Lymfoplasmocellulair lymfoom, LPL / Waldenström

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • laboratoriumonderzoek inclusief M-proteine
 • stadiering
  • radiologie in principe CT hals t/m abdomen, PET-CT als:
   • curatieve intentie / stadium I-II
   • verdenking transformatie
  • beenmergonderzoek
 • prognose: WM-IPSS
 • diagnostische criteria

1.1 Onderzoek op indicatie

 • MyD88: bij overweging ibrutinib
 • CXCR4-mutatie (30%) om respons op ibrutinib te voorspellen: in principe niet doen

2 Therapie

2.1 algemeen

 • geen gerandomiseerde studies
 • geen consensus volgorde behandelregimes
 • meer dan helft overlijdt (leeftijd >70) aan andere oorzaak dan Waldenström
 • daarom per patient goed te verwachten toxiciteit versus diepte respons afwegen
 • aan concentratie IgM / M-proteine niet absoluut belang hechten bij beoordeling respons: laagdrempelig andere responsparameters controleren zoals ook percentage infiltratie bij beenmergonderzoek
  • vanwege (vertraagde) flare op rituximab / lange halfwaardetijd IgM
  • soms nog jaren na staken chemotherapie daling IgM

2.2 rituximab

 • in principe altijd rituximab toevoegen aan chemotherapie: verlengt PFS, OS niet
 • maar pas geven bij IgM <40: flare tot 4 maanden na start mogelijk
 • geen onderhoudsbehandeling rituximab

2.3 Eerstelijns therapie

 • alkyleerders
  • trage respons: kan tot 4 maanden duren
  • DRC21, 6-8x
   • even effectief maar minder myelosuppressief/toxisch dan R-C(H/O)P
  • R-Chl q 28 dagen tot maximale respons plus 2 kuren
   • respons trager dan bij DRC
   • te overwegen bij matige conditie
 • R-bendamustine
  • 95% respons
  • snelste en meest effectieve respons wat betreft PFS
  • wel fysiek zwaarder dan DRC
  • argumenten voor R-benda: hoge tumorload (in beenmerg of klieren)
  • meestal: 4 kuren of op oudere leeftijd dosisreductie: 70 mg/m2
 • rituximab monotherapie 4x q 1 week bij contra-indicatie CHx of geringe tumorload

2.4 Recidief / Progressie

 1. >2 jaar respons: therapie herhalen
 2. <1 jaar respons: allo overwegen indien jong/fit
 3. zelfde schema's als boven
 4. LYM1002
 5. bortezomib-bevattend schema
  • respons met 1,5 maanden
  • liefst monotherapie: BRD bijv. opvallend veel polyneuropathie
 6. ibrutinib bij chemorefractoriteit
  • toepassing in eerdere lijnen niet onderbouwd
  • hoge kosten vanwege continueren tot progressie
  • pas vanaf 2e lijn vergoed

2.6 Geen indicatie

 1. lenalidomide: ernstige anemie
 2. thalidomide: polyneuropathie
 3. alemtuzumab: veel toxiciteit

3 Prognose

 • zie Castillo, BJH, 2014 met duidelijke curves per leeftijdscategorie
 • IPSSWM
 • LDH ook van prognostische betekenis
Table 1: IPSSWM
leeftijd >65
Hb <11,5 g/dL
TR <100
B2M >3 mg/L
serum IgM >70 g/L

4 Diagnostische criteria

 • IgM-gerelateerde ziekte
  • IgM-paraproteine
  • percentage LPL-cellen beenmerg <10%
  • WM-gerelateerde klachten
 • MW
  • IgM-paraproteine
  • percentage LPL-cellen beenmerg >9%
  • twee vormen
   • asymptomatisch / smouldering
   • symptomatisch
 • IgM MGUS
  • IgM-proteine <30 g/L
  • percentage LPL-cellen beenmerg <10%
  • geen klachten

5 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2021-07-06 di 19:30