met Coombs (TTP, Evans)
  • aPTT / PT (aPS of DIS)
  • CRP (sepsis)
  • serologie HBV (rituximab), HCV, HIV
  • auto-antistoffen (MEIPA, ELISA, immunobead)
   • direct MAIPA: 49% sensitiviteit, specificiteit 93% (ASH educational, Kelton, 2018)
    • dus negatieve test sluit niet uit
   • indirect MAIPA: 18%, spec 96%
 • echo milt indien lichamelijk onderzoek niet goed mogelijk is
 • eerder normaal trombocytengetal?

1.2 indicatie beenmergonderzoek

 • falen op eerstelijns therapie
 • leeftijd geen criterium
 • trombopenie geen contra-indicatie voor botbiopt

1.3 op indicatie

 • TPO
 • miltscan
 • trombocyten in citraat bij geen bloedingsneiging
 • bij bijpassende kliniek:
  • D-dimeren, fibrinogeen (bij verdenking DIS)
  • LE- en RA-serologie
  • HAV, HBV, HEV, EBV/CMV
  • HIT-antistoffen / 5xT-score
  • alloimmuun antistoffen (gericht tegen HPA-1a, PTP)
 • congenitaal en/of trombopathie
  • vWF-activiteit
  • DNA-diagnostiek erfelijke trombopenie
  • diagnostiek Bernard-Soulier of Glanzman
 • van dubieuze waarde (in principe niet verrichten):
  • H.pylori-diagnostiek

2 diagnose

 • grote kans op foute diangose (Arnold, Blood Advances, 2016), zeker bij TR >20
 • criteria
  • TR <100
  • uitsluiten andere oorzaken trombopenie
  • respons op prednison/IVIG (of onderliggende oorzaak) wijst sterk op primaire/secundaire ITP
  • hoog TPO past niet bij ITP (laag TPO kan bij ITP en MDS)
 • bij trombopenie zonder indicatie therapie en zonder alternatieve verklaring: werkdiagnose ITP en vervolgen
 • nog niet mogelijk: reticulated platelets (Kurata, 2001, Briggs 2004): vervanging TPO?

3 DD geisoleerde trombopenie

 • artefact
  • pseudotrombopenie
 • toegenomen afbraak
  • primaire ITP
  • secundaire ITP
   • auto-immuunziekten
   • lymfoproliferatieve ziekte
   • acute virale infectie (EBV, CMV, rubella) en dengue / malaria
   • chronische virale infectie zoals HIV / HCV
   • ALPS
   • anti-fosfolipidensyndroom (eerder trombose, verlengde aPTT)
   • post-stamceltransplantatie
   • geassocieerd met CVID
   • medicatie / HIT
   • dieet (kinine-bevattende dranken)
  • splenomegalie
 • afgenomen aanmaak
  • MDS
  • verworven amegakaryocytaire aplasie
  • congenitale trombopenie
   • giant platelet syndrome
   • May-Hegglin anomalie
   • syndroom Wiskott-Aldrich, Alport, Fanconi, thrombocytopenia-absent radius (TAR)
   • doofheid: DIAPH1-mutatie, MYH9-gerelateerde ziekten
  • alcoholgebruik
  • ziekte van Von Willebrand, type 2B
  • syndroom van Bernard-Soulier (CD42) of Glanzman (CD41, CD61)
 • toegenomen verbruik
  • grote bloeding, dan vaak ook verdunning door transfusies
  • DIS
  • TTP/TMA
  • posttransfusie purpura
 • wisselende trombopenie meestal: sepsis/DIC of HIT/medicatie/kinine

4 therapie

4.1 indicatie therapie

 • bloedingsneiging en trombo's <50
 • dwingende indicatie antistolling en <50
 • alleen in eerstelijn: geen bloedingsneiging maar <20 (of <30 bij risicofactoren bloeding)

4.2 altijd overwegen

 • tranexaminezuur: 4dd 1000 mg, contra-indicatie: hematurie
 • lokale applicatie (neusbloeding, mondslijmvliesbloeding)
 • bij menstruerende vrouwen onderdrukken menstruatie middels progestageen, bijv. 1dd 5 mg primolut
 • staken antistolling
 • evt. stress-schema steroiden rond chirurgie
 • behandelen hypertensie
 • obstipatie vermijden
 • geen NSAID's

4.3 lijnen therapie

 1. steroiden: 3x dexamethason 40 mg 4 dagen 1dd q14 dagen (Mazzucconi, Blood, 2018)
  • maak altijd blokje af maar stop na
   • recidief tijdens therapiena
   • bereiken CR
  • 80% respons (tot 3 weken na start), 30% langdurig, zelden eerder dan na 2 dagen
   • alternatief: hoge dosis prednison 1 mg/kg, respons na 4 dagen, nadelen:
 2. goede opties bij recidief ITP, shared-decision:
  • splenectomie, liefst laparoscopisch
   • liefst tevoren trombocyten >50 middels overbruggingstherapie (bv. middels dexa indien eerder kortdurende respons steroiden, IVIg of TPO-agonisten)
   • evt. peroperatieve trombocyten na afklemmen a.lienalis
   • in principe pas vanaf half jaar na diagnose, met name bij jonge patient
   • 60% langdurige remissie, 80% respons, recidieven meestal 1e 6 maanden na chirurgie (cave bijmilt)
   • miltscan: nonsplenic (diffuse and hepatic) vs splenic: stable responses 85% vs. 50% (Palandri et al, 2014)
   • 5% kans op trombose (Boyle, Blood. 2013) waarvan helft 1e 30 dagen, 7% infecties, 1% mortaliteit (Bagrodia, JAMA Surg, 2014; Guan, EJH. 2017)
   • overweeg "extended prophylaxis" (Rottenstreich. World J Surg, 2018)
   • mogelijke complicatie ook pulmonale hypertensie (Crary, Blood, 2009)
  • TPO-agonist
   • gezien toedieningsvorm eerste keus: eltrombopag
   • zeer grote kans op recidief bij staken (>95%), derhalve chronische therapie
   • onbekende lange termijn-effecten, respons 80-85%
   • 2% trombose, 10% infecties, 0% mortaliteit (Gonzalez, Ther Adv Drug, 2018)
  • rituximab 4x 375 mg/m2

4.3.1 keuzehulp

middel doel methode snelheid duur respons responskans
rituximab lange remissie 4 infusen 2-3 maanden 20% >5 jaar 40-60% (geen antistoffen: 20%)
splenectomie genezing operatie 1 week 60% curatie (miltscan: + 85%, - 50%) 80%
TPO-agonist levenslange therapie pillen 2 weken zolang behandeling 80%
middel mortaliteit trombose infectie discontinuatie
rituximab 3-4% 0% 10% 3%
splenectomie 1% 5% 7% n.v.t.
TPO-agonist 0% 3% 10% 5%
 1. na bovenstaande opties
  • alternatieve TPO-agonist: romiplostim, ook bij geen respons op eltrombopag
  • langdurig low-dose steroiden (7,5 mg 1dd of minder) met incidenteel pulsen
  • azathioprine

4.4 ernstige bloeding

 • niet bij alleen natte purpura of petechien
 • IVIg 1 gr/kg/dag gedurende twee dagen
  • respons al mogelijk na 6 uur, gemiddeld na 1-3 dagen, rond de 2-7 dagen ligt piek, duur van de respons is 2-3 weken
  • chronisch gebruik: hoge kosten, kans op hyperviscositeit
 • bij levensbedreigende bloeding, evt. combineren met:
  • hoge dosis steroiden: methylprednisolonstootkuur
  • trombocytentransfusie, liefst tijdens of na inlopen IVIg, dan 1-uurs- en 24-uurs opbrengst bepalen

5 medicatie

 • hoewel in theorie geen enkel medicament is uitgesloten zijn een aantal medicamenten duidelijk geassocieerd met trombopenie, naar George
Abciximab DITP
Alemtuzumab ITP-like syndrome
Amiodaron DITP
Beta-lactam antibiotica (bv, penicilline, cephalosporine) DITP
Carbamazepine DITP
Ceftriaxon DITP
Daptomycine Bone marrow suppression (dose-dependent)
Eptifibatide DITP
Ethambutol DITP
Fenytoine DITP
Furosemide DITP
Goudverbindingen Bone marrow suppression
Haloperidol DITP
Heparine HIT
Ibuprofen DITP; via metaboliet of stof zelf
Irinotecan DITP
Levofloxacine DITP
Linezolid Bone marrow suppression (dose-dependent)
Mirtazapine DITP
MMR vaccine ITP-like syndrome
Naproxen DITP via metaboliet
Oxaliplatin DITP
Paracetamol DITP; via metaboliet
Piperacilline DITP
Quinidine DITP
Quinine DITP
Ranitidine DITP
Rifampine DITP
Simvastatine DITP
Sulfonamiden DITP
Suramine DITP
Tirofiban DITP
Trimethoprim-sulfamethoxazol DITP; antistoffen tegen sulfamethoxazol
Valproinezuur Bone marrow suppression (dose-dependent)
Vancomycin? DITP

6 bijzondere situaties

6.1 zwangerschap

6.1.1 DD

 • vaker komen voor in zwangerschap de diagnosen:
  • zwangerschapstrombopenie (>70, derde trimester)
  • pre-eclampsie (hypertensie, prote├»nurie, derde trimester
  • HELLP: leverproefstoornis (verschil met TTP: HELLP geeft vaak afwijkende stollingstijden, geen neurologische klachten anders dan epilepsie bij eclampsie, herstel binnen 3 dagen na partus
  • TTP
  • ITP

6.1.2 therapie

 • indicatie therapie als buiten zwangerschap en alleen op geleide van trombocytengetal van de moeder
 • trombocytengetal >50: geen consequenties, wel frequent vervolgen (via gynecoloog)
 • anders: streven naar trombocyten >50 ten tijde van bevalling
  • bij trombopenie <50 in principe 1 week voor partus starten met dexamethason
  • bij geen geplande partus ongeveer met week 37
  • trombocytentransfusie tijdens partus
   • <30 bij vaginale partus
   • <50 bij sectio
   • timing bij korte opbrengst: postpartum gezien grootste kans op bloeding die periode
 • eerste keus therapie: glucocorticoid
  • partus niet op korte termijn (<2 weken) verwacht: prednison vanwege geringere steroidexpositie van kind
  • anders dexamethason vanwege voordeel bij foetale longrijping
 • tweede keus: IVIG
 • eerstelijns therapie van keus bij noodzaak tot snelle stijging: combinatie dexamethason en IVIG
  • bijv. bij beginnende partus / indicatie epidurale anesthesie
  • bij bloedingsneiging
 • liever geen rituximab of TPO-agonisten vanwege mogelijk effecten op foetus
 • liever geen splenectomie: bij vroege zwangerschap kans op vroeggeboorte, later lastige procedure bij grote uterus
  • indien noodzakelijk liefst in 2e trimister
 • sectio is op maternale gronden / trombocytenwaarde is hier geen reden voor
 • altijd klinische bevalling
 • in principe geen epidurale anesthesie
 • kunstverlossing zoveel mogelijk vermijden; UpToDate: liever forceps dan vaccuum
 • postnatale zorg via kinderarts vanwege kans op neonatale trombocytopenie
  • kans circa 12%, tot 1 week postpartum, nadir dag 4
  • kans is gecorreleerd met maternale splenectomie en ernst trombopenie
  • maar is ook bij normaal maternaal trombocytengetal mogelijk
  • kans van 1% op ernstige perinatale bloeding

7 toekomst

Voetnoten:

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-03-16 za 11:37

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate