MGUS

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

Klik hier voor de work-up:

mgus.png

2 DD

 • Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS)
 • Biclonal gammopathy of undetermined significance
 • Idiopathic Bence Jones proteinuria
 • Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS)
 • POEMS syndrome, osteosclerotic myeloma
 • Castleman disease
 • AL (light chain) amyloidosis, light chain and heavy chain deposition diseases
 • Solitary plasmacytoma
 • Multiple myeloma, smoldering multiple myeloma
 • B cell lymphoproliferative disorders
  • Non-Hodgkin lymphoma
  • Chronic lymphocytic leukemia
  • Lymphoplasmacytic lymphoma (Waldenstr√∂m macroglobulinemia)
  • Post-transplant monoclonal gammopathies
  • Heavy chain diseases
 • Connective tissue disorders*
  • Systemic lupus erythematosus
  • Rheumatoid arthritis
  • Sj√∂gren syndrome
  • Scleroderma
  • Psoriatic arthritis
  • Polymyalgia rheumatic
 • Infections
  • Hepatitis C virus infection
  • HIV/AIDS
 • Dermatologic disorders
  • Scleredema (scleromyxedema), lichen myxedematosus
  • Diffuse plane xanthomatosis
  • Subcorneal pustular dermatosis
  • Necrobiotic xanthogranuloma
  • Pyoderma gangrenosum
 • Renal disorders
  • Antiglomerular basement membrane disease
  • C3 glomerulonephritis
  • Dense deposit disease
  • Fibrillary glomerulonephritis
  • Light chain proximal tubulopathy
  • Membranous nephropathy
  • Monoclonal immunoglobulin deposition disease
  • Proliferative glomerulonephritis with monoclonal immunoglobulin deposits
 • Neurologic disorders
  • CANOMAD (chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, IgM paraprotein, cold agglutinins, and disialosyl antibodies)
  • Sensorimotor neuropathy with MGUS
  • Sporadic late-onset nemaline myopathy
  • Corneal copper deposition
  • Crystalline keratopathy
 • Miscellaneous disorders
  • Capillary leak syndrome
  • Insulin autoimmune syndrome
  • Crystal-storing histiocytosis
  • Gaucher disease

Zeldzame M-proteine-geassocieerde aandoeningen:

 • Koude agglutinatie
 • Verworven von Willebrandziekte
 • Cryoglobulinemie
 • TEMPI
 • C1-esteraseremmerdeficientie
 • Syndroom van Schitzler
 • Syndroom van Bing-Neel

3 Brief

MGUS komt bij ongeveer 3% van de mensen boven de 50 jaar voor. Het is een risicofactor voor het ontwikkelen van een multipel myeloom, wat per jaar bij ongeveer 1% van de patienten
gebeurt. De mediane overleving van patienten met een MGUS benadert die van op leeftijd gematchte controle-personen.

Mede op verzoek van patiente dragen wij de controle van haar MGUS graag weer aan u over. Het advies is jaarlijks op progressie tot multipel myeloom te controleren. Dit kan d.m.v. anamnese en eenvoudig laboratoriumonderzoek, te weten een bloedbeeld, calcium, albumine, kreatinine en paraproteine. Zaken die bij progressie passen zijn o.a. constitutionele klachten, anaemie (vermoeidheid en dyspnoe), hypercalciemie (polyurie), osteolytische bothaarden met botbpijn, nierinsufficientie en een oplopend paraproteine.

Uiteraard kan progressie ook tussentijds en acuut optreden. Wij adviseerden bij klachten contact met u op te nemen. Wij zijn te allen tijde beschikbaar voor overleg.

4 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2021-06-07 ma 14:18