T-cellymfoom

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 Verplicht onderzoek

 • standaard lab
 • PET-CT
 • beenmergonderzoek
NK-T nasal type MRI
risicoscore volgens Yang en PINK-E
EBV-geassocieerd lymfoom PCR EBV
dunne darmtumor / EATL coeliakie?
hepatosplenisch γδ-lymfoom Crohn/infliximab of immuunsuppressie?

2 Therapie

2.1 Algemeen

2.2 PTCL nno

2.2.1 Eerste lijn

 • stadium I
  • <65 jaar: 3x CHOEP-21 waarna RT
  • >65 jaar: 2x CHOP-21 waarna RT
 • stadium II-IV
  • ab panniculitis-like TCL: prednison
  • <65 jaar:
  • >65 jaar
   • fit (en tot +/- 70 jaar): 6x CHOEP-21 met Neulasta, indien veel toxiciteit: deescalatie, indien goede respons en tolerantie alsnog ASCT overwegen
   • anders: 6x CHOP-21
 • specifieke overwegingen
  • EATL
   • vaak chirurgische debulking nodig om behandeling mogelijk te maken
   • overweeg bemoedigende kleine studie naar: 1 CHOP-kuur, 6x ifosfamide/epirubicine/etoposide en HD-MTX, daarna: BEAM
    • Sieniawski, Blood, 2010: 5-jaar OS 50-60%
  • hepatosplenisch γδ-lymfoom
   • overweeg bemoedigende kleine studie: DHAP gevolgd door BEAM (Foppoli, EJH, 2014)
  • AITL
   • bij EBV-positief AITL rituximab vaak toegevoegd aan chemotherapie
    • echter slechts een studie met rituximab verricht: geen effect
    • ter overweging, EBV-positief en laag stadium: monotherapie rituximab?
   • geen goede onderbouwing toevoeging etoposide aan CHOP

2.3 Recidief

 1. nog geen AuSCT en <65-70
  • chemo-sensitief of CD30-negatief: DHAP / VIM / DHAP / BEAM als bij DGBCL zonder R
  • chemo-refractair en indien CD30-positief: 6x brentuximab, 80% respons
 2. reeds AuSCT en voldoende fit: DHAP / VIM / DHAP als DGBCL zonder R als inductie voor allogene SCT1
  • alternatief indien CD30-positief
   • ALCL: 6x brentuximab, 80% respons
   • ander T-NHL (soms PTCL, 50% EATL, AITL): brentuximab niet geregistreerd maar te overwegen
 3. derde lijn, en bij respons alsnog SCT overwegen:
  • DHAP / IGEV
  • zie tabel Moskovitz2 AITL-PTCL-1.png
  • MTX 15 mg 1x/week (alternatief pralatrexaat) en 1dd 50 mg prednison waarna afbouwschema
  • CDK9-studie

2.4 NK/T-cel, nasal type

 • weinig consensus over therapie3
 • dosis RT 54-60 Gy
 • gelokaliseerd stadium I of II
  • laag-risico volgens Yang: alleen radiotherapie, OS 87%
  • niet laag-risico: lokale RT met chemotherapie, keuze chemotherapie:
   • CHOP, want SMILE niet beter dan CHOP
   • ineffectiviteit CHOP bij gevorderd stadium: geen CHOP, dus GDP?
   • alternatief: modified SMILE?
   • eventueel sandwich: 3x CHOP - RT - 3x CHOP
 • gevorderd (stadium III/IV) of non-nasal: 4x SMILE liefst gevolgd door AuSCT, alternatieven:
  • ander L-asparaginase bevattend schema (DeVIC)
  • gemcitabine-bevattende therapie zoals GDP (GDP alleen ervaring mee bij Aziatische patienten)
  • indien CD-30-positief brentuximab
  • PD-L1?
  • anthracycline-bevattende therapie geen effect bij hogere stadia

3 Prognose

 • PTCL-NOS: 10% overlijdt binnen paar maanden, 10% leeft na 10 jaar 4
 • ACLC 5
  • Alk-: 10% overlijdt binnen paar maanden, 10-30% leeft na 10 jaar
  • Alk+: 60% leeft na 10 jaar
 • EATL: 5-jaar OS 8-20%
 • NK-T:
  • gelokaliseerd: 25% recidief
  • gevorderd: 80% recidief

4 score volgens Yang

 • leeftijd <60 jaar
 • LDH normaal
 • WHO 0-1
 • stadium I
 • geen primaire tumor invasie

5 Referenties

6 Voetnoten

Voetnoten:

1

EBMT 2009 waarde allo

2

- referenties

 • 4. Coiffier, JCO, 30:631-636, 2012.
 • 5. Horwitz, Hematol Oncol 31:147, 2013.
 • 6. O’Connor, JCO, 33:2492-2499, 2015.
 • 7. Delarue, Blood, 128:4164, 2016.
 • 8. O’Connor, JCO, 29:1182-1189, 2011.
 • 9. Damaj, JCO, 31:104-110, 2013.
 • 10. Horwitz, Blood, 123:3095-3100, 2014
 • 11. Zinzani, Ann Oncol 21:860-863, 2010.
 • 12. Dueck, Cancer 116:4541-4548, 2010.
 • 13. Advani, Leuk Lymphoma 48:521-525, 2007/
3

- referenties

 • zie Vose et al.
 • Kim SJ, Lancet Oncol 2016
 • Yang Y, Blood 2015
 • PINK-E score
4

Weisenberger, 2011 - n=340

5

Savage, 2008, n=159 systemisch, 55% Alk+ en 45% Alk0

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-10-03 do 15:39

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)