Lymfoplasmocellulair lymfoom, LPL / Waldenström

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 verplicht onderzoek

 • laboratoriumonderzoek inclusief M-proteine
 • stadiering
  • radiologie in principe CT hals t/m abdomen, PET-CT als:
   • curatieve intentie / stadium I-II
   • verdenking transformatie
  • beenmergonderzoek
 • prognose: WM-IPSS
 • overwegen
  • MyD88 om diagnose te stellen
  • CXCR4-mutatie (30%) om respons op ibrutinib te voorspellen
 • definities
  • IgM-gerelateerde ziekte
   • IgM-paraproteine
   • percentage LPL-cellen beenmerg <10%
   • WM-gerelateerde klachten
  • MW
   • IgM-paraproteine
   • percentage LPL-cellen beenmerg >9%
   • twee vormen
    • asymptomatisch / smouldering
    • symptomatisch
  • IgM MGUS
   • IgM-proteine <30 g/L
   • percentage LPL-cellen beenmerg <10%
   • geen klachten

2 diagnose

 • >10% plasmacellen met typisch IFT (zowel lymfoplasmocellulair als plasmocytair)
 • IgM MGUS

3 therapie

3.1 algemeen

 • geen gerandomiseerde studies
 • aan concentratie IgM / M-proteine niet absoluut belang hechten bij beoordeling respons: laagdrempelig andere responsparameter controleren zoals ook percentage infiltratie bij beenmergonderzoek
  • vanwege (vertraagde) flare op rituximab / lange halfwaardetijd IgM
  • soms nog jaren na staken chemotherapie daling IgM

3.2 rituximab

 • in principe altijd rituximab toevoegen aan chemotherapie: verlengt PFS
 • maar pas geven bij IgM <40
  • flare tot 4 maanden na start mogelijk
 • in principe geen onderhoudsbehandeling

3.3 eerstelijns therapie

 • alkyleerders
  • trage respons: kan tot 4 maanden duren
  • DRC21, 6-8x
   • even effectief maar minder myelosuppressief/toxisch dan R-C(H/O)P
  • R-Chl q 28 dagen tot maximale respons plus 2 kuren
   • respons trager dan bij DRC
   • te overwegen bij matige conditie
 • R-bendamustine
  • 95% respons
  • snelste en meest effectieve respons wat betreft PFS
  • argumenten voor R-benda: hoge tumorload (in beenmerg of klieren)
  • gebruikelijke dosisreductie op oudere leeftijd bij Waldenstrom: 70 mg/m2
 • rituximab monotherapie 4x q 1 week bij contra-indicatie CHx of geringe tumorload

3.4 recidief therapie

3.5 recidief / progressie

 1. in Tergooi HOVON 124 fase 2: ixazomib / rituximab / dexamethason
  • tenzij bortezomib- of rituximab-refractair (progressie <6 maanden)
 2. BGB-3111-302: BTK-remmer BGB-3111 versus Ibrutinib
 3. >2 jaar respons: therapie herhalen
 4. <1 jaar respons: allo overwegen indien jong/fit
 5. zelfde schema's als boven
 6. bortezomib-bevattend schema
  • respons met 1,5 maanden
  • liefst monotherapie: BRD bijv. opvallend veel polyneuropathie
 7. ibrutinib
  • pas bij chemorefractoriteit
   • toepassing in eerdere lijnen niet onderbouwd
   • hoge kosten vanwege continueren tot progressie
   • pas vanaf 2e lijn vergoed

3.6 niet doen

 1. lenalidomide, ernstige anemie
 2. thalidomide, polyneuropathie
 3. alemtuzumab, veel toxiciteit

4 Toekomst?

 1. carfilzomib
 2. DRC + bortezomib

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-04-21 zo 13:48

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate