Myelofibrose (MF)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 diagnostische criteria

1.1 overte primaire MF

 • all 3 major criteria and at least 1 minor criterion confirmed in 2 consecutive determinations
 • MAJOR
  • Proliferation and atypia of megakaryocytes plsu reticulin and/or collagen fibrosis grades 2-3 on a scale of 0-3
  • Not meeting WHO criteria for ET, PV, BCR-ABL1+ CML, myelodysplastic syndromes, or other myeloid neoplasm
  • Presence of JAK2, CALR or MPL mutation or presence of another clonal markera or absence of reactive myelofibrosis
 • MINOR
  • Anemia not attributed to a comorbid condition
  • Leukocytosis ≥11 x 109/L
  • Palpable splenomegaly
  • LDH increased
  • Leukoerythroblastosis

1.2 prefibrotische primaire MF

 • criteria gelijk aan overte primaire myelofibrose behoudens dat
  • fibrose graad 1 of minder is
  • leukoerytroblastose niet als minor criterium geldt

2 prognose

2.1 IPSS

 • criteria
  • leeftijd >65 jr
  • constitutionele symptomen
   • weight loss >10% of the baseline value in the year preceding PMF diagnosis
   • unexplained fever, or
   • excessive sweats persisting for more than one month
  • Hb <6,2 mmol/L
  • leukocytose >25 x 109/L
  • blasten perifeer bloed >1%
 • punten en betekenis
  • 0 = laag: 135 maanden mediane OS
  • 1 = intermediair-1: 95 maanden mediane OS
  • 2 = intermediair-2, 48 maanden mediane OS
  • 3+ = hoog, 27 maanden mediane OS

2.2 DIPSS score

 • als IPSS maar anemie is 2 punten
 • 0 points - low risk
 • 1 to 2 points - intermediate-1 risk
 • 3 to 4 points - intermediate-2 risk
 • 5 to 6 points - high risk

2.3 DIPSS-plus, vereist cytogenetica (op perifeer bloed)

 • punten
  • DIPSS low risk score - 0 points
  • DIPSS intermediate-1 risk score - 1 point
  • DIPSS intermediate-2 risk score - 2 points
  • DIPSS high risk score - 3 points
  • Unfavorable karyotype - 1 point
  • Platelet count <100,000/microL - 1 point
  • Transfusion need - 1 point
 • Unfavorable karyotype: complex karyotype or one or two abnormalities that include +8, -7/7q-, i(17q), -5/5q-, 12p-, inv(3), or 11q23.
 • DIPPS plus classificatie
  • 0 points - low risk
  • 1 point - intermediate-1 risk
  • 2 to 3 points - intermediate-2 risk
  • 4 to 6 points - high risk

2.4 DIPPS plus inclusief moleculaire diagnostiek

 • very-low-risk disease
  1. low-risk DIPSS Plus score, en
  2. a favorable mutation without a high-risk mutation (eg, CALR+/ASXL1- genotype)
 • low-risk disease
  1. low- or intermediate-1-risk DIPSS Plus score, and
  2. do not have favorable mutations or high-risk mutations (eg, CALR-/ASXL1- genotype)
 • Intermediate-risk disease
  1. intermediate-2-risk DIPSS Plus score in the absence of high-risk mutations (eg, CALR+/ASCL1- or CALR-/ASCL1- genotypes), or
  2. intermediate-2-risk DIPSS Plus score with both a high-risk mutation and a favorable mutation (eg, CALR+/ASXL1+ genotype)
 • high risk disease:
  1. DIPSS plus high risk, of
  2. molecularly high-risk disease
   • high-risk mutation and the absence of favorable mutations (eg, CALR-/ASXL1+ genotype)

3 therapie

3.1 allogene stamceltransplantatie

 • enige curatieve optie
 • bij diagnose te overwegen bij
  • intermediate-2
  • leeftijd <45

3.2 ascal en HVZ

 • ascal overwegen indien trombocytenaantal >400 tenzij
  • trombocyten >1500 x109/l
  • klinisch verhoogde bloedingsneiging
  • verworven von Willebrand type II
 • echter, geen evidence based medicine
 • overige risicofactoren HVZ optimaliseren

3.3 ruxolitinib

 • CAVE: niet abrupt staken maar in 2 weken afbouwen ter preventie van “withdrawal syndroom”
 • indicaties:
  • in 1e lijn bij ernstige invaliderende B-symptomen
  • in 2e lijn bij symptomatische splenomegalie
 • vereist:
  • voor vergoeding: INT-1 volgens IPSS en symptomatische splenomegalie en/of ziektegerelateerde symptomen
  • vermindert niet de resultaten van een allo
  • trombocyten >50
 • trombocytengetal leidend bij therapie
  • begindosis
   • 50-100: 2 dd 5 mg
   • 100-200: 2dd 15 mg
   • >200: 2dd 20 mg
  • evt. per week met 5 mg ophogen
  • maximaal 2dd 25 mg
 • responskans
  • splenomegalie: 35% op >35% volume-afname
 • bijwerkingen: infecties, hoog cholesterol, cytopenie, moeheid, SIRS bij staken
 • interacties: sterke/matige CYP3A4 remmers of tweevoudige remmers van CYP2C9 en CYP3A4
  • Bv. claritromycine, ciprofloxacin, itraconazol, ketoconazol, cimetidine, verapamil
 • kan gecombineerd worden met EPO of danazol

3.4 overige therapie

op geleide van meest uitgesproken onderdeel van de kliniek:

3.4.1 myeloproliferatie

 • indicatie therapie: symptomen myeloprofileratie, trombocytose >1000-1500, leukocytose >25
 • opties:
  1. hydroxyureum
   • werkt soms ook tegen botpijn, B-symptomen, jeuk
  2. bij geen respons α-interferon overwegen
   • met name effectief in vroege celrijke fase
   • beperkt effect op anemie, B-symptomen, miltvolume
   • forse splenomeglie (>6 cm onder de linker ribbenboog): beperkte kans op gunstig effect
  3. busulfan of melfalan
   • indien therapie-refractair of onacceptabele bijwerkingen van andere cytoreductieve therapie
   • duidelijke behandelindicatie en beperkte levensverwachting noodzakelijk (gezien leukemogeniciteit)
   • startdosering busulfan: 2 mg per dag (cave: langdurige cytopenie), melfalan: 2,5 mg 3x per week

3.4.2 anemie (cave anemie door splenomegalie)

 1. EPO
  • te overwegen bij anemie en lage endogene EPO-spiegel
  • cave toename splenomegalie
 2. androgenen
  • danazol 600-800 mg/per dag
  • ~40% respons na 3-6 maanden, de helft duurzame respons
  • daarna 200 mg/dag onderhoudsbehandeling
  • bij voorkeur bij mannen gezien bij vrouwen kans virilisatie

3.4.3 mesenteriaal trombose

 • streef naar
  • Ht <0.45 l/l bij mannen en <0.42 l/l bij vrouwen
  • trombocytenaantal <450 x 109/l
  • evt. leukocyten <10 x 109/l
 • antistolling:
  • afhankelijk van ernst: indicatie voor levenslange antistolling
  • overweeg anders trombocytenaggregatieremming

3.4.4 trombopenie

 • Ruben Mesa, ASH 2018, overweeg HDAC of IMID

3.5 splenectomie en miltbestraling

 • splenectomie
  • hoge kans op complicaties: wordt daarom zelden gedaan, geen eenduidige indicatie
  • pas na overleg consulterend behandelcentrum
  • in principe indicatie bij: anemie en/of trombopenie en/of mechanische bezwaren
  • niet als trombocyten <50 x 109/l
 • miltbestraling
  • gezien hoge kans op pancytopenie lage fractiedosis
  • mediane respons: 6 maanden

3.6 palliatie

 • lokale radiotherapie bij extramedullaire hematopoiese
 • steroiden

4 officiele criteria hydrea-resistentie bij myelofibrose

 • bij laagste dosis noodzakelijk voor effect:
  • ANC <1.0 × 109/L
  • PLT count <100 × 109/L
  • Hb <100 g/L
 • leg ulcers or other unacceptable HU-related nonhematologic toxicities (e.g., mucocutaneous manifestations, gastrointestinal symptoms, pneumonitis, or fever)
 • na 3 maanden ≥2 g/d HU
  • failure to (reduce massive splenomegaly by >50 % by palpation or) resolve splenomegaly-related symptoms, of
  • controversieel:
   • need for phlebotomy to keep Hct <45 %
   • uncontrolled myeloproliferation (i.e., PLT count >400 × 109/L and WBC count >10 × 109/L)

5 toekomst

 • IMID
  • alleen kleine studies positief
  • kan werkzaam zijn tegen B-symptomen of splenomegalie
 • thalidomide
  • 50 mg in combinatie met prednison 0,5 mg/kg gedurende 4 weken
  • daarna dosering prednison in 3 maanden afbouwen
  • alternatief 1 dd 20 mg prednison zoals bij REP-schema
  • kleine fase II studie (n=20): OR 62%, 40% Tx-onafhankelijk, 10% vermindering splenomegalie
  • in een placebo gecontroleerde studie: geen effect 200 mg thalidomide
 • lenalidomide
  • monotherapie of in combinatie met corticosteroïden (bv. 1 dd 10-15 mg d1-21 q 28)
  • vergelijkbare wisselende resultaten
  • meer toxiciteit dan thalidomide en meer patienten stoppen met therapie

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-12-03 ma 19:42

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate