M-proteine en MGUS

Inhoudsopgave

1 verplicht onderzoek

 • A en LO gericht op MM, AL-amyloïdose of B-cellymfoom
 • bloedbeeld, calcium/albumine, kreat, LDH
 • lichte keten-ratio in bloed
 • serum eiwit-elektroforese, immuunfixatie
 • b2-microglobuline en albumine
 • kwantitatieve bepaling van IgG, IgA en IgM
 • 24 uurs-urine: totaaleiwit, elektroforese en immuunfixatie
  • bepaling van M-proteine component kan gebruikt worden om bij proteinurie te bepalen of er sprake is van "gewone proteinurie" (zoals gezien kan worden bij amyloidose) of BJ-proteinurie

1.1 non-IgM MGUS

1.1.1 indicatie CT-skelet/BMP

 • in principe bij:
  • IgG-M-proteïne >15 g/l
  • IgA-M-proteïne >10 g/l
 • en niet bij lichte-keten-MGUS
 • maar altijd bij:
  • hoge concentratie aangedane lichte keten (FLC-ratio >10 of <0,10)
  • A of LO passend bij MM, AL-amyloïdose of B-cellymfoom
  • afwijkend laboratoriumonderzoek (Ca, kreat en bloedbeeld)
 • let op: in de Angelsaksische literatuur geldt een non-IgG MGUS of minimaal afwijkende k/l-ratio al als indicatie voor beenmergonderzoek/CT-skelet
  • dit schat echter de kans progressie tot MM in de toekomst
  • niet de kans op MM op moment van onderzoek

1.1.2 diagnostische criteria

 • bij indicatie CT-skelet/BMP
  • klonale plasmacellen beenmerg <10%, en
  • geen eindorgaanschade, en
  • bij zware keten MGUS: M-proteine <30 g/L, of
  • bij lichte ketens:
   • afwijkende FLC-ratio
   • toename betrokken lichte keten
   • geen zware keten bij immuunfixatie
   • <500 mg/24 uur BJ-proteinurie
 • anders: werkdiagnose MGUS

1.2 IgM MGUS

 • indicatie BMP / CT hals t/m abdomen
  • IgG-M-proteïne >10 g/l
  • hoge concentratie aangedane lichte keten (FLC-ratio >10 of <0,10)
  • A of LO passend bij MM, AL-amyloïdose of B-cellymfoom
  • afwijkend laboratoriumonderzoek (Ca, kreat en bloedbeeld)

1.2.1 diagnostische criteria

 • bij indicatie CT/BMP
  • beenmerginfiltratie <10%, en
  • geen eindorgaanschade, en
  • M-proteine <30 g/L
 • anders: werkdiagnose MGUS
 • let op: Second International Workshop on Waldenstrom’s

Macroglobulinemia eist

 • ook geen IgM-gerelateerde klachten, en
 • volledige afwezigheid infiltratie door LPL-cellen

2 beleid

 • controle na 4 maandenk
 • daarna jaarlijks
  • evt. via huisarts

3 referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-05-10 vr 10:20

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate