TMA (minus TTP)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Definities

 • MAHA (microangiopathie anemie) = NAIHA (niet-autoimmuun hemolyse) + fragmentocyten
 • idiopathische HUS en aHUS verlaten termen: onduidelijk, wisselende betekenis
 • TMA (trombotische microangiopathie) = MAHA + trombopenie

2 Onderzoek

 • anamnese, o.a.
  • koorts en neurologische klachten
  • aanwijzingen infectie: k.r.
  • alarmsyptomen maligniteit: bij TMA rugpijn / pulmonale klachten
  • diarree
  • medicatie
  • bekende HIV, zwangerschap, auto-immuunziekte, maligniteit, status na transplantatie
 • lichamelijk onderzoek: RR
 • algemeen lab plus
  • hemolyseparameters
  • HIV-test
  • evt. zwangerschapstest
  • aPTT / PT / D-dimeren
  • vitamine B12 / FZ (reti's laag)
  • cardiale enzymen (Hawkins et al.)
  • ANA/ENA/APS
 • ECG
 • PLASMIC score
 • DIS-score
 • op indicatie
  • ADAMTS13 en remmende antistoffen
  • CT thorax/abdomen en evt. beenmergonderzoek om maligniteit uit te sluiten
  • tekenen infectie: focusonderzoek, o.a. X-thorax, sediment en bloedkweken
  • bij buikpijn: amylase
  • bij diarree (ook indien bij familieleden): EHEC / Shiga-toxine op feces, evt "rectal swab" bij geen productie
  • bij ernstige HT of visusklachten: fundoscopie
  • bij neurologische klachten: CT/MRI hersenen
  • biopt: typische afwijkingen vaatwand en microvasculaire trombose?
 • stappenplan indien geen evidente diagnose bij presentatie:
  1. DIS?
  2. overweeg altijd eerst TTP gezien consequentie van ferese
   • diarree sluit diagnose niet uit: micro-infarcten
   • indien niet ernstig ziek en lage verdenking: uitstellen PEX
  3. verdacht voor Shiga-HUS of voor DITMA (beloop in uren / verdachte medicatie)?
  4. CT en BM-aspiraat: maligniteit?
  5. zeldzame erfelijke aandoening vitamine B12 metabolisme (MMACHC-gen)
   • m.n. bij jongeren: bepalen homocysteine en methylmalonzuur
   • of factor betrokken bij hemostase
  6. aanwijzingen complement-gemedieerde TMA: C3/C4↓, C3d↑, CH50
   • uitlokkend: BLWI, GE-itis, vaccinatie, zwangerschap (met name post-partum)
  7. diagnostiek aHUS

3 DD

 • primaire TMA
  • TTP: erfelijk of verworven
  • DITMA
  • Shiga-HUS
  • complement-gemedieerde TMA
  • erfelijke afwijkingen vitamine B12/hemostase
  • SP-HUS: infectie met Streptococcus pneumoniae
 • secundaire TMA
  • ernstige hypertensie (kan oorzaak TMA maar ook gevolg TTP zijn; TTP zelden nierfalen)
  • infectie: HIV, endocarditis, CMV, parvo
  • autoimmune disorders: SLE, aPS, SSc
  • SCT/orgaan transplantatie of afstoting (cave conditionering, immuunsuppressie)
  • DIS (met uitgebreide DD)
 • afhankelijk van kliniek
  • tijdens zwangerschap
   • zwangerschapsgerelateerd: ernstige preeclampsie/HELLP
   • ook: TTP, SLE
   • met name postpartum (en ernstige NF-stns): complement-gemedieerd –> geen ferese, eculizumab
   • verbetering in 3 uur – 3 dagen na partus: zwangerschapsgerelateerd
  • bij nierfunctiestoornis
   • acuut beloop: TTP minder waarschijnlijk
   • NF-stns echter niet voldoende argument om PEX achter te houden
   • chronisch beloop (weken – maanden): sterk verdacht DITMA (of aHUS)

4 Beleid

 • let op, eculizumab dialyseer je uit
 • secundaire TMA: in principe onderliggende oorzaak behandelen

5 TTP

6 Andere TMA's

6.1 DITMA

 • “incubatietijd” weken
 • zie lijst medicijnen
 • kan explosief belopen in uren hebben maar ook over maanden
 • beleid: stop medicatie, eculizumab te overwegen
 • pathofysiologie
  • immuungemedieerd: kinine (tonic, bitter lemon!), gemcitabine, oxaliplatin, quetiapine
  • toxiciteitgemedieerd:
   • cisplatin, gemcitabine, mitomycine, bleomycine, ciclosporine, tacrolimus
   • VEGF inhibitors (such as sirolimus and bevacizumab)
   • narcotica zoals oxymorphone and cocaine
   • IFN-α, OAC, ticlo/clopidogrel

6.2 Shiga-HUS

 • toxine geproduceerd door E.coli of Shigella
 • kliniek: vaak na buikpijn en bloederige diarree, 70% tijdelijk dialyse nodig
 • prognose:
  • acute mortaliteit 2-5%
  • hematologisch herstel vaak na 1-2 weken
  • 25% lange termijn-morbiditeit:
   • 2-3% chronische dialyse
   • HT
   • proteinurie
   • NF-stns
 • sensitiviteit diagnostiek
  • serologie (IgM op O-antigeen 0157:H7) van E.coli: beste
  • PCR toxine: 50%
  • 3x kweken op specifiek MacConkey medium: 30%
 • beleid
  • geen plasmawisseling
  • antibiotica onduidelijk, mogelijk nuttig
  • ondersteunig middels vocht en zouten, bloeddrukregulatie, transfusie
  • in principe geen trombocytentransfusie

6.3 C-HUS

 • erfelijk of verworven
 • 1e manifestatie kan op elke leeftijd
 • 50% DNA-afwijking in complement-systeem
 • kan recidiveren
 • prognose: wisselt afhankelijk van mutatie (soms grote kans op overlijden of nierfalen)
 • beleid:
  • eculizumab / PEX
   • vaak plasmaferese in afwachting van uitslagen
   • na 4 dagen geen effect en geen andere diagnose: overleg aHUS centrum
   • overplaatsing voor eculizumab: Legendre et al
  • uitlokkende factor tegengaan
  • agressieve bloeddrukcontrole

6.4 SP-HUS

 • m.n. bij kinderen
 • door S.pneumoniae aangemaakt neuraminidase zorgt voor expressie cryptisch T-antigeen op erytrocyt
 • dit reageert met (niet-irregulaire) antistoffen: positieve Coombs
 • beeld lijkt op DIS, soms positieve kweek, neuramidase-activiteit

6.5 B12

 • erfelijke afwijking vitamine B12-metabolisme
 • diagnostiek
  • lab: homocysteine verhoogd en methionine verlaagd
  • urine: methylmalonacidurie
 • behandeling: hydroxocobalamine, betaine, folinezuur

6.6 Hemostase

 • erfelijke afwijking betrokken bij hemostase
 • thrombomoduline, plasminogeen, diacylglycerol kinase epsilon

7 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2020-11-23 ma 09:42