T-cellymfoom

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 definities

 • specifiek beleid bij
  • NK-T, nasal type
  • AITL
  • Alk-positief of CD30-positief ALCL
  • ab panniculitis like
 • anders als PTCL nno
  • Alk-negatief ALCL
  • AITL
  • gd-TCL
  • EATL

2 therapie

2.1 algemeen

 • vanwege verminderde cellulaire afweer bij T-NHL: profylaxe middels cotrimoxazol/valaciclovir bij chemotherapie

2.2 eerstelijns therapie

 • AITL
  • bij EBV-positief AITL
   • rituximab vaak toegevoegd aan chemotherapie
   • echterm slechts een studie met rituximab verricht: geen effect
   • ter overweging, EBV-positief en laag stadium: monotherapie rituximab?
  • toevoeging etoposide aan CHOP dubieus
  • in tweede lijn lenalidomide te overwegen
 • NK/T-cel, nasal type
  • denk ook aan MRI, EBV-PCR
  • anthracycline-bevattende therapie geen effect bij hogere stadia
  • GDP alleen ervaring mee bij Aziatische patienten
  • dosis RT 54-60 Gy
  • weinig consensus over therapie
  • gelokaliseerd, stadium I (of evt. stadium II als gelokaliseerd)
   • laag-risico (Yang Y 2015 –> Kim SJ 2016, PINK-E score): alleen radiotherapie, OS 87%
   • anders: lokale RT met chemotherapie
   • minder fit: RT gevolgd door CHx
   • welke chemotherapie? gezien ineffectiviteit CHOP bij gevorderd stadium geen CHOP, dus GDP of (modified SMILE)?
  • gevorderd
   • SMILE
   • alternatieven: SMILE, ander L-asparaginase bevattend schema (DeVIC) /gemcitabine (GDP)-bevattende therapie
   • RT toevoegen?
   • consolidatie: SCT?
  • tweedelijn
   • PD-L1?
   • CD-30? brentuximab
  • responsmeting
   • EBV
   • PET-CT
  • prognose
   • gelokaliseerd: 25% recidief
   • gevorderd: 80% recidief
  • referenties
 • overig
  • stadium I
   • anders:
    • <65 jaar: 3x CHOEP-21 waarna RT
    • >65 jaar: 2x CHOP-21 waarna RT
  • stadium II-IV
   • ab panniculitis-like TCL: prednison
   • Alk-pos ALCL en <65 jaar: 8x CHOEP-14
   • Alk-pos ALCL en >65: 6x CHOP-21
   • ander T-NHL en <65 jaar: 6x CHOEP-14 en ASCT
   • ander T-NHL en >65 jaar: 6x CHOP-21

2.3 tweedelijns therapie

 1. nog geen AuSCT en <65-70: DHAP / VIM / DHAP / BEAM als DGBCL maar zonder rituximab
 2. allogene stamceltransplantatie? 1, inductie:
  • CD30-positief ALCL: 6x brentuximab, 80% respons
  • ander CD30-positief T-NHL (soms PTCL, 50% EATL, AITL): 6x brentuximab niet geregistreerd maar te overwegen
 3. CDK9-studie

3 toekomst

 • pralatrexaat
 • romidepsin

4 prognose

 • PTCL-NOS: 10% overlijdt binnen paar maanden, 10% leeft na 10 jaar 2
 • ACLC 3
  • Alk-: 10% overlijdt binnen paar maanden, 10-30% leeft na 10 jaar
  • Alk+: 60% leeft na 10 jaar

Voetnoten:

1

EBMT 2009 waarde allo

2

Weisenberger, 2011 - n=340

3

Savage, 2008, n=159 systemisch, 55% Alk+ en 45% Alk0

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-10-14 zo 19:06

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate