MGUS

Inhoudsopgave

mgus.svg

1 Voetnoten

Nu weggelaten: zeldzame M-proteine-geassocieerde aandoeningen:

  • Koude agglutinatie
  • Verworven von Willebrandziekte
  • Cryoglobulinemie
  • TEMPI
  • C1-esteraseremmerdeficientie
  • Syndroom van Schitzler
  • Syndroom van Bing-Neel

Bij IgA-MGUS kan overwogen worden ongeacht de hoogte van het M-proteine beenmergonderzoek te doen naar aanleiding van Mangiacavalli, EJH, 2013 waarbij ook bij lagere IgA-M-proteine concentraties dan 10 g/L relatief vaak multipel myeloom werd vastgesteld. Dit betrof echter een onderzoek in een tertiair centrum waarbij niet duidelijk is of op basis van andere gronden al een indicatie voor beenmergonderzoek bestond. Naar onze ervaring leidt dit tot frequent beenmergonderzoek zonder klinische consequenties.

2 referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-07-17 wo 21:11

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)