POCUS

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Orgaansystemen

1.1 echogeleide ingrepen

 • Beenmergpunctie indien bij adipositas
 • Pleurapunctie $
 • Ascitesdrainage $
 • Moeilijk infuus inbrengen $
 • Centrale lijn $

$ nu nog niet beschikbaar binnen opleiding Interne Geneeskunde Flevoziekenhuis

2 Hoe POCUS doen?

 • veel oefenen, op jezelf / collega / patient
 • hou probe als pen beet en steun met die hand af op de patient
 • altijd punt van probe zelfde kant uit laten wijzen (naar jouw linkerkant, niet de linkerkant van de patient, en naar hoofd van patient)
 • begin met de VCI, zie daar
 • algemene volgorde van bewegingen
  • eerst "sliding" om echowindow te vinden
  • dan druk bepalen, soms verbetert dieper drukker beeld
  • dan rocking, om het beeld "in de breedte" te centreren
  • daarna tilting, om in het centrum van het beeld de afbeelding goed te krijgen
  • daarna roteteren voor het juiste beeld aan de zijkanten
 • na het vinden van goed beeld
  • nog slechts hele kleine bewegingen
  • bovenstaande stappen herhalen
 • leer de "anchor images" / windows uit je hoofd, zie hiervoor de specifieke hoofdstukken
 • soms is een POCUS niet goed mogelijk, door:
  • littekens
  • bij adipositas
  • verband
  • grote pneu
  • zieke patient die niet kan omrollen
  • buikligging
  • brandwond
  • subcutaan emfyseem
  • veel gas in maag of darmen
 • oplossingen bij veel gas
  • na enige tijd POCUS herhalen
  • stevige druk met curvilineaire probe en voorzichtig rocken/wegduwen van darm
  • zijligging

3 Algemene EPA

 • Techniek
  • Creeert een goede werkomgeving.
  • Begeleid en instrueert de patent professioneel.
  • Gebruikt de juiste probe.
  • Hanteert deze op een stabiele manier en richt de punt de juiste kant uit.
  • Gebruikt gel op juiste wijze (geen lucht tussen huid en probe).
  • Kiest het juiste echowindow.
  • Stelt de diepte goed af.
  • Stelt de gain goed in.
  • Gebruik goed druk een beter beeld te krijgen.
  • Oefent de juiste druk uit op de echoprobe om een optimaal echobeeld te krijgen
  • Kan zich oriĆ«nteren in drie dimensies met de echoprobe.
  • Geeft de juiste ademinstructies.
  • Herkent de relevante anchor images.
  • Weet wat de voorkomende pitfalls zijn en hoe deze te voorkomen.
  • Weet de evt. trucs voor bekende problemen om goed beeld te verkrijgen.
  • Slaat de beelden / cineloops op de juiste wijze op in het EPD zodat op afstand de conclusie geverifieerd kan worden.
 • Inhoudelijk
  • Doet adequate verslagging in het dossier als decursus, waarbij vermeld wordt: naam verrichter, supervisor, vraagstelling, afgebeelde structuren, beeldkwaliteit (goed / matig / onvoldoende), bevindingen en conclusie.
  • Kent de grenzen van eigen kunnen.
  • Kent de diagnostische beperkingen van het onderzoek.

4 HiX

 • maak bij de patient in HiX de order Echo POCUS aan
 • op de Innosight: Menu > Werklijst > Naam van de patient > Onderzoek starten
  • indien er >20 orders in de werklijst staan, dan zie je je order niet meer
  • oplossing: toon meer orders in het scherm dan 20 > sorteer op ordernummer
  • je ververst de pagina door op het vergrootglas te klikken
 • verricht de echografie en zorg voor goede annotatie
  • gebruik: calculate, distance, body mark, annotate, arrow, label
  • annoteer voor je op Verwerven drukt! (anders verdwijnt de annotatie)
  • heb je een niet-geannoteerde afbeelding/cineloop die je alsnog wil annoteren:
   • afbeelding: annoteer de afbeelding > Verwerven
   • cineloop: annoteer de video > Afspelen > Verwerven
 • inkorten cineloop
  • de cineloop zijn relatief lang om een volledige nier rustig in beeld te kunnen brengend
  • beweeg de cursor naar gewenste beginpunt > Begin Exam
  • beweeg de cursos naar gewenste eindpunt > End Exam
 • verwijder alle afbeeldingen en cineloops die je niet wil opslaan in HiX
 • klik op "Onderzoek beeindigen"
 • beelden zijn in HiX onder Functieonderzoeken terug te vinden

5 Innosight

5.1 technische features van de Innosight om je in te verdiepen om je beelden nog mooier mee te maken

 • focus
 • frequentie
 • iScan
 • zoom
 • volledig scherm

5.2 beelden opslaan op usb-stick voor indirecte supervisie op EPA 2 niveau

 • verwijder de overbodige op de Innosight opgeslagen beelden
 • steek aan de linkerkant een usb-stick in de Innosight
 • kies "exporteren"
 • kies "usb-stick"
 • kies "pc"
 • wacht tot Innosight klaar is met exporteren
 • verwijder de usb-stick uit de Innosight

6 HOCUS POCUS

6.1 Inclusie HOCUS POCUS-studie

 1. vraag POCUS aan bij de echo-groep (houd zo mogelijk echografist blind t.a.v. klinische diagnose)
 2. order in HiX de order Echo POCUS
 3. vul smartphrase-1 in
 4. follow-up evaluatie liefst na 2 dagen, indien eerder ontslag na 1 dag
  • indien kreat verhoogd vraag nieuw kreat aan
  • vul smartphrase-2 in
 5. plan bij eerste POCUS follow-up POCUS (verrichter van POCUS is verantwoordelijk voor vervanging bij afwezigheid)
 6. echografist voegt bij iedere POCUS standaardverslag toe aan status (zie onder)

6.2 Inclusie/exclusie-criteria

 • inclusiecriteria
  • minstens 24 uur opname
  • leeftijd 18 jaar of ouder
  • indicatie voor VCI-echo
   • verdenking overvulling (bijv. decompensatio cordis, dyspnoe, oedeem, gewichtstoename)
   • onduidelijke vullingsstatus
   • verdenking ondervulling (bijv. hypotensie, nierfunctiestoornis, oligurie, sepsis, dehydratie)
 • exclusiecriteria: vasopressie, beademing

6.3 Smartphrase 1

 • opt-out verricht ja/nee
 • POCUS blind ja/nee
 • verplichte onderdelen
  • breng de vullingsstatus volledig in kaart
   • anamnese
    • dyspnoe? ja/nee
    • anamnestisch orthostase? ja/nee/niet bekend
   • LO
    • CRT: .. sec
    • bibasaal crepiteren over de longvelden? ja/nee
    • perifeer oedeem? ja/nee
    • lengte .. cm
    • gewicht .. kg (belangrijk!)
    • CAD? ja/nee, indien ja urineproductie .. mL/uur (laatste 1-2 uur)
  • AO
   • kreat .. umol/L, .. ureum mmol/L (evt. nabepalen!)
   • urine-onderzoek gedaan? natrium .. mmol/L / kreat … umol/L
  • werkdiagnose
   • beleid voorafgaand aan huidige beoordeling: vulling / ontwateren
   • klinische diagnose? ondervulling / overvulling / normale vullingsstatus
   • klinische parameters wijzend op mogelijk afwijkende volumestatus: hypotensie / nierfunctie / oligurie / dyspnoe / anders: …
   • is de werkdiagnose dat de vullingsstatus de verklaring van het klinisch beeld is, of zijn er andere verklaringen? ja/nee, opmerking: ….
   • beleidsvoorstel: vulling / ontwateren
  • beleid na POCUS
   • vullen / onwateren
   • heeft de POCUS het beleid beinvloed? nee / ja, want ….

6.4 Smartphrase-2

 • vullingsstatus
  • O2 .. L
  • CRT .. sec
  • gewicht .. kg (belangrijk!)
  • urineproductie .. mL/uur (indien nog gemeten, zo niet laatste meting)
  • vervolg-POCUS verricht? ja/nee
  • geblindeerd? ja/nee
 • uitkomst
  • klinische diagnose in retrospect bij invullen smartphrase-1? ondervulling / overvulling / normale vullingsstatus
  • werkdiagnose dat de vullingsstatus de verklaring van het klinisch beeld was? (de dyspnoe/hypotensie/nierfunctiestoornis) ja/nee, opmerking: ….
  • ingezet beleid van infuus of ontwateren volgehouden? ja / nee diagnose toch herzien / nee om andere reden gewijzigd, reden …

6.5 Verslag

POCUS VCI verricht door * * * (onder directe/indirecte supervisie van * * *)
vraagstelling: diameter en collaps VCI?
beeldkwaliteit: onvoldoende/matig/voldoende
VCI: maximale diameter * * * cm, collaps bij respiratie * * * cm (* * * %), bij sniffen <50%/>50% collaps
conclusie: passende bij lage CVD / intermediaire / hoge CVD (echter beelden van onvoldoende kwaliteit voor zekere uitspraak)

Auteur: Koen de Heer

Created: 2024-04-05 vr 20:20